29.07.2005 | 04:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Výsledky provozních pokusů s dusíkatým vápnem

Zvláštní postavení mezi dusíkatými hnojivy zaujímá se svými specifickými účinky dusíkaté vápno, někdy nesprávně nazývané vápno-dusík. Pamětníci si vzpomenou na dusíkaté vápno vyráběné v Sokolově, které bylo v práškové formě, nekva1itně zabalené a na potíže při jeho ap1ikaci.

Dnešní formulace dusíkatého vápna je granu1ovaná (nepráší) se stabi1izovaným obsahem 20% dusíku a 50% vápníku (CaO). Při jeho přeměně v půdě vznikají přechodně meziprodukty (tzv. kyanamidová fáze), které půdu očisťují od většiny škodlivých hub a k1íčících plevelů a jsou škodlivé i pro rost1iny. Hnojivo také likviduje nebo odpuzuje živočišné škůdce v půdě jako jsou háďátka, p1ži, drátovci a další. Vysokým obsahem aktivního vápníku pomáhá otupovat půdní kyselost a tak podporuje úrodnost půdy. Dusíkaté vápno je proto určeno k základnímu hnojeni před setím nebo výsadbou a vzhledem k toxickým meziproduktům při jeho rozkladu jej musíme zapravit do půdy na jaře s předstihem minimá1ně dva týdny a v létě týden. Je nenahraditelné při pěstováni zeleniny a květin ve sklenících a košťálovin na záhonech, kde se vyskytuje hlenka kapustová.
Výrobcem dusíkatého vápna je německá firma Degussa a dovozcem Agrofert Holding. Pro tyto firmy provedla Zelinářská unie Čech a Moravy pět provozních pokusů s dusíkatým vápnem u karotky a okurek nakládaček. Stručné výsledky těchto pokusů jsou uvedeny v následujícím textu.

Výsledky provozních pokusů u karotek
Pokusy byly provedeny u společnosti HMH Hodonice, okr. Znojmo a ve Starém Vestci (okr. Nymburk) u firmy Zemědělská výroba Ing. Zdeněk Moc. Každý pokus měl dvě varianty o velikosti 1 ha. Dusíkaté vápno bylo použito minimálně čtyři týdny před výsevem v dávce 5 q/ha a kontrolní parcela byla hnojena stejnou dávkou dusíku ve formě močoviny. Výs1edky těchto pokusů jsou uvedeny v tabulce 1.

Tabulka 1
Místo pokusu a odrůda Výnos v kg a tržby v Kč z ha Dusíkaté vápno Kontrola

HodoniceNevis F1na záhonech výnos celkem% 1. třídytržba 31 40073180 518 28 00065158 060
Starý VestecSamsonna hrůbcích výnos celkem% 1. třídytržba 36 360 91,2215 670 36 38086,6191 000
Starý VestecEspredo F 1na hrůbcích výnos celkem% 1. třídytržba 43 20087,3197 850 41 52085,3186 210

Na kombinacích hnojených dusíkatým vápnem byl patrný lepši růst, sytější barva a vyšší vitalita rostlin. Byl zde nižší podíl odpadu a vyšší výnos tržní karotky než na variantách bez dusíkatého vápna. Porosty hnojené dusíkatým vápnem vykazovaly menší zaplevelení než na kontrole.
Náklady spojené s nákupem dusíkatého vápna byly 9 750 Kč/ha a po odpočtu ceny močoviny byly oproti kontrole vyšší o 7 900 Kč/ha. Čistý přínos hnojení dusíkatým vápnem v tržbách byl v průměru 12 400 Kč/ha a v těchto pokusech bylo prokázáno, že se aplikace dusíkatého vápna ke karotce z ekonomického hlediska vyplatí. Dalším přínosem tohoto hnojiva je příznivý vliv na strukturu půdy, nižší výskyt škůdců a též nižší počáteční zaplevelení porostu. Hnojení dusíkatým vápnem lze do technologie pěstování karotky doporučit jako důležitý intenzifikační faktor.
Výsledky provozních pokusů u okurek nakládaček
Provozní pokusy byly provedeny v Ostrožské Lhotě u společnosti Ostrožsko a ve Veselí nad Moravou u pěstitele Josefa Machaly. Dávka dusíkatého vápna byla rovněž 5 q/ha použitá minimálně čtyři týdny před setím a u Josefa Machaly stejná dávka také po vzejití okurek. Kontrolou byly opět parcely hnojené močovinou. Dosažené výsledky pokusu ve Veselí nad Moravou (odrůda Harmonie F 1) jsou uvedeny v tabulce 2 a v Ostrožské Lhotě (odrůda Octopus F l) v tabulce 3.
Tabulka 2
Ukazatel Dusíkaté vápno před setím Dusíkaté vápno po vzejití Kontrola

Výnos celkem v kg/haTržby v Kč/ha 21 112202 460 20 494197 229 19 353185 544

Tabulka 3
Ukazatel Dusíkaté vápno před setím Kontrola

Výnos celkemv kg/haTržby v Kč/ha 19 022149 709 17 722137 377

U obou variant s dusíkatým vápnem před výsevem i po vzejití byl prokázán příznivý vliv na výnos okurek nakládaček a byly dosaženy vyšší tržby. Byl také vyšší podíl okurek první třídy. Příznivě byl také ovlivněn zdravotní stav okurek. Je výhodnější používat dusíkaté vápno před výsevem.
Výnosy na kombinacích hnojených dusíkatým vápnem byly v průměru o 7,42 vyšší a ve finančním vyjádření to bylo 13 316 Kč/ha. Po odpočtu ceny dusíkatého hnojiva byl nárůst tržeb cca 7 900 Kč/ha. K tomu je třeba ještě doplnit jeho příznivé působení na půdu a na dobrý zdravotní stav rostlin.
Dusíkaté vápno je ideální hnojivo pro zeleninu
Postupným a rovnoměrným uvolňováním živin podporuje zdravý růst rostlin. Na rozdíl od mnoha jiných hnojiv se dusíkaté vápno prakticky nevyplavuje a zůstává i po silném dešti v dosahu kořenů. Na plochách s výskytem nádorovitosti košťálovin se doporučuje hnojit košťáloviny dusíkem vždy ve formě dusíkatého vápna, a to v dávce 8 – 10 q/ha dva až tři týdny před výsadbou. V létě zkracujeme tuto ochrannou lhůtu na 1 – 2 týdny. Při jeho přeměně v půdě se výrazně snižuje nebezpečí napadení rostlin nádorovitostí. Této vlastnosti dusíkatého vápna využívají pěstitelé košťálovin už více než 80 let.
Dusíkaté vápno zvyšuje podíl kvalitních hlávek salátu podle pokusů v Německu o 15 až 22%. Působí totiž proti hnilobě salátu a vysoký přísun vápníku omezuje okrajovou nekrózu listů. Jedná se o krátkodobý nedostatek vápníku v rostlinách. Dusík se uvolňuje postupně během vegetace a tak dusíkaté vápno zabraňuje nadměrnému hromadění dusičnanů v rostlinách. Na 1 ha se doporučuje 3 – 4 q na jaře 2 až 3 týdny a v létě 6 – 8 dní před výsadbou.
K nové výsadbě jahod se doporučuje zapravit do půdy 3 až q/ha dusíkatého vápna 2 – 3 týdny před výsadbou, neboť působí proti fytoftorové hnilobě kořenů a plodů jahod. Je vhodné zejména pro pozemky, kde se častěji pěstují jahody.
V závěru připomínáme, že dusíkaté vápno se v půdě beze zbytku rozloží, nezanechává rezidua, nepoškozuje následné plodiny a neohrožuje zdroje povrchových vod. Doba přeměny závisí na vlhkosti a teplotě půdy a také dávce hnojiva. Sucho a chladno zpomaluje přeměnu, vlhké a teplé počasí ji urychluje. Při vysokých dávkách zcela proběhne do tří týdnů.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Komentáře k článku

 1. Zajímavý článek. Hodnocení účinku DV odvozuje od ekonomického zisku. To je dobrá a jednoduchá varianta.
  Ale jak hodnotit další účinky: menší zaplevelení, zlepšení kvality půdy....
  Může vůbec dojít ke zlepšení kvality půdy, když DV zabije mikroorganizmy v půdě.
  Často se u DV uvádí, že zastavuje klíčení a růst plevelů. Můžu ho tedy použít do půdy kde rostou trvale pěstované rostliny. Nezastaví růst kořenového systému těchto "užitečných" rostlin?
  Můžu ho aplikovat pod rybíz (sleduji zničení hnízd mravenců, nebo pod štíhlá vřetena jabloní, kde chci zničit mravence a ponravy zlatohlávka) aniž bych poškodil samotný rybíz?
  Děkuji
  Karol

 2. Prosím vás, mohu použít nyní dusíkaté vápno, když na podzim byl o pohnojeno hnojem? Není snadnější
  na jaře použít vápno a na podzim nehnojit ? Děkuji za odpověd

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down