Vývoj produkce ve školkařství

Ve srovnání s předcházejícím rokem znamenal rok 2002 nárůst produkce některých ovocných dřevin, u jiných ale rovněž její pokles. Přehled uznaných školkařských výpěstků udává tabulka 1. K největšímu nárůstu produkce došlo u jeřábu černého, lísky, jeřábu obecného, maliníku, hrušní a červeného rybízu, naopak k poklesu pak především u ostružiníku, jahodníku a mandloní.

Zajímavá je rovněž struktura ovocných školek uvedená v tabulkách 2 a 3. Je zřejmé, že jednoznačně převažuje počet školek s malou a střední produkcí školkařských výpěstků a tedy spíše s orientací na maloobchod a menší pěstitele. V některých případech, zejména při výsadbě větších ploch sadů, může tento způsob produkce přinést problémy se zcelováním zakázek a s uspokojením poptávky po větších objemech jednotlivých kultivarů.

Rok 2003 je zřejmě posledním rokem před vstupem do Evropské unie a pro české ovocné školkařství a ovocnářství vůbec by to měl být poslední rok pro zamyšlení, nebo spíše, promýšlení toho, jak se na vstup a členství v unii připravit a jak zajistit svou dobrou a důstojnou konkurencí na evropském trhu. Je třeba si uvědomit, že ve sjednocující se Evropě, která je v oblasti zemědělství typická spíše přebytky, převisem nabídky a regulací produkce řady komodit, mohou uspět zejména ti, kteří dokáží nabídnout prvotřídní kvalitu a pružně reagovat na potřeby trhu. Důležitou věcí bude rovněž rozvoj činnosti odbytových družstev, které dokáží podstatně lépe zajistit prodej školkařských výpěstků i ovoce než jednotliví pěstitelé. Velmi důležité je také sledovat legislativní změny, které nastaví řadů nových možností a podmínek v produkci školkařského materiálu a ve sledování jeho kvality. V připravovaném návrhu Zákona o oběhu osiva a sadby se mimo jiné objeví tzv. konformní rozmnožovací materiál, který umožní pěstiteli v podstatě vlastní kontrolu a dohled nad svou produkcí. Dojde rovněž k novelizaci Zákona o rostlinnolékařské péči, která nedílně doprovází uvádění rozmnožovacího materiálu do oběhu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *