28.10.2010 | 07:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Výskyt virů v odrůdách rybízu

Cílem této práce bylo zjištění zdravotního stavu primárních zdrojů odrůd červeného rybízu ´Detvan´, ´Holandský červený´, ´Rubigo´ a ´Vitan´, černého rybízu ´Titania´ a bílého rybízu ´Orion´, jako podklad pro vypracování ozdravovacích postupů rozmnožovacího materiálu rybízu v ČR. Testy PCR byl zjištěn četný výskyt BRV (9 z 18 keřů) a GVBaV (11 z 18 keřů). Zjištění GVBaV je prvním experimentálním důkazem výskytu tohoto viru v ČR. Přítomnost fytoplazem nebyla PCR testy prokázána. Testy ELISA byl zjištěn výskyt SLRSV u jednoho keře odrůdy červeného rybízu ´Detvan´ a jednoho keře černého rybízu ´Titania´. Pomocí elektronové mikroskopie byly v řezu z keře černého rybízu ´Titania´ objeveny baciliformní částice rhabdoviru.

V roce 2008 činila plocha plodných produkčních výsadeb rybízu v ČR celkem 1286 ha. Z této plochy bylo sklizeno celkem 3415 tun rybízu (Buchtová, 2009). Jedním z hlavních problémů pěstování rybízu v České republice je nedostatečná obnova pěstebních ploch. U černého rybízu byl v roce 2009 uváděn pouhý 1 ha mladých dosud neplodících výsadeb (Buchtová, 2009). Klemšová (2006) uvádí, že u červeného rybízu činí přestárlé sady 60 %. Vedle stáří se na klesajícím výnosu podílí i špatný zdravotní stav výsadeb. Certifikační schéma EPPO (European and Mediterraen Plant Protection Organisation) (Anonym 2008) vyžaduje testování výchozího rozmnožovacího materiálu na následující viry – Gooseberry vein banding associated virus – GVBaV, Strawberry latent ringspot virus – SLRSV, Raspberry ringspot virus – RpRSV, Blackcurrant reversion virus – BRV, Arabis mosaic virus – ArMV a Cucumber mosaic virus – CMV. Nulová přítomnost je přitom požadována u BRV, který vyvolává ekonomicky nejvýznamnější chorobu rybízu – zvrat a u přenašeče BRV – vlnovníka rybízového Cecidophyopsis ribis.
Výzkum virů a fytoplazem rybízu dosáhl v posledním desetiletí významného pokroku, u řady z nich byly získány částečné nebo úplné sekvence genomu. Oddělení virologie, Ústavu molekulární biologie rostlin (ÚMBR), které je součástí Biologického centra AV ČR, v. v. i., v Českých Budějovicích, se přitom na získání poznatků o BRV a fytoplazmách na rybízu podílelo významnou měrou. V minulých letech jsme zjistili v pěstebních plochách vysoký výskyt choroby plnokvětost rybízu (Full Blossom Disease – FBD) (Špak a kol., 2006), která je podle nejnovějších poznatků vyvolána infekcí viru zvratu rybízu (BRV) a v některých případech i ve směsné infekci s fytoplazmami (Špak a kol., 2009). U odrůdy červeného rybízu ´Vitan´ jsme zjistili ztráty až 70 % výnosu (Špak a kol., 2006). Rovněž jsme v ČR prokázali výskyt tzv. silné R–formy zvratu a zcela poprvé i infekci černého rybízu fytoplazmou (Přibylová a kol., 2002). Výskyt rostlin infikovaných BRV jsme přitom v roce 2008 prokázali i v rozmnožovacím materiálu červeného rybízu z ČR. Proto jsme v roce 2009 zahájili řešení projektu Výzkum metod ozdravování rybízu, s cílem zjistit zdravotní stav primárních zdrojů a vypracovat postupy ozdravení vybraných odrůd rybízu od virů a fytoplazem. V tomto článku prezentujeme výsledky první části projektu.

Celý text článku naleznete v tištěné verzi časopisu Zahradnictví č. 8/2010.

Text a foto prof. Ing. Josef  Špak, DrSc., Biologické centrum AV ČR, Č. Budějovice

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Komentáře k článku

  1. Dobrý den, obracíme se na Vás s dotazem ohledně černého rybízu ben hope, ještě nikdy jsme se nesetkali s tím že u některých bobuli je polovina žlutá a měkká, přičemž druhá půle pomalu dozrává. Některé plody jsou pouze žluté a měkké, většina plodu dozrává normálně. Úroda je ale velmi vysoká. Ještě nikdy jsme se s tím nesetkali. Bobule které spadnou na zem a vypadají jako zralé, nemají chuť jak obvyklé chutnají. Děkujeme za odpověď, manželé Blažovi Ostrava.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down