Výsledky studie potvrdily nový genotyp fytoplazmového žloutnutí a červenání listů révy v ČR

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) se v posledních letech zaměřil na mapování rozšíření nebezpečných chorob révy vinné na Moravě, mimo jiné i původce fytoplazmového žloutnutí a červenání listů révy (fytoplazmy stolburu). Ze získaných vzorků této fytoplazmy byla v roce 2023 provedena genotypizace. 

ÚKZÚZ provedl v roce 2023, za finanční podpory Národního akčního plánu pro bezpečné používání pesticidů, studii pro genotypizaci vzorků fytoplazmy stolburu. Poslední studie byly provedeny před více než deseti lety a potvrdily na území ČR pouze výskyt genotypu tuf-b.

Preventivní opatření

Aktuální studie, jejíž cílem bylo ověření převažujícího genotypu stolburu na moravských vinicích, byla provedena ze vzorků získaných v letech 2017–2023 především z révy vinné. Z celkem 127 testovaných vzorků bylo 125 vzorků révy vinné a 2 vzorky svlačce.  Pro genotypizaci byla použita speciální PCR analýza (PCR - polymerázová řetězová reakce).  

Genetickou typizací, kterou prováděla akreditovaná diagnostická laboratoř ÚKZÚZ, bylo potvrzeno, že z 98 % se na moravských vinicích vyskytuje fytoplazma stolburu, typu tuf-b, jejíž životní cyklus je spjat se svlačcem rolním.
Ve dvou vzorcích révy vinné byl v ČR poprvé zachycen i typ tuf-a, který je spjatý s životním cyklem zahrnujícím kopřivu.  

V  návaznosti na výsledky studie ÚKZÚZ doporučuje v rámci preventivních opatření proti šíření fytoplazmového žloutnutí a červenání listů révy uplatňovat i nadále opatření postavená na redukci hostitelských rostlin (dvouděložných plevelů, a to zejména svlačce rolního) a omezování přenašečů (žilnatky vironosné).   

Podrobnosti studie jsou zveřejněny na webových stránkách ÚKZÚZ (Zdraví rostlin), informace k fytoplazmovému žloutnutí a červenání listů révy jsou k dispozici na Rostlinolékařském portálu ÚKZÚZ.

Zdroj: ÚKZÚZ

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down