05.01.2005 | 10:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Využití mechanizace při údržbě stromů

Už při zpracování projektu parkových ploch je nutné zvažovat možnosti budoucí údržby jednotlivých prvků zeleně. Běžné údržbové zásahy u keřů, živých plotů a stromů se dnes s výhodou provádějí s využitím strojů z kategorie malé mechanizace a to většinou v Profi provedení, neboť zejména při údržbě stromů se uplatňují profesionální zkušenosti pracovníků. Výjimkou z malé mechanizace je zde využívání výsuvných žebříků a převozných zvedacích plošin při údržbových zásazích u vyšších stromů.

Údržba stromů zahrnuje zejména tyto nejdůležitější operace:
- Prořezávání,
- odstranění suchých větví,
- úklid listí,
- kácení stromů,
- odstranění pařezů,
- likvidace odpadního dřeva.
Při údržbě stromů se z kategorie malé mechanizace využívají nejčastěji motorové pily (řetězové univerzální), motorové pily vyvětvovací, pneumatické a hydraulické nůžky.

Vyvětvovací pily
Jsou určeny k péči o stromy, kdy je nutné provádět řezání větví v korunách stromů, v omezeném prostoru, ve výškách a těžko dostupných místech, do kterých se obsluha dostává po žebříku nebo pomocí plošiny. Uvedeným podmínkám jsou pily konstrukčně uzpůsobeny, na první pohled je patrná krátká a lehká stavba stroje. Zadní rukojeť je přesunuta nad těleso motoru. Konstrukce pily umožňuje velmi snadnou ovladatelnost. Pro dopravu do výšky na laně jsou pily vybaveny závěsným okem. Délky lišt se pohybují nejčastěji v rozmezí 12 – 16. Výkon motoru se pohybuje kolem 1,5 – 2 kW, při zdvihovém objemu 35 cm3.
Pro údržbu stromů a keřů ve výškách do cca 3,5 m bez použití žebříku nebo plošiny lze úspěšně využít ruční (tyčovou) vyvětvovací pilu, jejíž konstrukce se podobá křovinořezu. Motorová jednotka je spojena s řeznou lištou tyčí, ve které je ukrytý hnací hřídel. Používané motory jsou zpravidla malé o zdvihovém objemu do 30 cm3 a výkonu kolem 1 kW. Řezná část s lištou je nastavitelná a vybavená automatickým mazáním řetězu. Některé modely mohou být vybaveny též teleskopickým hřídelem.
Další variantou jsou vyvětvovací řetězové pily konstrukčně řešené jako nástavba k zádovým profesionálním křovinořezům (obr. 2). Pohon pracovního orgánu může být řešen mechanicky pomocí ohebného hřídele, podobně jako v předchozím případě. Zajímavé řešení představuje hydraulický pohon, kdy motor je spojen s hydrogenerátorem odkud je tlakový olej přiváděn k hydromotoru a pracovnímu orgánu prostřednictvím tlakových hadic. Jako pracovní orgány se používají řetězové pily, kotoučové pily, hydraulické nůžky, nebo také plotostřihové nástavce.
Ostatní speciální stroje
K dalším speciálním strojům, které se ale kategorii malé mechanizace vymykají, jsou pracovní plošiny provedené jako převozné na samostatném podvozku, nebo na užitkovém automobilu, pařezové frézy a drtiče – štěpkovače.

Volba postupu při údržbovém zásahu u stromů vychází z těchto zásad:
- posouzení prostorových možností konkrétního stanoviště (parky, stromořadí, solitérní výsadby na nádvořích, apod.) s ohledem na přístupové cesty, přístupy do koruny stromů, odvoz odpadního dřeva,
- možnost údržbového zásahu s ohledem na vedení inženýrských sítí (elektrorozvody, telefon, stožáry veřejného osvětlení),
- předem se zhodnotí podmínky pádu odřezaných částí a zvolí se jejich zajištění. Tam, kde nelze zabezpečit bezpečný dopad na zem (budova, zeď, apod.) je nutné zabezpečit tlumení pádu pomocí lana, kladky, atd. Nelze-li toto provést, musí být větve odřezané po etapách sneseny na plošině, nebo shozeny po otočení plošiny na místo bezpečného dopadu,
- vždy musí být zajištěn způsob odvozu a využití odpadního dřeva z údržby (štěpkování, kompostování, energetická štěpka). Je nepřípustné spalování odpadního dřeva v prostoru obytných zástaveb.

Zejména u vyšších stromů je zapotřebí provést zhodnocení obtížnosti a možných rizik při provádění zásahu. Rozdíl při práci s motorovou pilou na plošině nebo ve volném terénu spočívá hlavně v omezeném prostoru ústupu, proto je zde nezastupitelná zkušenost pracovníka a spolupráce s pracovníkem ovládajícím plošinu. Z pohledu obtížnosti zásahu a míry rizika rozdělujeme stromy na:
- stromy normální (výška do 15 m) – zde se předpokládá využití žebříků, teleskopických vyvětvovacích pil nebo převozných plošin – míra rizika je na úrovni pracovníků lesní těžby,
- stromy nebezpečné (výška 15 – 25 m) – uplatňuje se využití převozných plošin nebo plošin automobilových. Je zapotřebí zpracovat předem technologický postup. Míra rizika je zde vyšší,
- stromy zvlášť nebezpečné (výška nad 25 m) – uplatňuje se výhradně využití automobilových plošin. Je nutné zpracování speciálního technologického postupu, protože je zde nejvyšší míra rizika.

Při využití všech mechanizačních prostředků využívaných při údržbových operacích na pracovní plošině je nutné přísně dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy a používat předepsané ochranné pomůcky. Při prořezávání, tvarování a kácení stromů musí být pracovníci vyškoleni nejen pro práci s technikou a pro provedení zásahu, ale také musí mít znalosti o zásadách údržby.
Zásady práce na plošině se poněkud liší podle pracovní výšky.
Plošiny s výškou do 20 m:
- možnost ovládání z automobilu nebo přímo z koše plošiny, ale ovládání musí zajišťovat další pracovník,
- nutnost předem vyzkoušet pohyb plošiny v ústupovém směru,
- řezání v koši pouze v dosahu motorové pily v prostoru zábradlí, výjimečně nad zábradlím, dosah se zvětšuje využitím teleskopických vyvětvovacích pil,
- potřebný počet pracovníků: pracovník s pilou, řidič, 3 pracovníci pro zabezpečení prostoru pod stromy.
Plošiny s výškou nad 20 m:
- posoudit větší míru rizika nejen z důvodů větší výšky, ale také většího výkyvu pracovního ramene plošiny (vítr, pohyb kmene, pohyb odřezané části),
- ovládání pohybu ramene zásadně z pracovního koše, ale dalším pracovníkem,
- nutnost provádět operaci zkušenými pracovníky se schopností předvídat směr pádu odřezaných částí, změny směru, reagovat na výkyvy plošiny, apod.,
- potřebný počet pracovníků: pracovník s pilou v koši plošiny, pracovník pro ovládání koše, řidič, 3 pracovníci pro zabezpečení prostoru pod stromy.
Závěrem lze říci, že údržba zeleně, zejména údržba stromů, vyžaduje individuální přístup pro každý druh výsadby a pro každé konkrétní stanoviště. Při použití ručního nářadí a strojů z kategorie malé mechanizace se jedná o činnosti rutinní, méně náročné, protože stroje jsou obsluhovány ze země.
Při použití speciální techniky hraje rozhodující roli hlavně stáří stromů, zhoršený přístup a další překážky. To vyžaduje dokonalé zpracování pracovního postupu, přípravu a proškolení pracovníků a často také náročnou přípravu stanoviště, která spočívá v ochraně elektrorozvodů, stožárů a v úpravě příjezdového prostoru. Ukazuje se, že údržba stromů, zejména v obytných zástavbách, dnes už není možná bez využití řady speciálních mechanizačních prostředků.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down