12.07.2022 | 12:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Výskyt a škodlivost molice vlaštovičníkové

S nárůstem ploch pěstování řepky došlo ke zvýšení škodlivosti původně minoritního škůdce – molice vlaštovičníkové na brukvovité zelenině. V letech 2018–2022 byl prováděn monitoring výskytu molic na řepkách i na zeleninách v Polabí. Bylo zjištěno, že nejvíce jsou napadány zeleniny v oblastech, které sousedí s osevními plochami ozimé řepky. Molice se během časného jara na řepkách namnoží a od poloviny května do začátku července hromadně přeletují na pole se zeleninou, kde působí hospodářské škody. V případě molic nelze spoléhat na predátory, protože i když se na rostlinách hojně vyskytovali, nedokáží regulovat tak početné populace.

Početnost molice vlaštovičníkové postupně vzrůstala a po roce 2010 již na většině lokalit patřila mezi nejvýznamnější škůdce brukvovité zeleniny. Nejdříve škodila v letním a podzimním období, v posledních letech začíná škodit již od začátku hromadné migrace na počátku června. V teplotně příznivých letech mohou být škody již koncem května. Příznivou zprávou je, že početnost molic dosáhla svého maxima a již nedochází k meziročnímu nárůstu početnosti. V současné době je populace stabilizovaná a množství molic spíše závisí na průběhu počasí a úspěšnosti ochrany.

V roce 2021 došlo po mnoha letech růstu k prvnímu poklesu početnosti, který byl způsoben dlouhou zimou, studeným a mokrým jarem a následnými přívalovými srážkami, které v červnu a červenci snižovaly početnost dospělců. Nejvýraznější byl úbytek začátkem července, v 27. týdnu, kdy přívalové srážky omyly dospělce z rostlin a utloukly je na povrchu půdy. Tento zásah vyšší moci plošně zahubil dospělce a způsobil výpadek celé generace molic, která musela obnovit populaci z vývojových stadií, což posunulo škodlivost do letního/podzimního období.

Rok 2022 je zatím pro molici příznivý, pokud vydrží sušší průběh počasí a dospělce nezahubí přívalové srážky, bude nutné provádět ochranu až do podzimu. První dospělci a snůšky byli v brukvovité zelenině pozorovány v polovině května 2022. Hromadná migrace nastala na začátku června ve 22. týdnu a pokračovala i v týdnu následujícím, kdy noví dospělci nahradili uhynulé jedince z předchozího ošetření, což mohlo vyvolat zdání, že postřik nefungoval. V době, kdy budete číst tento článek, již bude migrace z řepky ukončena a zdrojem molic budou porosty brukvovité zeleniny.

Text a foto Ing. Kamil Holý, Ph.D., Ing. Kateřina Kovaříková, Ph.D., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., Praha

Celý článek naleznete v časopisu Zahradnictví č. 7/2022.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down