18.02.2015 | 12:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Využitie mykorízy v záhradníctve

Mykoríza je symbiotické spolužitie húb a vyšších rastlín, ktoré sa vyskytuje u veľkého počtu rastlín (približne 92 % čeľadí rastlín). Z rôznych typov mykorízy sú v záhradníctve využiteľné arbuskulárna, vresovcová, arbutoidná, orchideová mykoríza a ektomykoríza. Všeobecne má mykoríza priaznivý vplyv na rast, kvitnutie a rodivosť rastlín, na adaptáciu pri prechode z in vitro do in vivo podmienok a pri presádzaní na trvale stanovište. Intenzívne obrábané pôdy vyžadujú zavedenie mykorízy do prostredia, pri dodržaní určitých zásad však mykoríza v prostredí pretrváva. Nevyžaduje podstatnú zmenu pestovateľskej technológie, mení sa prístup k hnojeniu a použitie niektorých fungicídov.
Exploitation of mycorrhiza in horticulture
Summary
Mycorrhiza is a symbiotic association between fungi and vascular plants which occurs in a broad spectrum of plants (approx. 92 % of plant families). From various types of mycorrhizathere maybe used in horticulture the following types – arbuscular, ericoid, arbutoid, orchidmycorrhiza, and ectomycorrhiza. Mycorrhiza has, in general, positive influence on growth, flowering and productivity of plants, adaptation during transition from in vitro into in vivo conditions and after transplanting onto a permanent site. Intensively cultivated soils require introduction of mycorrhiza into the system, keeping some principles makes it persist however. Mycorrhiza does not requires ubstantial modification of a growing technology, aproach to soil fertilization and use of some fungicides should be changed anyhow.

Znakom modernej záhradníckej výroby je okrem orientácie na dosahovanie náročných cieľov aj snaha o čo najvyššiu efektívnosť. Keďže mnohé riešenia v záhradníctve sú technicky a finančne náročné, jednou z ciest k efektívnosti je využívanie fungujúcich vzťahov medzi rastlinami a ich prostredím, ako i procesov v rastlinách samotných. K biologickým javom, ktoré sa uskutočňujú na rozhraní rastliny a prostredia, prepájajú ich a prispievajú k zlepšeniu výsledkov pri pestovaní rôznych rastlín v záhradníctve, patrí mykoríza. Veľkou výhodou jej využitia je fakt, že po úspešnom zavedení do prostredia funguje dlhodobo bez potreby ďalších financií na jej udržiavanie.*

Text doc. Ing. Oleg Paulen, Ph. D., Radoslav Kobolka, katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva FZKI SPU v Nitre

Celý text článku naleznete v tištěné verzi časopisu Zahradnictví č. 8/2014

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down