06.02.2024 | 12:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Výskyt hraboše polního v lednu 2024

Výsledky monitoringu výskytu škodlivých organismů Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) ukázaly že i relativně nepříznivé podmínky počasí v proběhlém měsíci populace hraboše nijak významně neovlivnily. Celorepublikový průměr aktivních východů z nor na hektar (AVN/ha) dosáhl na konci ledna hodnoty 823, což odpovídá hodnotě získané v listopadu roku 2023. Napříč sledovanými plodinami tak tato hodnota představuje 3,1násobek aktuálního prahu škodlivosti. Kalamitní výskyty se nově projevily v Královéhradeckém kraji.

V ozimých plodinách a krmných plodinách setých v minulém roce zaznamenali inspektoři ÚKZÚZ hodnoty, které dosahovaly v průměru 538 AVN/ha, což odpovídalo 2,7násobku prahu škodlivosti.  

Ve starších víceletých krmných kulturách se průměrný počet pohyboval okolo 1327 AVN/ha, což odpovídalo hodnotě 3,3násobku prahu škodlivosti (podzimní práh škodlivosti pro víceleté kultury odpovídá 400 AVN/ha, pro jednoleté 200 AVN/ha). Tato čísla představují vysoké ohrožení především pro krmné plodiny, ale i porosty ozimých plodin (především řepky). Prakticky ve všech krajích se pohybují hodnoty populací před začátkem jara nad prahem škodlivosti, vyjma kraje Karlovarského.  

Intenzita výskytu 

Extrémně ohrožené zůstávají okresy Jihomoravského, Olomouckého, Pardubického a Zlínského kraje, zde se průměrné hodnoty pohybovaly mezi 983 a 2241 AVN/ha. Nově se do výčtu zařadil i kraj Královéhradecký, kde průměrné hodnoty přesáhly 1017 AVN/ha.  Dále byly hodnoty lokálně přesahující 3000 AVN/ha zjišťovány nejen v porostech krmných plodin, ale i obilnin a řepky olejky především v okresech na Kroměřížsku, Prostějovsku a Olomoucku. 9700 AVN/ha bylo zjištěno ve vojtěšce na katastru Rataje u Olomouce.  

Ráz počasí proběhlého měsíce nijak významně četnost populací neomezil (naopak na mnohých místech došlo k navýšení hodnot např. na Trutnovsku a Jičínsku). Intenzita výskytu hraboše se v jednom katastru může významně lišit, a to od výskytu nulového, až po výskyt extrémní.  

Platnost Nařízení ÚKZÚZ umožňující aplikace rodenticidů do nor ve zvýšené dávce do 10 kg na hektar vypršela v případě STUTOX II dne 20. ledna, u aplikace Ratron GW trvá do 27. února 2024. Zemědělci mohou též využívat běžnou aplikaci rodenticidů do nor v dávce 2 kg na hektar.  

Připomínáme, že aplikace přípravku musí být nahlášena ÚKZÚZ nejpozději 3 dny před jejím zahájením. ÚKZÚZ provádí kontroly dodržování podmínek aplikace stanovených v nařízení.   

Zdroj: ÚKZÚZ*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down