24.06.2020 | 01:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Využití in vitro kultur u rodu Sorbus

Cílem této práce bylo nalézt vhodné metody pro rychlé in vitro množení dvou odrůd jeřábu Alaja Krupnaja a Krasavica. Jako sterilizační činidlo byl použit chlorid rtuťnatý v koncentraci 0,15 %. Pro indukci multiplikace bylo testováno šest druhů MS média obsahujících 1, 2 a 4 mg/l BAP, 0,5 a 1 mg/l TDZ nebo 10 mg/l 2iP. V případě obou odrůd byl sledován vliv dvou výše uvedených regulátorů růstu na prorůstání a morfologii výhonu. Multiplikační koeficient se měnil v závislosti na odrůdě a na koncentraci použitého fytohormonu.

Nejvyšší multiplikační koeficient 8,9 byl zaznamenán u odrůdy Alaja Krupnaja na MS médiu s koncentrací BAP 1 mg/l. Naopak nejnižší multiplikace 1,3 byla zaznamenána u odrůdy Krasavica na MS médiu s 10 mg/l 2iP. Namnožený rostlinný in vitro materiál slouží jako základní a výchozí zdroj pro další metodické postupy, zejména pro výzkum kořenění a ozdravování.

V našich pokusech se potvrdilo, že použití moderních metod kultivace v in vitro podmínkách má perspektivu pro rychlé a celoroční množení klonově identického materiálu u ovocnářsky využitelných genotypů rodu Sorbus. Na základě dosažených výsledků, a to zejména velmi vysokého koeficientu multiplikace u genotypu Alaja Krupnaja je možno konstatovat, že vybrané genotypy lze rychle a ekonomicky efektivně množit v laboratorních podmínkách ve sterilním a kontrolovatelném prostředí. Lze tak v krátkém časovém období jednoho roku vyprodukovat tisíce rostlin na ploše několika metrů čtverečních. V současné době jsou ve VŠÚO Holovousy s.r.o. zkoumány metody množení dalších ovocnářsky perspektivních genotypů a odrůd rodu Sorbus včetně způsobů kořenění a převodu do běžných venkovních kultivačních podmínek s cílem zvýšení ekonomické efektivnosti školkařské produkce. Získané in vitro kultury lze využít i jako výchozí materiál pro ozdravování od virových chorob pomocí in vitro chemoterapie nebo pro ozdravování formou kryonože v kapalném dusíku.

Text a foto

Ing. Jiří Sedlák, Ph.D.,

Ing. Pavla Brandová,

Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s. r. o.

Celý článek naleznete v časopisu Zahradnictví č. 6/2020.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down