Výskyt hraboše polního v prosinci 2023

Výsledky monitoringu výskytu škodlivých organismů Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) potvrdily před koncem roku 2023 zvýšení populací hraboše polního. Z celorepublikového listopadového průměru 846 aktivních východů z nor na hektar (AVN/ha)  stouply hodnoty v prosinci na 1308 AVN/ha, což napříč sledovaných plodin představuje 4,3násobek aktuálního prahu škodlivosti.  Navzdory menšímu rozsahu vyhodnocených dat přetrvává riziko velmi vysokého ohrožení porostů v krajích Jihomoravský, Olomoucký, Pardubický, Zlínský a v jihovýchodním cípu Vysočiny.

S ohledem na začínající zimní období provedli inspektoři ÚKZÚZ v prosinci  pozorování na třetině běžně pozorovaných ploch. V ozimých a krmných plodinách setých v minulém roce hodnoty dosahovaly v průměru 604 AVN/ha, což odpovídalo 3násobku prahu škodlivosti. Druhá polovina pozorování probíhala ve starších víceletých krmných kulturách. Zde se průměrný počet pohyboval okolo 2 106 AVN/ha, což odpovídá hodnotě 5,3násobku prahu škodlivosti (podzimní práh škodlivosti pro víceleté kultury odpovídá 400 AVN/ha, pro jednoleté 200 AVN/ha). Tato čísla představují i ke konci roku extrémně vysoké ohrožení pro krmné plodiny.  

Ohrožené lokality

Ohrožené zůstávají okresy Jihomoravského, Olomouckého, Pardubického a Zlínského kraje, kde byly zaznamenány extrémní počty aktivních východů z nor. Například ve vojtěšce v katastru Suchohrdly na Znojemsku byla potvrzena hodnota přesahující 18 000 AVN/ha. V této oblasti tak hrozí silné napadení porostů hraboši i v bezprostředním okolí takto napadeného pozemku.
 
Vysoký stupeň poškození na lokalitách zmíněných krajů je patrný i na plochách s vymrzajícími meziplodinami a porosty ozimé řepky. Intenzita výskytu hraboše se v jednom katastru může významně lišit od výskytu nulového až po výskyt extrémní.  ÚKZÚZ i nadále poskytuje informace Státnímu fondu životního prostředí (SFŽP), který využívá data pro žadatele o kompenzace za aplikaci rodenticidů ve zvýšené dávce do nor - Detail výzvy – NPŽP (narodniprogramzp.cz). SFŽP bude přijímat žádosti na aplikaci zvýšené dávky rodenticidů do 31. ledna 2024.  

V případě, že průběh počasí dovolí aplikaci rodenticidů mohou zemědělci provádět na pozemcích s kalamitním výskytem hraboše aplikace rodenticidu STUTOX  II a Ratron GW ve zvýšené dávce do 10 kg na hektar při aplikaci do nor, a to dle vydaných nařízení ÚKZÚZ.  
Připomínáme, že aplikace přípravku musí být nahlášena ÚKZÚZ nejpozději tři dny před jejím zahájením. ÚKZÚZ provádí kontroly dodržování podmínek aplikace stanovených v nařízení.*   

Zdroj: ÚKZÚZ

logo ÚKZÚZ

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down