21.07.2010 | 12:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Využití doplňkových travních druhů v trávnících

Vegetační prvek trávníky představuje svým plošným zastoupením významnou složku ploch veřejné zeleně i okrasných zahrad. Dosažení a udržení jejich užitných vlastností (funkční účinnosti) je neodmyslitelně spojeno s vhodným výběrem travních druhů použitých ve směsi.

V poslední době je především ve větších rodinných zahradách patrný odklon od intenzivních nízko střižených trávníků směrem k extenzivnějšímu charakteru lučního porostu s kvetoucími bylinami. Kromě dvouděložných druhů, které jsou v těchto květnatých loukách zastoupeny, se rozšiřuje i spektrum použití tzv. doplňkových travních druhů, z nichž některé je možné uplatnit i v intenzivních trávnících (kostřava rákosovitá, metlice trsnatá, lipnice nízká), ale jiné jsou pro svoji slabou konkurenční schopnost vhodné pouze do extenzívních druhově pestrých směsí (tomka vonná, smělek štíhlý). Možnosti výběru travních druhů jsou nesmírně široké a nemohou být zdaleka všechny uvedeny v tomto příspěvku. Přesto je vhodné se některými doplňkovými travními druhy zabývat podrobněji.

Bojínek cibulkatý (Phleum pratense L. ssp. nodosum (L.) Trab.) 
Nízká tráva, volně trsnatá, vytvářející krátké výběžky. V zimě si udržuje zelenou barvu listů, růst zahajuje brzy na jaře. V přírodě se vyskytuje na vysýchavých a výhřevných stanovištích.
Jeho význam v intenzivních trávnících je často přeceňován. Je vhodný do krajinných a druhově pestrých trávníků, kde vytváří jemný drn světle zelené barvy s nízkou produkcí nadzemní hmoty. Vzhledem ke své schopnosti snášet sešlapávání, uplatňuje se i na méně zatěžovaných hřišťových trávnících se zimním provozem.

Kostřava rákosovitá (Festuca arundinacea Schreb.)
Tato vysoká trsnatá tráva patří do skupiny trav s krátkými podzemními výběžky, ale pokud je v trávníku v menším zastoupení, má sklon k vytváření samostatných trsů. Ve srovnání s jinými trávníkovými druhy má širší list, ale nové odrůdy mají šířku listu srovnatelnou s běžnými odrůdami jílku vytrvalého nebo lipnice luční. Vyznačuje se vysokou vytrvalostí a díky svému kořenovému systému velmi dobře odolává suchu, protože je schopna přijímat vodu i živiny z větších hloubek. Vůči vyšším teplotám je tolerantnější a dobře také snáší zátěž a sešlápávání. Její počáteční vývoj je pozvolnější. Na podzim a zejména v předjaří bývá napadána plísní sněžnou. Přirozeně se vyskytuje na vlhkých loukách, na výživných těžkých půdách. Dobře snáší vyšší pH, nevyhovují jí kyselé půdy.
Vzhledem k vysoké adaptabilitě druhu vůči různým nepříznivým faktorům se uplatňuje v hrubších, nepříliš nízko kosených zatěžovaných trávnících. Používá se k zatravňování meziřadí ovocných sadů a vinic. Pro svou snášenlivost vůči sešlapávání ji lze použít na štěrkové parkovací plochy, protierozní doprovody komunikací, dostihové dráhy, koňské výběhy a letiště.

Celý text článku naleznete v tištěné verzi časopisu Zahradnictví č. 4/2010.

Text a foto Ing. Marie Straková, Ph.D., Agrostis Trávníky, s. r. o., Rousínov

 

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down