26.03.2019 | 01:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Vyhodnocení vlivu teploty na projev symptomů fytoplazmové proliferace jabloně

V letech 2015–2018 byl prováděn výzkum vlivu teploty na vývoj infekce fytoplazmy Candidatus Phytoplasma mali a projev symptomů. Rostliny odrůdy Golden Delicious byly inokulovány dvěma izoláty s odlišnou virulencí a pěstovány v hmyzuprostých síťovnících na pěti lokalitách s rozdílnými klimatickými podmínkami. Na základě měření teploty vzduchu, testování rostlin pomocí real-time PCR na přítomnost fytoplazmy a hodnocení projevu symptomů bylo zjištěno, že větší výskyt symptomů se projevil v klimaticky chladnějších oblastech.

V rámci předkládané studie byl v letech 2015–2018 prováděn výzkum vlivu teploty na vývoj infekce fytoplazmy ´Ca. P. mali´ a návazně na to i na projev symptomů. Jabloně odrůdy Golden Delicious byly inokulovány letním očkováním dvěma izoláty s odlišnou virulencí a následně byly souběžně pěstovány a sledovány na pěti lokalitách vyznačujících se rozdílnými klimatickými podmínkami. Na základě dat získaných měřením teploty vzduchu, pravidelným testováním rostlin pomocí real-time PCR (kvantitativní polymerázová řetězová reakce) na přítomnost a koncentraci fytoplazmy a sledováním intenzity projevu symptomů bylo provedeno hodnocení teplotního vlivu na rozvoj symtomů způsobených těmito dvěma izoláty fytoplazmy.

Metodika

Na 55 semenných viruprostých podnoží jabloní byla v roce 2015 naočkována odrůda Golden Delicious za použití viruprostého materiálu. Dvacet pět těchto rostlin bylo následně inokulováno českým izolátem ‘Ca. P. mali’ označeným B. S. a 25 rostlin izolátem německým označeným Apophyt (AT 3/6). Pět rostlin infikováno nebylo za účelem negativní kontroly. Český izolát byl po molekulární typizaci pomocí techniky RFLP (Restriction Fragment Length Polymorphism) (Fránová 2013) klasifikován jako kmen AT–2, německý izolát jako kmen AP–15. Rostliny byly rozděleny do pěti kolekcí. Jednotlivé kolekce byly v roce 2016 rozmístěny (hmyzuprosté síťovníky) na 5 stanovišť s rozdílnými klimatickými podmínkami (viz graf č. 1): VŠÚO Holovousy s.r.o. (306 m n. m., okres Jičín), Výzkumné stanice VÚRV, v.v.i. Liberec (374 m n. m.) a Jevíčko (366 m n. m., okr. Svitavy), VÚRV, v.v.i. Praha–Ruzyně (345 m n. m.) a ZF MENDELU Lednice na Moravě (173 m n. m., okres Břeclav).

Text

Ing. Jana Suchá1, RNDr. Radek Čmejla PhD.1, Mgr. Lucie Valentová1, Ing. Martina Rejlová1, Ing. Tomáš Nečas PhD.2, Ing. Jan Wolf2, Ing. Jana Brožová, Ph.D.3

1Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o.

2ZF Lednice na Moravě Mendelovy univerzity v Brně

3Výzkumný Ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha – Ruzyně

Celý článek naleznete na stránkách časopisu Zahradnictví č. 3/2019.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down