Výrobní a obchodní bilance současného českého květinářství

Trend vzestupu české domácí produkce pokračuje od roku 1997 optimistickými deseti až patnácti procenty ročně. Nejvíce se na růstu podílí záhonové a hrnkové rostliny okrasné květem. Produkční plochy se nezvýšily, růst produkce se daří díky lepšímu využívání stávající plochy

Také spotřeba květin neustále potěšitelně narůstá, oproti roku 2001 objemově až o 10%. Za mimořádně příznivý údaj lze považovat snížení podílu černých dovozů na celkovém importu a to na hodnotu srovnatelnou s rokem 1994 (80, 075 mil. Kč). To je asi 5 % z celkového importu. Jen pro srovnání, v roce 1997 činily černé dovozy 20 %. Tuto radikální změnu lze připsat třem důvodům:
* Celní sazba pro rostliny je 0% a řezaných klesla v zimě na 2 %, tzn. menší atraktivitu pro nekalé dovozce.
* Po šesti letech konečně úspěla snaha pro Svaz květinářů a floristů, který na podvody dlouhodobě upozorňuje
* Změna sazby DPH u rostlin na 5% podstatně snížila „atraktivitu“ celních podvodů.

Z grafu „Struktura výroby okrasného materiálu“ můžeme vyčíst 46 % podíl pěstování hrnkových květin , za kterými následují květiny záhonové s 37 % a řezané květiny zaujímají co do objemu pěstování našimi zahradníky třetí místo s 9 %. V dlouhodobějším horizontu lze vysledovat odklon od pěstování řezaných květin (v roce 2000 byl podíl výroby řezaných květin 11 %) ve prospěch květin hrnkových , balkónových a záhonových.
Potěšitelným výsledkem skončil také vývoz květinářských produktů, který vzrostl oproti roku 2001 o 45 %. Přestože můžeme jen těžko odhadnout podíl reexportů, nárůst vývozu vlastních výpěstků je v tom jistě obsažen.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *