14.09.2005 | 10:09
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Využití růstových regulátorů při pěstování výsadbového materiálu třešní

Trend zahušťování výsadeb, který je stále aktuální nejen v naší republice, se dotýká i pěstování třešní. V souvislosti s tímto vývojem je nutné řešit i požadavky kladené na výsadbový materiál.

Za nejvhodnější se považuje kvalitní jednoletý očkovanec s předčasným obrostem v tupém úhlu odklonu od střední osy. Jednoletí očkovanci třešní, a to i v případě vzrůstných odrůd však bývají bez obrostu, nebo s jedním či dvěma výhony předčasného obrostu. Tyto výhony mají navíc tendenci růst vertikálně a pro tvarování koruny se nedají použít.

Řešená problematika
Z fyziologického hlediska vrchol rostliny (apikální vrchol) ovlivňuje vývoj bočních (axilárních) meristémů a tedy i vývoj postranních větví. Tato závislost je definována jako apikální dominance. Za těchto podmínek vede odstranění apikálního vrcholu k prorůstání bočních meristémů. Prakticky je proces překonání apikální dominance složitější a souvisí s celou vrcholovou částí rostliny včetně mladých listů. Tyto části rostliny kontrolují nejen vývoj postranních větví, ale i úhel jejich odklonu od hlavní osy. U třešní dochází po odstranění vrcholové části výhonu k nestejnému uvolnění pupenů z vlivu apikální dominance a výsledné rostliny mají málo výhonů předčasného obrostu, tyto výhony jsou vystoupavého, či příliš bujného vzrůstu a velmi často nebývají homogenní.

Postup a varianty pokusu
Jednou z možností, jak získat kvalitní výsadbový materiál třešní s předčasným obrostem, při použití regulátorů růstu (fytohormonů), ukazují pokusy prováděné v Itálii, na kterých se podíleli: D. Neri, M. Mazzoni a F. Zucconi (Università di Ancona), G. Dradi (Vivai Piante Battistini) a B. Křižan (ZF MZLU v Brně). Cílem pokusů provedených v Ceseně ve školce firmy Battistini bylo ovlivnit pomocí regulátorů růstu větvení očkovanců třešní. Na podnože Gisela 6 byly v srpnu 2001 naočkovány odrůdy ´Sweet Heart´, ´Lapins´, ´Blaze Star´, ´Giorgia´ a ´Kordia´ v počtu 600 kusů od každé odrůdy. V polovině května 2002, když očkovanci dosahovali výšky asi 50 cm, byl zkoumán vliv cytokininu BA (6-benzyladenin) a giberelinu GA3, aplikovaných postřikem, a také vliv odlistění apikální části výhonu – defoliace (DEF). Jako kontrola sloužily rostliny bez ošetření. Hodnoceným parametrem byl počet postranních výhonů na konci vegetace v roce 2002.

Výsledky
Nejlepší variantou ošetření se ukázalo odlistění vrcholků se čtyřmi následnými aplikacemi BA v koncentraci 1 mg/l v týdenních intervalech na odlistěné vrcholové části. V tomto případě bylo výsledkem vysoké procento rozvětvených rostlin. Počet rostlin s neporušeným terminálem a s více než čtyřmi postranními výhony, které jsou pro prodej nejžádanější, překročil hodnotu 60 % u odrůdy ´Sweet Heart´, a 40 % u odrůd ´Blaze Star´ a ´Kordia´. U odrůdy ´Lapins´ bylo těchto rostlin jen 20 % a u odrůdy ´Giorgia´ méně než 13 %. Počet nestandardních rostlin, u kterých byl při odlistění poškozen vrchol se pohyboval kolem 10 %.

Závěr
Je evidentní, že apikální dominance a korelativní inhibice vyvíjejících se listů zabraňují prorůstání bočních meristémů, ty pak prorůstají v pupeny a upadají do dormance. Boční meristémy, které jsou již přeměněny v pupeny mohou vyrašit jen na jaře po ukončení dormance.
Zda-li je využití fytohormonů k výrobě kvalitního školkařského materiálu vhodné i pro odrůdy třešní pěstované v ČR je třeba vyzkoušet, jisté však je, že studium apikální dominance může školkařské výrobě významně napomoci.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down