12.04.2011 | 02:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Výsadba stromů ve městech II.

V minulém díle jsme se poprvé dotkli tématu výsadby stromů na trvalé stanoviště městského prostředí. Probrali jsme hlavní zásady výběru vhodného druhu a velikostní kategorie stromků, vhodného místa a času pro provedení výsadby a zmínili jsme se i o typu zapěstování korunky. V tomto díle projdeme postupně vlastní akt výsadby stromu.

Výsadbová jáma
V odborném tisku se různí názory na optimální velikost jámy pro provedení výsadby vzrostlých stromů. Setkáváme se s minimálními rozměry 2x2 či dokonce 3x3 metry, což v podmínkách naší praxe ve většině případů zůstává pouze přáním. V našich podmínkách jsme se ustálili na minimální velikosti výsadbové jámy 1 m3, přičemž hloubka 1 m není zásadní podmínkou.
Stěny jámy by měly být mírně skosené a především prokypřené. V případě kopání jam mechanizací je na zkypření stěn jámy klást maximální důraz, především v těžších půdách s vyšším obsahem jílu. V případě, že ke zkypření stěn nedojde, hrozí při následném vývoji kořenového systému vznik tzv. květníkového efektu. Kořeny v takovém případě neprorůstají do okolního terénu a stáčejí se zpět do prostoru kvalitního substrátu v jámě. Výsledkem mohou být nejen poruchy ve výživě stromů, ale i riziko jejich vyvrácení ve vyšším věku.
Po vykopání výsadbové jámy by měl být arborista či zahradník schopen posoudit půdní charakteristiky stanoviště. Musí být schopný rozpoznat alespoň nepropustné či trvale zamokřené horizonty, které by mohly negativně ovlivnit ujímavost vysazovaných stromů.
Bal stromku se následně umisťuje zásadně do úrovně terénu. Pro přesné umístění se často používá prkno položené přes výsadbovou jámu.

Povýsadbový řez
Po výškovém umístění balu do jámy je vhodné provést povýsadbový řez . V této fázi je možné stromek naklonit a řez provést bez výstupu do koruny. Přitom stromek už stojí na finálním stanovišti a je tedy možné řez realizovat se zohledněním konkrétního stanoviště – tedy směru kam chceme stromek „pustit“ a kde je nutné jeho růst korigovat.
Pokud řez neprovedeme v této fázi, nesmíme na něj zapomenout po dokončení výsadby. Protože stromek při přesadbě přichází o značnou část kořenů, je třeba adekvátním způsobem zredukovat i jeho korunu. Jinak se zvyšuje úroveň povýsadbového šoku, což se může nepříjemně odrazit v ujímavosti stromků.
Pokud mají být vysazované stromky následně tvarované, často již v rámci povýsadbového řezu, je třeba začít korunku na daný typ tvarování připravovat.

Celý text článku naleznete v tištěné verzi časopisu Zahradnictví č. 1/2011.

Text a foto Ing. Jaroslav Kolařík, Ph.D.,Safe Tres, s. .r. o., Rosice

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down