13.10.2022 | 02:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Využití spektrofotometrie pro stanovení chlorofylu a karotenoidů v listech jabloní

Spektrofotometrie je analytickou metodou, která slouží pro měření vlastnosti vzorků. Metoda je založená na pohlcování světla různých vlnových délek spektra. Všechny organismy vytvářející fotosyntézu obsahují fotosyntetické pigmenty, u vyšších rostlin tuto funkci plní pigmenty – chl a, chl b a karotenoidy. Složení a obsah pigmentů je důležitým faktorem pro stav fotosyntetického aparátu rostlin. Na míru a obsah chlorofylu navazuje řada dalších fotosyntetických reakcí – enzymatické reakce, aktivity fotosystémů.

Pro stanovení obsahu fotosyntetických pigmentů je nejjednodušší zvolit právě spektrofotometrickou metodu (měření absorbance pigmentů při různých vlnových délkách). Pigmenty je potřeba extrahovat z rostlinných pletiv (listů) organickými rozpouštědly, nejčastěji pomocí metanolu, ethanolu, éteru nebo acetonu.

Cílem pokusu bylo srovnání vlivu ekologického a provozního ošetření ve VŠÚO Holovousy s. r. o., proti strupovitosti na obsah chlorofylu a karotenoidů v listech jabloní. Ekologický systém ošetřování zahrnoval hnojiva, která zvyšují obsah enzymů, obranyschopnost rostlin, fotosyntézu, metabolismus cukrů. Tato studie byla zaměřena na stanovení obsahu chlorofylu a karotenoidů jabloní u obou zmíněných systémů ošetření v porovnání s kontrolní variantou.

Metodika polního pokusu

V roce 2021 byl založen maloparcelkový pokus v experimentální výsadbě VŠÚO Holovousy na odrůdě Gala. Přípravky byly aplikovány preventivně, paušálně, v intervalu 7–10 dní, v závislosti na průběhu počasí, traktorovým rosičem v objemu postřikové kapaliny 400 l/ha. U každé varianty byla provedena čtyři opakování (každé opakování po čtyřech stromech).

Celý text článku naleznete v tištěné verzi časopisu Zahradnictví č. 10/2022.*

Text a foto Mgr. Michaela Kracíková, VŠÚO Holovousy, s. r. o.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down