21.04.2019 | 08:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Výskyt škůdců polní zeleniny v roce 2018

V roce 2018 byl prováděn pravidelný monitoring škůdců polní zeleniny v Polabí. Nejvyšší škodlivost byla zaznamenána u molice vlaštovičníkové, dřepčíků rodu Phyllotreta a zápředníčka polního. Nadprůměrně teplé počasí časně zjara ovlivnilo pozitivně výskyt škůdců, naopak suché a horké počasí v letních měsících mělo opačný efekt.

Sledování výskytu a početnosti škůdců v zemědělských kulturách je základní předpoklad úspěšné ochrany rostlin. Zanedbání monitoringu a následné nepřesné načasování ochranného opatření vede zpravidla k vyšším škodám na plodinách nebo vyšším nákladům na jejich ochranu (nutno zvýšit dávku přípravku nebo počet aplikací). V našich podmínkách je dostatečná četnost sledování v týdenním intervalu, ale mohou nastat období, kdy je třeba provádět monitoring častěji. Například při hromadných migracích škůdců do porostu (molice vlaštovičníková, mšice zelná, dřepčíci aj.) je třeba monitorovat porosty dvakrát týdně. V takových situacích může docházet nejen k vyššímu poškození rostlin, ale také představa o účinnosti provedených postřiků může být značně zkreslená. Pěstitel se může mylně domnívat, že použité účinné látky pesticidů byly neúčinné, případně poukazují na rezistenci škůdců. Ve skutečnosti mohly přípravky účinkovat normálně, ale nálet nových jedinců byl tak masový, že na první pohled (bez kontrolní varianty) nebyl patrný rozdíl. Jako příklad lze uvést výskyt mšice zelné v brukvovité zelenině v letech 2003 a 2011.

Monitoring výskytu škůdců zeleniny v roce 2018 byl prováděn pracovníky Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v. v. i., Praha-Ruzyně (VÚRV) na základě dohody mezi Ministerstvem zemědělství – Odborem zemědělských komodit, Zelinářskou unií Čech a Moravy a VÚRV. Monitoring byl prováděn v týdenním intervalu, od 1. 4. 2018 do 31. 10. 2018 na vybraných reprezentativních plochách v Polabí, v pásmu od Litoměřic po Sadskou, kde je nejvyšší koncentrace zelinářských ploch. Na třech lokalitách (Litoměřice, Obříství, Semice) byly umístěny feromonové lapáky od firmy Csalomon na osenici polní a zápředníčka polního. Na každé lokalitě byl umístěn jeden lapák. Pro další druhy škodící na zelenině nejsou feromony buď komerčně dostupné (např. květilka zelná), nebo se prodávají, ale pro naše populace nejsou dostatečně účinné (např. můra zelná) a jejich použití by mohlo vést k nesprávným odhadům rizika poškození porostů.

Text a foto

Ing. Kamil Holý, Ph.D.,

Ing. Kateřina Kovaříková, Ph.D.,

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.,

Praha-Ruzyně

Celý článek naleznete v časopise Zahradnictví č. 4/2019.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down