21.06.2006 | 10:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Výsledky z degustácií jabĺk a hrušiek na Slovensku

V zimných mesiacoch 2005/2006 sa uskutočnilo v SR niekoľko degustácií jabĺk a hrušiek. Prvá z nich sa konala na Strednej vinársko-ovocinárskej škole v Modre, počas predvianočného ovocinárskeho seminára, pod garanciou ÚKSÚP Veľké Ripňany.

Bol to už 14. ročník seminára, ktorého tradícia sa zachovala aj zásluhou záujmu ovocinárskej verejnosti. Ďalšia degustácia sa uskutočnila dňa 22. 1. 2006 v Dolnej Seči zásluhou ovocinárov zo Slovenského zväzu záhradkárov v Hronských Kľačanoch. Podujatie sa konalo v spolupráci s OV SZZ v Leviciach a ÚKSÚP Veľké Ripňany. Význam podujatia spočíval v hodnotení väčšiny rovnakých odrôd z ÚKSÚP, ktoré boli hodnotené pred šiestimi týždňami v Modre. Takto sa dala posúdiť kvalita aj neskorých zimných odrôd. V Modre sa hodnotilo 27 odrôd jabĺk a osem odrôd hrušiek. V Dolnej Seči sa hodnotilo 19 odrôd jabĺk a šesť odrôd hrušiek. Okrem týchto dvoch degustácií sa uskutočnila aj tretia na pracovisku ÚKSÚP Vranov nad Topľou, kde bolo hodnotených 27. 1. 2006 ďalších 27 odrôd jabĺk. Vzorky plodov z ÚKSÚP Veľké Ripňany pochádzali z klasickej chladiarne a z ÚKSÚP Vranov z obyčajného skladu bez chladenia. Vo Vranove boli na degustácii hodnotené odrody ‘Fuji‘ Kiku 8 a ‘Pinova‘ z firmy Fructop, s. r. o., Ostratice. Tieto dve odrody zo skladu dosiahli prvé a druhé miesto, v porovnaní s ostatnými odrodami, ktoré neboli vo Vranove v chladiarni uskladnené.
Na degustáciách jabĺk neboli zaradené mnohé jesenné a skoré zimné odrody ako napr. ‘Akane‘, ‘Dione‘, ‘Denár‘, ‘Dulcit‘, ‘Dublet‘, ‘Domino‘, ‘Doris‘, ‘Karmína‘, ‘Selena‘, ‘Florina‘, ‘Prima‘, ‘Šampion‘ a iné. Kvalita zimných jabĺk i hrušiek bola na degustáciách v Modre a v Dolnej Seči veľmi dobrá. Väčšina odrôd pochádzala z pracoviska ÚKSÚP Veľké Ripňany. Z firmy Plantex, s. r. o., boli dodané na degustáciu v Modre odrody ‘Pinova‘, ‘Topaz‘, ‘Fuji‘ klon Kiku 8, ‘Rubinola‘ a ‘Pink Lady‘ (syn. ‘Cripps Pink‘). Odrody hrušiek boli všetky z odrodovej skúšobne Veľké Ripňany.
Vysoké teploty v neskorých letných mesiacoch v roku 2005 spôsobili horšie vyfarbovanie plodov na stromoch s vysokou úrodou. Prebierka plodov sa stala súčasťou pestovateľskej technológie, bez ktorej sa nedá dosiahnuť kvalita, ani veľkosť a požadované vyfarbenie odrodovo typicky plodov.
Väčšina vzoriek s výnimkou neskorých zimných odrôd sa nachádzala už v konzumnej zrelosti. Táto zrelosť nastala u skorých zimných odrôd jeden mesiac po zbere. Zimné odrody prišli do konzumnej zrelosti 1,5 až 2 a neskoré zimné 2,5 až 3 mesiace po zbere. Nástup do tejto fázy zrelosti bol závislý od termínu zberu, kvality skladovania a iných faktorov. Skorý termín degustácie nebol vhodný pre neskoré zimné odrody jabĺk i hrušiek, v dôsledku čoho sa v tomto hodnotení umiestnili na horších miestach. Optimálna doba konzumácie u neskorých zimných odrôd ako napr. ‘Fuji‘ klon Kiku 8, ‘Braeburn‘,‘Granny Smith‘,‘Pilot‘,‘Pink Lady‘ (‘Cripps Pink‘), nastala až na prelome mesiacov január február. Odrody hrušiek boli všetky veľmi chutné a šťavnaté. Pomerne pevnú dužinu pred optimálnou konzumnou zrelosťou mali neskoré zimné odrody ako napr. ‘Bohemika‘,‘Dita‘,‘Erika‘, v dôsledku čoho sa umiestnili za konzumne zrelými odrodami ‘Concorde‘ a ‘Boscova fľaška‘. Nič však nemení na skutočnosti že do degustácie boli zaradené len chuťovo špičkové odrody vrátane odrody ‘Dicolor‘.

Hodnotenie
Konečné poradie bolo získané z bodového ohodnotenia vône, konzistencie dužiny, charakteru šupky, vzhľadu a dvojnásobného počtu bodov chuti podľa celkového dojmu. Všetky vonkajšie i vnútorné znaky boli hodnotené deväťbodovou klasifikačnou stupnicou, pri ktorej najvyššie ohodnotenie predstavovali najlepšie organoleptické znaky. Hodnotenie podľa sladkosti a kyslosti sa do celkového súčtu hodnotenia nezapočítavalo. Tieto hodnoty vyjadrujú stupeň pomeru cukrov a kyselín v dužine.
V hodnotení boli lepšie umiestnené odrody s pevnou konzistenciou dužiny, ktorá bola jemná, krehká a chrumkavá. Na degustácii sa nevyskytovali plody s riedkou a mäkkou dužinou. Chuť dužiny počas dozrievania plodov bola podmienená obsahom kyselín, cukrov i trieslovín. Pri hodnotení sa najskôr hodnotila chuť podľa celkového dojmu a až potom z hľadiska obsahu cukrov a kyselín. Žiadna odroda nevyšla v hodnotení ako veľmi sladká, sladká, alebo kyslá až veľmi kyslá.

Z vnútorných znakov sa posudzovali tie, ktoré majú zásadný vplyv na kvalitu plodov /napr. vôňa, konzistencia dužiny, šťavnatosť dužiny, charakter šupky a chuť podľa celkového dojmu/. Šupka poskytuje najväčší počet rozlišovacích znakov. Spolu s tvarom plodu spoľahlivo často stačí na identifikáciu odrody.

Z výsledkov vyplýva, že v januárovej degustácii v Dolnej Seči dosiahli lepšie chuťové vlastnosti mnohé neskoré zimné odrody v porovnaní s ich hodnotením v Modre. Odroda ‘Pilot‘ sa zo 16. miesta posunula na druhé, ‘Pink Lady‘ zo 17. miesta na ôsme, ‘Otava‘ z 12. na šieste. Výsledky pri úplne inom zložení degustátorov v Dolnej Seči i Vranove nad Topľou korešpondovali zhodne na prvých miestach s odrodami degustovanými v Modre ako napr. odrodou ‘Jonagold Excel‘, ‘Topaz‘, ‘Angold‘, ‘Pinova‘,‘Melodie‘ a inými.

Výsledky organoleptického hodnotenia oboch druhov sa získali súčtom priemerov z vyplnených hárkov od 62 degustátorov v Modre, 20 degustátorov v Dolnej Seči a 17 hárkov z východoslovenského regiónu vo Vranove.
Konečné poradie bolo získané z bodového ohodnotenia vône, konzistencie dužiny, charakteru šupky, vzhľadu a dvojnásobného počtu bodov chuti podľa celkového dojmu. Ako najlepšie v priemere všetkých troch lokalít skončili odrody ‘Jonagold‘ klon Excel, ‘Topaz‘ a ‘Pinova‘. Na popredných miestach sa umiestnili odrody ‘Braeburn‘ klon Hilwell a ‘Fuji‘ Kiku 8, pretože boli uskladnené v chladiarni. Zvlášť výsledky z Vranova potvrdili, že odrody ‘Fuji‘ i ‘Braeburn‘ bez uskladnenia v chladiarni utrpeli na kvalite a umiestnili sa na posledných miestach hodnotenia. Na dobrých miestach sa všeobecne umiestnili odrody ‘Rubín‘, ‘Melodie‘, ‘Angold‘, ‘Elise‘, ‘Otava‘, ‘Granny Smith‘. Medzi najhoršie umiestnenia sa zaradili odrody ‘Santana‘,‘Zvonkové‘, ‘Topred‘, ‘Kanadská reneta‘, ‘Jonathan‘ i ‘Denár‘.

Odrody hrušiek boli všetky veľmi chutné a šťavnaté. Pomerne pevnú dužinu pred optimálnou konzumnou zrelosťou mali neskoré zimné odrody. Na degustácii v Modre sa kvalitné odrody ‘Bohemica‘, ‘Dita‘ a ‘Erika‘ umiestnili za konzumne zrelými odrodami ‘Concorde‘ a ‘Boscova fľaška‘. V Dolnej Seči sa najlepšie v hodnotení umiestnila ‘Vonka‘, ‘Decora‘ a ‘Dicolor‘. Odrody ‘Bohemica‘, ‘Dita‘ a ‘Erika‘ potvrdili, že ich čas na lepšie umiestnenie v degustácii nastane v mesiaci február – marec, kedy boli chuťovo veľmi kvalitné.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down