Výsledky hodnocení odrůd jahodníku v simulovaných podmínkách ekologického pěstování

Cílem tohoto pokusu bylo ověření možnosti pěstování různých odrůd jahodníku na dvou odlišných lokalitách. Do pokusu bylo zařazeno sedm odrůd a na obou stanovištích byly sledovány kvantitativní a kvalitativní sklizňové parametry, zdravotní stav porostu a fenologické znaky. Na základě dosažených výsledků bylo zjištěno u zkoušených odrůd, že i v oblastech s průměrnou roční teplotou 7 °C a ve výškách kolem 550 m nad mořem lze úspěšně pěstovat všechny sledované odrůdy.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *