08.12.2011 | 04:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Výsledky veřejné ochutnávky jablek na konci skladovací sezóny v roce 2011

Tradičního organoleptického hodnocení skladovatelných odrůd jablek, které se letos konalo 17. května ve VŠÚO Holovosy, s. r. o., se zúčastnilo 42 vesměs zkušených posuzovatelů. Pouze však od 36 z nich jsme obdrželi kompletně vyplněné hodnotící formuláře, které jsme zařadili do zde prezentovaného vyhodnocení výsledků.

Tentokrát jsme měli poněkud větší problémy s výběrem vhodných odrůd a novošlechtění pro toto hodnocení, protože se nám v důsledku extremně teplé sklizňové sezóny r. 2010, nepodařilo sklidit všechny vzorky ve fázi optimální sklizňové zralosti a v důsledku toho byla jejich skladovatelnost významně horší, než v jiných letech.
Do závěrečného výběru jsme zařadili 14 odrůd hodnocených v rámci studia světových sortimentů, 28 vlastních odrůd a selektovaných novošlechtění a jednu odrůdu dodanou k tomuto účelu ze stanice ÚEB ve Střížovicích. Vzorky byly již tradičně účastníky posuzovány anonymně, v náhodném pořadí stanoveném losováním.
Většina hodnocených vzorků byla skladována v univerzálních chladicích boxech v běžné atmosférické chladírně při teplotách kolísajících v rozmezí 1–2 °C. Zbývajících 17 vzorků bylo skladováno v podmínkách v nízkokyslíkaté atmosféry – ULO.

Hodnocení vzorků
Metodický postup při hodnocení vzorků byl stejný jako u všech předchozích degustací v Holovousích. Každá posuzovaná charakteristika byla bodována podle devítibodových stupnic, kde hodnota 9 vyjadřuje vždy nejlepší úroveň. Výjimkou při této klasifikaci je charakter chuti podle kyselosti, kde by hodnota 9 měla definovat plody nejsladší a naopak hodnota 1 nejkyselejší. Výsledné hodnoty posuzovaných charakteristik pro jednotlivé odrůdy a novošlechtění byly získány průměrováním bonitačních hodnot jednotlivých posuzovatelů, kteří ze statistického hlediska byli považováni za opakování. Celková bodová hodnota pro každou odrůdu byla získána součtem bodového hodnocení vůně, charakteru slupky, konzistence a šťavnatosti dužniny, vzhledu plodů a dvojnásobku počtu bodů celkové chuti. Charakter chuti (kyselost, sladkost) je uváděn jen jako doplňující ukazatel kvality plodů a nebyl do výsledných bodových součtů zahrnut. Tyto hodnoty byly rovněž vyhodnoceny statisticky analýzou rozptylu jednoduchého třídění a statistická významnost rozdílů hodnot mezi jednotlivými odrůdami byla vymezena hodnotou významného rozdílu.

Výsledky hodnocení
Sumární výsledky hodnocení jsou uvedeny v tabulce. Jednotlivé odrůdy a novošlechtění jsme seřadili v celkovém pořadí sestupně podle výsledné bodové hodnoty. V dalších sloupcích jsou uvedeny pro jednotlivé odrůdy průměrné bodové hodnoty zbývajících posuzovaných charakteristik a pořadí, která jim ve vztahu k ostatním odrůdám odpovídá.
Z celkového pohledu byla kvalita posuzovaných odrůd dosti vyrovnaná a mezi oběma metodami skladování se neprojevil žádný jednoznačný rozdíl. Bodové hodnoty odrůd a selekcí, které se umístily na prvních 12 místech celkového pořadí se v letošním roce lišily minimálně.
Jako první v celkovém pořadí byla vyhodnocena odrůda ´Admirál´, jejíž vzorky přivezli pracovníci stanice ÚEB ve Střížovicích. Z dílčích kritérií se tato odrůda umístila na prvém místě také při posuzování celkové chuti plodů a jejich vzhledu. Na druhém místě celkového pořadí se umístila odrůda ´Meteor´, která byla vysoce hodnocena především v případě konzistence a šťavnatosti dužniny. Jako třetí v celkovém pořadí se umístila nová odrůda z Holovous ´Andera´, jenž byla na dřívějších hodnoceních uváděna ještě pod původním označením HL623. Tato odrůda byla velmi dobře hodnocena zejména z hlediska celkové chuti. Jako další v pořadí následovala odrůda ´Rubinstep´, jejíž plody byly skladovány v podmínkách ULO, a která se ze souboru takto skladovaných odrůd umístila nejlépe. Vynikala velmi jemnou konzistencí dužniny a v tomto znaku byla nejlépe hodnocena ze všech odrůd.

Text a foto Ing. Jan Blažek, CSc., VŠÚO Holovousy, s. r. o.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down