14.07.2022 | 08:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Výskyt parazitoidů v porostech zeleniny

V letech 2018–2021 byl sledován výskyt parazitoidů v porostech polní zeleniny. Nejpočetnější byli lumci a lumčíci parazitující housenky a pestřenky, v koloniích mšic byli mšicomaři. Žádní parazitoidi vajíček motýlů nebyli zjištěni.

Parazitace je evolučně výhodná strategie, proto zhruba třetinu našich druhů hmyzu patří mezi parazitoidy. Velmi vysoký počet druhů, vzhledová uniformnost, malé rozměry a často skrytý způsob života dospělců i larev vedou k tomu, že o této skupině užitečných organismů je jen obecné povědomí a aktivní podpoře výskytu se nevěnuje dostatečná pozornost.

V monokulturách zeleniny mají parazitoidi obtížnější podmínky pro přežití než v sadech a vinicích, které při správné údržbě rostlinného pokryvu v meziřadí připomínají polopřirozenou lesostep. V zelenině omezuje výskyt parazitoidů nedostatek potravy pro dospělce a časté používání neselektivních přípravků (především brukvovitá zelenina). Bez insekticidů se současný systém integrované ochrany zeleniny neobejde, ale v aktivní podpoře výskytu parazitoidů a dalších užitečných organismů je prostor pro zlepšení, který příliš neovlivní současný systém produkce. Dospělci parazitoidů potřebují potravu (nektar a pyl), bez ní se výrazně snižuje délka života i počet parazitovaných škůdců. Některé druhy mohou využívat medovici mšic a molic, ale kvalita různých medovic je různá. Nedostatek potravy (květů) odrazuje mnoho druhů k pronikání z okrajů hlouběji do porostů a ve vyšší efektivitě v regulaci škůdců.

Výskyt parazitoidů v intenzivních porostech polní zeleniny je většinou nízký. Pravidelně se lze setkat pouze s parazitoidy zápředníčka polního, mšicomary a lumky napadající pestřenky, z minoritních škůdců je vysoká parazitace vrtalek. Dlouhodobě selhává regulace molice vlaštovičníkové a dřepčíků. Ke zvýšení početnosti dospělců i míry parazitace je nutné zlepšit celkovou strukturu krajiny, která umožní přežití dostatečného počtu užitečných organismů v době, kdy nejsou v porostech zeleniny žádní škůdci, nebo se pozemek připravuje na další výsadbu. Důležitá je přítomnost kvetoucích rostlin na okraji polí, s ohledem na krátké doletové vzdálenosti je u velkých pozemků optimální vyset kvetoucí pásy i mezi bloky zeleniny.

Text a foto Ing. Kamil Holý, Ph.D., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., Praha

Celý článek naleznete v časopisu Zahradnictví č. 7/2022 s tématem měsíce Zelinářství.*

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down