24.05.2022 | 08:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Výsadba starých odrôd jabloní v tvare štíhleho vretena

Na Ústave záhradníctva, Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre sa realizuje zaujímavý projekt s názvom Zhodnotenie rastového potenciálu starých a krajových odrôd ovocia v tvare štíhle vreteno.

Projekt má nasledovné ciele:

– lokalizácia vhodnej parcely v priestoroch Botanickej záhrady SPU v Nitre (rok 2020)

– zabezpečenie predvýsadbovej prípravy pôdy (rok 2020–2021)

– zabezpečenie dopestovania výsadbového materiálu (rok 2020)

– zabezpečenie samotnej realizácie výsadby (rok 2021)

– zabezpečenie realizácie samotného výskumu (rok 2020–2021)

Pôdno-klimatické podmienky

Mesto Nitra v ktorom, sa nachádza aj pokusná plocha leží v Podunajskej nížine a je súčasťou Podunajskej pahorkatiny. Oblasť Podunajskej nížiny sa vyznačuje neogénnymi ílmi, pieskami a štrkmi, ktoré sú prekryté sprašami a sprašovými hlinami, len malá časť je neprekrytá. Povrch pozdĺž rieky Nitry je rovinatý a nachádzajú sa tu aj nivné usadeniny (Korec et al. 1997). Pokusná plocha sa nachádza v katastrálnom území Chrenová ležiaceho v juhovýchodnej časti mesta Nitra. Časť Chrenovej spadá do regiónu pahorkatiny, kde sú pôvodným pôdnym typom hnedozeme až černozeme na sprašiach a sprašových hlinách a druhá časť Chrenovej pozdĺž rieky Nitra spadá do regiónu fluviálnej nivy, kde sú pôvodným pôdnym typom fluvizem a fluvizem glejová (Hreško et al. 2006). Na jar roku 2020 boli odobraté vzorky pôdy, výsledky rozboru pôdnej vzorky sú uvedené v tabuľke 1. Na základe rozboru výsledkov rozboru pôdy bola pokusná plocha vyhnojená. Lokalita sa nachádza vo veľmi teplej agroklimatickej oblasti, ktorá sa vyznačuje teplou nížinnou klímou s dlhým až veľmi dlhým, suchým a teplým letom, s miernou ale suchou až veľmi suchou zimou a zvyčajne 30 až 40 dní je snehová pokrývka. Zrážok je v tejto oblasti priemerne 500–600 mm ročne (Hreško et al. 2006). Čukan et al., (2008) uvádzajú, že Nitriansky kraj do ktorého patrí aj územie nášho pokusu sa zaraďuje medzi najteplejšie a najsuchšie územie Slovenska s ročným úhrnom v priemere 550–700 mm. Priemerná júlová teplota je viac ako 18 až 20 °C, januárový priemer je –1 až –4 °C, radí sa medzi regióny s miernou zimou. Teplota v tejto oblasti sa nachádza priemerne medzi 9–10 °C za rok. Júlové teploty sa pohybujú v rozmedzí 18 °C až 20,5 °C priemerne a januárové priemery –1°C až –3 °C. Vetry sú zvyčajne severozápadné, menej sa vyskytujú východné, severovýchodné a západné vetry. Ojedinelé sú juhovýchodné, juhozápadné a južné vetry (Šiška et al. 2002). Na základe klimatického normálu roku 1951–2000 boli vyhodnotené priemerné mesačné teploty vzduchu a priemerný mesačný úhrn zrážok v roku 2020. Uvedené meteorologické merania boli realizované na meteorologickej stanici v Botanickej záhrade v areály Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Najteplejším mesiacom roka bol august s teplotou 22,1 °C a najchladnejším bol január s teplotou –0,2°C. Priemerná teplota počas vegetačného obdobia bola 19,0 °C.*

Text a foto doc. Ing. Ján Mezey, Ph.D., SPU v Nitre

Celý text článku včetně ilustračních fotografií naleznete v tištěné verzi časopisu Zahradnictví č. 5/2022.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down