07.10.2010 | 02:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Výsledky organoleptického hodnocení skladovatelných jablek

Tradičního jarního organoleptického hodnocení jablek, pořádaného VŠÚO v Holovousích 28. května, se v letošním roce zúčastnilo 38 zkušených degustátorů. Do hodnocení bylo zařazeno celkem 42 vzorků odrůd a novošlechtění, z nichž tři pocházely ze stanice ÚEB ve Střížovicích.

Většina vzorků byla skladována v univerzálních chlazených boxech při průměrné teplotě +2 oC. Vzhledem k mimořádně teplému počasí v době sklizňové sezóny v roce 2009 nemohla být většina vzorků sklizena včas v optimální sklizňové zralosti a během skladování v běžné chladírně u nich docházelo k rychlejšímu přezrávání plodů. Z tohoto důvodu řada nových odrůd a perspektivních novošlechtění již nemohla být do tohoto hodnocení zařazena. Kromě této skutečnosti u části zařazených vzorků již plody nebyly v optimální konzumní zralosti, což se projevilo především jejich horší konzistencí dužniny. Nedostatečný počet vhodných vzorků skladovaných ve standardní chladírně jsme se snažili kompenzovat zvýšeným počtem vzorků skladovaných v podmínkách ULO.

Hodnocení vzorků
Postup hodnocení vzorků byl stejný jako v předešlých letech. Každá z posuzovaných charakteristik plodů byla bodována podle devítibodových stupnic, kde hodnota 9 vyjadřuje vždy nejlepší úroveň. Výjimkou při této klasifikaci je charakter chuti, kde hodnota 9 označuje plody nejsladší a naopak hodnota 1 nejkyselejší. Výsledné hodnoty znaků pro jednotlivé odrůdy a novošlechtění byly získány průměrováním bonitačních hodnot jednotlivých posuzovatelů, kteří ze statistického hlediska byli považováni za opakování. Výsledná bodová hodnota pro každou odrůdu byla získána součtem bodového hodnocení vůně, charakteru slupky, konzistence a šťavnatosti dužniny, vzhledu plodů a dvojnásobku počtu bodů celkového dojmu chuti. Charakter chuti je uváděn jen jako doplňující ukazatel kvality plodů a nebyl do výsledných bodových součtů zahrnut. Celkové bodové hodnoty byly rovněž vyhodnoceny statisticky analýzou rozptylu jednoduchého třídění a statistická významnost rozdílů mezi vzorky je vymezena vypočítaným intervalem spolehlivosti. Sumární výsledky hodnocení jsou uvedeny v tabulce. Jednotlivé vzorky odrůd a novošlechtění jsme seřadili v celkovém pořadí sestupně podle výsledné bodové hodnoty. V následujících sloupcích jsou uvedeny průměrné číselné hodnoty zbývajících posuzovaných charakteristik a pořadí, která jim ve vztahu k ostatním odrůdám přísluší.

Výsledky hodnocení
Na prvním místě se v celkovém pořadí umístila nová odrůda ´Admirál´ z ÚEB ve Střížovicích. Tato nová odrůda byla vyšlechtěna křížením odrůd ´Mira´ (´Karmína´ x nšl) x ´Bohemia´. Jedná se o triploidní odrůdu s růstem stromů typu ´Bohemia´ s polygenně podmíněnou odolností proti strupovitosti. Tato odrůda kombinuje atraktivní vzhled plodů s vynikající chutí. Navíc degustovaný vzorek, který nebyl skladován v Holovousích byl ještě v optimálním stavu konzumní zralosti.
Na druhém místě celkového pořadí se umístila odrůda ´Sirius´ rovněž z ÚEB ve Střížovicích. Tato žlutoplodá odrůda byla vyšlechtěna křížením odrůd ´Golden Delicious´ x ´Topaz´ a vyznačuje se rezistencí stromů proti strupovitosti. Rovněž i u této odrůdy nebyl degustovaný vzorek skladován v Holovousích a byl ještě v optimálním stavu konzumní zralosti. Tato odrůda byla hodnocena celkově nejvyšší známkou pokud jde o chuť a druhou nejvyšší za konzistenci dužniny. 

Celý text článku naleznete v tištěné verzi časopisu Zahradnictví č. 8/2010.

Text a foto Ing. Jan Blažek, CSc., VŠÚO Holovousy, s. r. o.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down