Vyhláška 402 o vinařských obcích

402 VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 6. srpna 2002, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 298/2000 Sb., kterou se stanoví seznam vinařských obcí, seznam viničních tratí a jejich vymezení a seznam odrůd révy vinné v jednotlivých vinařských oblastech, z jejichž hroznů lze vyrábět víno s přívlastkem, ve znění vyhlášky č. 228/2001 Sb.

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 5 odst. 10 zákona č. 115/1995 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících právních předpisů, ve znění zákona č. 216/2000 Sb.:

Čl. I
Vyhláška č. 298/2000 Sb., kterou se stanoví seznam vinařských obcí, seznam viničních tratí a jejich vymezení a seznam odrůd révy vinné v jednotlivých vinařských oblastech, z jejichž hroznů lze vyrábět víno s přívlastkem, ve znění vyhlášky č. 228/2001 Sb., se mění takto:

1. V názvu vyhlášky se slova „a seznam odrůd révy vinné v jednotlivých vinařských oblastech, z jejichž hroznů lze vyrábět víno s přívlastkem“ zrušují.

2. V § 1 a 2 se slova „č. 1“ zrušují.
§ 3 se zrušuje.

3. Označení přílohy č. 1 zní: „Příloha k vyhlášce č. 298/2000 Sb.“.
4. V příloze tabulce „1. Vinařská oblast pražská“ se na jejím konci doplňuje další řádek, který zní:

„12. Otmíče 1. Otmíče 1. Pod Otmíčskou horou Hořovice 1-0, 1-1, 2-1“.

5. V příloze tabulce „4. Vinařská oblast žernosecká“ se na jejím konci doplňuje další řádek, který zní:

„8. Malé Žernoseky 1. Malé Žernoseky 1. Na Dobraji Litoměřice 4-4, 5-4“.

6. V příloze tabulce „6. Vinařská oblast čáslavská“ u vinařské obce „5. Kutná Hora“ v katastrálním území „1. Kutná Hora“ ve sloupci „Název viniční trati“ se bod 7 zrušuje.

7. V příloze tabulce „6. Vinařská oblast čáslavská“ se na jejím konci doplňují další řádky, které znějí:

„10. Konárovice 1. Konárovice 1. V hájku Kolín 2-7, 2-8, 3-8
2. Zadní zájezd“.
8. V příloze tabulce „7. Vinařská oblast brněnská“ se na jejím konci doplňují další řádky, které znějí:

„50. Rašovice 1. Rašovice u Bučovic 1. Podsedky v zahrádkách Bučovice 9-5
2. Vinohrady krátké
3. Vinohrady dlouhé“.
9. V příloze tabulce „9. Vinařská oblast mikulovská“ se u vinařské obce „30. Vranovice“ doplňuje ve sloupci „Název viniční trati“ bod 7, který zní:
„7. Kopečky“.

10. V příloze tabulce „10. Vinařská oblast mutěnická“ u vinařské obce „1. Čejč“ sloupec „Název viniční trati“ zní:
„1. Brněnka
2. V Malých
3. Hrubé
4. Kopce“.

11. V příloze tabulce „11. Vinařská oblast velkopavlovická“ u vinařské obce „28. Velké Bílovice“ ve sloupci „Název viniční trati“ se bod 9 zrušuje.

12. V příloze tabulce „12. Vinařská oblast znojemská“ u vinařské obce „5. Branišovice“ se doplňuje ve sloupci „Název viniční trati“ bod 4, který zní:
„4. Našiměřická“.

13. V příloze tabulce „12. Vinařská oblast znojemská“ u vinařské obce „4. Božice“ se na konci katastrálního území „1. Božice“ doplňuje další řádek, který zní:

„4. Pustina Jaroslavice 0-0“.

14. V příloze tabulce „12. Vinařská oblast znojemská“ u vinařské obce „11. Dobšice“ ve sloupci „Název viniční trati“ se bod 1 zrušuje.

Dosavadní body 2 a 3 se označují jako body 1 a 2.

15. V příloze tabulce „12. Vinařská oblast znojemská“ u vinařské obce „52. Stošíkovice na Louce“ ve sloupci „Název viniční trati“ se bod 2 zrušuje.

16. V příloze tabulce „12. Vinařská oblast znojemská“ se u vinařské obce „54. Suchohrdly“ doplňuje ve sloupci „Název viniční trati“ bod 3, který zní:

„3. U Hájku“.

17. V příloze tabulce „12. Vinařská oblast znojemská“ u vinařské obce „56. Šanov“ ve sloupci „Název viniční trati“ se body 4 a 5 zrušují.

18. V příloze tabulce „12. Vinařská oblast znojemská“ u vinařské obce „74. Znojmo“ v katastrálním území „5. Znojmo-Louka“ se ve sloupci „Název viniční trati“ slova „Nad sklepy“ nahrazují slovy „U sv. Urbana“.

19. V příloze tabulce „12. Vinařská oblast znojemská“ se na jejím konci doplňuje další řádek, který zní:

„77. Kojetice 1. Kojetice na Moravě 1. Pod Sádkem Třebíč 20-1/5“.

20. V příloze tabulce „14. Vinařská oblast kyjovská“ se na konci vinařské obce „24. Věteřov“ doplňuje další řádek, který zní:

„7. Veselí Kyjov 7-2“.

21. V příloze tabulce „15. Vinařská oblast uherskohradišťská“ se u vinařské obce „21. Tupesy“ doplňuje ve sloupci „Název viniční trati“ bod 7, který zní:
„7. Za Humny“.

22. V příloze tabulce „15. Vinařská oblast uherskohradišťská“ se na jejím konci doplňují další řádky, které zní:

„26. Horní Lapač 1. Horní Lapač 1. Meziříčko Horní Lapač 9-8/3
2. Hájek
3. Boří“.
23. V příloze tabulce „16. Vinařská oblast Podluží“ u vinařské obce „1. Břeclav“ katastrálního území „2. Charvátská Nová Ves“ se bod 1 zrušuje.

Dosavadní body 2 a 3 se označují jako body 1 a 2.

24. V příloze tabulce „16. Vinařská oblast Podluží“ se u vinařské obce „1. Břeclav“ katastrálního území „3. Poštorná“ doplňuje ve sloupci „Název viniční trati“ bod 2, který zní:

„2. Kolonie“.

25. V příloze tabulce „16. Vinařská oblast Podluží“ u vinařské obce „9. Moravská Nová Ves“ sloupec „Název viniční trati“ zní:
„1. Stará hora
2. Vinohrady
3. Kněžské“.

26. Příloha č. 2 se zrušuje.

Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Ministr:
Ing. Palas v. r.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *