27.03.2023 | 02:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Výsledky tradiční degustace jablek v Holovousích v roce 2023

Tradiční degustace jablek se uskutečnila na VŠÚO Holovousy s. r. o.  dne 26. ledna 2023. Organoleptického hodnocení se letos zúčastnilo 54 hodnotitelů z řad ovocnářů, zahrádkářů, šlechtitelů, zástupců ÚKZÚZ, zaměstnanců VŠÚO Holovousy i studentů střední odborné školy. Jednalo se již o 54. ročník tradiční zimní degustace, která je pravidelně organizována za účelem zhodnocení výsledků novošlechtění a jejich porovnání se standardními a starými odrůdami. V rámci degustace bylo hodnoceno 40 vzorků vybraných odrůd a novošlechtění jablek, které pocházely z genofondů a šlechtitelských programů VŠÚO Holovousy, od soukromého šlechtitele Josefa Buzrly a dalších pěstitelů. Nejlépe bylo hodnoceno novovošlechtění HL 1282 z VŠÚO Holovousy a odrůda Jonaprince. V dalším pořadí následovalo novošlechtění 336/6 Vanessa a klubová odrůda Kanzi. Velmi dobře byly hodnoceny také odrůdy Artiga, Meteor, Pinova a Ghiva, které se v celkovém hodnocení umístily do desátého místa. Svou kvalitu potvrdilo i novošlechtění HL 353/04, které zvítězilo v degustaci v minulém roce. Kromě základního pořadí byly letos sledovány také změny v pořadí vzorků podle různých věkových kategorií hodnotitelů.

Prostřednictvím degustace jablek, kterou VŠÚO Holovousy organizuje již 54 let, se každoročně prezentují vybrané tradiční i moderní odrůdy a perspektivní novošlechtění. Vzorky jsou vybírány nejen z vlastního šlechtitelského programu, ale prostor je ponechán i ostatním státním či privátním subjektům. Hodnota kvality a požadavky na jednotlivé znaky se mění jednak v souvislosti s přírodními podmínkami a počasím v daném roce, tak i podle stáří a zkušeností hodnotitelů, potažmo konzumentů. Kvalita jablek je ovlivněna správnou volbou optimální sklizňové zralosti, způsobem uložení a délkou tzv. shelf life, případně i dalším ošetřením jablek pro omezení jejich fyziologického stárnutí. Může se tedy stát, že vzorky pro degustaci nemají stejnou minulost z hlediska pěstování, termínu sklizně a způsobu skladování, což může podstatně ovlivnit jejich senzorickou hodnotu v daném roce. Přesto má smysl takovou akci provádět, jelikož většina vzorků je připravena srovnatelnou metodou, a tedy pořadí umístění vzorků lze využít jako zpětnou vazbu pro šlechtitele, konzumenty a všechny zájemce o stále nově vznikající odrůdy.

Materiál a metodika

Do degustace bylo zařazeno 31 vzorků z genofondů a šlechtitelských programů VŠÚO Holovousy, sedm vzorků od šlechtitele Josefa Buzrly a jedna odrůda od Jaroslava Matejska, vypěstovaná na dvou odlišných lokalitách. Výběr zahrnoval odrůdy světového či tržního významu i novošlechtění. Většina hodnocených vzorků byla skladována v běžné chladírně při teplotě +2 °C, ale zařazeno bylo také osm vzorků skladovaných v podmínkách ULO (Ultra Low Oxygen), tedy atmosféře se sníženým obsahem kyslíku. Vzorky nebyly v této atmosféře skladovány po celou dobu, přibližně dva týdny před degustací byly přemístěny do běžného skladu.

Text: prof. Dr. Ing. Boris Krška, Ing. Anežka Semrádová, VŠÚO Holovousy s. r. o., foto A. Semrádová

Celý text článku naleznete v tištěné verzi časopisu Zahradnictví č. 3/2023.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down