23.08.2005 | 10:08
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Využití kapkové závlahy pro hnojení rostlin

Kapková závlaha jako nejmodernější způsob zavlažování přináší mnoho výhod proti klasickým způsobům zavlažování. Nejenže šetří vodu a snižuje náklady na její dopravu, omezuje růst plevelů v meziřadí, neovlhčuje rostlinu a tím snižuje výskyt houbových chorob v porostech, ale také umožňuje dosáhnout optimálního poměru mezi vodou, plyny a živinami v půdě v aktivní kořenové zóně, kde dochází k příjmu rozhodujícího množství živin a vody. Ustavení vyváženého poměru mezi vodou a živinami v půdě je možno dosáhnout kapkovým závlahovým systémem, kterým reagujeme na potřeby rostliny v závislosti na její fenofázi, počasí a předpokládaném výnosu.

Zásady použití systému závlaha - hnojení
Hnojiva je třeba aplikovat co nejčastěji v malých dávkách, v ideálním případě hnojiva přimíchávat do závlahové vody kontinuálně. Pro určení množství dodaného hnojiva vycházíme z předpokládaného výnosu a spotřeby jednotlivých živin na jednotku produkce společně s půdním, popř. listovým rozborem obsahu živin. S pomocí kapkové závlahy je možno dodávat až 100% roční potřeby hnojiv, zvláště u typů půd, které špatně váží jednotlivé ionty živin. V tomto případě se systém nazývá „polní hydroponie“ a půda už neslouží jako zdroj živin pro rostlinu ale je pouze jako medium, v kterém je rostlina ukotvena. Při pěstování v dobrých půdách se v praxi aplikuje pomocí kapkové závlahy pouze 30-50% roční potřeby hnojiv, protože hnojení pouze vodorozpustnými hnojivy o vysoké čistotě je nákladnější než hnojení klasickými průmyslovými hnojivy. Zvláště aplikace N je velmi příhodná, protože je možné prakticky každý den dodat rostlinám jeho malé množství, které je spotřebováno a nedochází tak ke ztrátám proplavením do spodních vrstev půdy a do podzemních vod. Rovněž po silných nebo prudkých dešťových srážkách, které vyplavují pohyblivé živiny z aktivní kořenové zóny je možné bezprostředně živiny doplnit tzv. technickou závlahou a umožnit tak rostlinám živiny v krátké době zase čerpat.
Zařízení pro aplikaci hnojiv do kapkových závlahových systémů
Pro dodávku hnojiv do závlahových systémů se používá několik rozdílných zařízení. Jeho typ volíme podle velikosti zavlažené plochy, druhu pěstované plodiny a její náročnosti na přesnost dávkování.
1.injektory – velmi jednoduché, založeny na principu venturiho trubice, přesnost dávkování je malá, vhodné pro menší plochy.
2.dávkovací čerpadla s pohonem tlakovou vodou – složitější pro servis, dávkování přesnější,vhodné jak pro malé tak i pro velké plochy
3.dávkovací čerpadla s vlastním pohonem – používáme tam, kde je možnost připojení na el. síť,vhodné pro velké závlahové soustavy
4.mísící zařízení pro „polní hydroponii“ – poslední novinka pro hnojení se závlahou, mísící zařízení dodává různé druhy kapalných hnojiv zároveň, měří pH a Ec. Používá se tam, kde se rostlinám dodávají živiny pouze pomocí hnojiv, rozpuštěných v závlahové vodě.
Hnojiva do kapkových závlahových systémů
Podle účelu systému závlaha - hnojení volím i typ hnojiva
1.hnojiva pro základní výživu – standardní - obsahují N, P, K, Ca a Mg v jednoduchých sloučeninách jako KNO3, Ca(NO3)2, Mg(NO3)2 atd. Jsou v krystalické formě, velmi dobře rozpustné, Nevýhodou je vyšší cena za jednotku živin
2.hnojiva pro základní výživu – běžně používaná v celé oblasti rostlinné výroby – je možné je použít pro aplikaci v kapkových závlahách. Velmi výhodné je použití zvláště N hnojiv, která se velmi dobře rozpouštějí jako např NH4NO3 bez Ca, močovina, DAM. Výhodou je nízká cena těchto hnojiv při jejich podstatně vyšší účinnosti.
3.kombinovaná hnojiva pro pěstování určitých druhů rostlin – obsahují N, P, K, Mg a stopové prvky. Slouží jak k základnímu, tak i k doplňkovému hnojení pomocí kapkové závlahy.
4.stopové prvky – Fe, Mo, Cu, Zn, Mn v chelátové nebo síranové formě, slouží k řešení akutního nedostatku nebo k doplnění chybějícího prvku v půdě na základě půdního rozboru živin.
Závěr
Aplikace hnojiv společně se závlahovou vodou přináší nezanedbatelné výhody pro pěstitele.
Nejenže ušetří při jejich dopravě k rostlinám, ale tento způsob hnojení umožňuje lépe regulovat obsah živin v půdě a vytvářet tak optimální prostředí pro pěstované rostliny, které poskytnou nejen větší výnos ale také zvýší i jeho kvalitu.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down