05.11.2004 | 10:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Využití kapkových závlahových systémů pro hnojení rostlin

Kapková závlaha jako jeden z nejefektivnějších způsobů zavlažování doznal v posledních letech v České republice značného rozšíření. V současné době je úspěšně provozováno tisíce hektarů kapkových závlah v sadech, vinicích, chmelnicích, zelenině, na okrasných rostlinách a květinách.

Mimo dobře známých výhod kapkových závlahových systémů jako je úspora závlahové vody a energie potřebné pro její čerpání, snížení vlhkosti porostu a tím omezení výskytu houbových chorob, omezení růstu plevelů v meziřadí a možnosti závlahový systém plně automatizovat stojí skutečnost, že kapkový závlahový systém může dopravovat závlahovou vodu společně s rozpuštěným hnojivem přímo k rostlině. Takový systém závlaha-hnojení je schopen zajistit nejen optimální vlhkost půdy v kořenové zóně ale i optimální zastoupení jednotlivých prvků, potřebných pro výživu rostlin.

Obecné zásady využívání kapkových závlahových systémů pro dopravu hnojiv
Je těžké měnit systém hnojení, který se osvědčuje několik desítek let, za systém nový a nevyzkoušený. Ovšem hnojení pomocí kapkových závlah přináší několik zajímavých výhod, které ve svém konečném efektu zvyšují výnos i kvalitu pěstovaných plodin.
Hlavní výhodou je, že se živiny v roztoku dostanou přímo k rostlině, do zvlhčené půdy, takže jsou velmi dobře a rychle přijatelné. Meziřadí není hnojeno. Hnojí se pouze malou dávkou hnojiv 5-10 kg/ha za den, takže využitelnost hnojiva je velmi vysoká a zvláště u N nedochází k proplavování do spodních vrstev půdního horizontu, mimo aktivní kořenovou zónu.
Další z výhod je možnost velmi rychle reagovat na nedostatek určité živiny popř. po vydatném dešti obnovit potřebné množství živin v půdě. Provede se tzv. technická závlaha, kdy v krátkém závlahovém cyklu dodáme chybějící živiny v silnějším roztoku.
Hlavní nevýhodou je cena použitých hnojiv. Standartně se používají kombinovaná krystalická vodorozpustná hnojiva se stopovými prvky, určená pro pěstování v hydroponii, do postřikovačů a kapkových závlah, např. řada Terraflex a Kristalon, které jsou cca 2-3x dražší než běžná NPK granulovaná hnojiva. Tyto hnojiva jsou dodávána v mnoha druzích, kde složení živin v jednotlivých hnojivech odpovídá potřebě živin např. u okurek,rajčat nebo jahod. V těchto hnojivech je možné dodávat 30-50% roční dávky živin. Částečně lze zmíněná hnojiva nahradit(zvláště pokud se hnojí ponejvíce N) i běžnými vodorozpustnými či kapalnými hnojivy jako je močovina, DAM a ledek vápenatý. Je možné používat i jednosložková vodorozpustá hnojiva, jako jsou různé chelátové formy stopových prvků pro dodání konkrétní živiny.
Množství dodaného hnojiva je možné určit dvěma způsoby – podle doporučení výrobce, např.dávka v g/l závlahové vody nebo v g hnojiva na m²/den a nebo podle půdních, popř. listových rozborů živin. Je třeba říci, že dodávání živin podle listových rozborů je nejůčinnější, ovšem metodiky sledování jsou komplikované a drahé, takže se vyplácí na plochách v řádech desítek ha. Pro drobné závlahové systémy je vhodnější hnojit podle růstové fáze rostliny a množstvích hnojiva doporučených výrobcem.
Zásobní roztok hnojiva se připravuje v kádi a jeho koncentrace by se měla pohybovat do 10%. Při přípravě je potřeba brát ohled na doporučenou mísitelnost jednotlivých hnojiv a pokud si nejsme jisti mísitelností, je potřeba provést zkoušku.
Zařízení pro aplikaci hnojiv do závlahových systémů
Technická zařízení pro aplikaci hnojiv do závlahových systémů je možné rozdělit do několika druhů podle způsobu činnosti. Pro menší plochy(řádově několik ha) se používají jednoduché injektory, fungující na principu venturiho trubice. Množství přisávaného koncentrátu hnojiva je do 150 l/hod. Výhodou je nízká cena, jednoduchost konstrukce, zajišťující činnost po mnoho let. Nevýhodou je ztráta tlaku 1-2 bar, potřebná pro funkci venturiho trubice.
Pro větší kapkové závlahové systémy je vhodnější použít dávkovací čerpadla, ať už poháněných tlakovou závlahovou vodou nebo elektromotorem(Amiad,vřetenová čerpadla) Tyto čerpadla mohou dodávat i několik tisíc litrů koncentrátu hnojiva a je možné je instalovat s automatickým ovládáním.
Ve sklenících je dále možno použít proporcionální dávkovací čerpadla (Dosatron) s možností nastavení koncentrace v závlahové vodě. Tyto čerpadla je možné použít pro menši průtoky.

Závěr
Použití kapkové závlahy společně s aplikací hnojiv přináší nové možnosti pěstování zeleniny, ovoce, vinné révy a chmele. Výsledky dosažené našimi pěstiteli jsou velmi zajímavé (nárůst výnosů o 30-50%, zvýšení podílu vyšších jakostních tříd u ovoce a zeleniny, prodloužení životnosti kultur) a slibují dobré uplatnění v konkurenci s produkty ostatních zení evropské unie.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down