Vyhlášen 11. ročník soutěže Zelená střecha roku

Asociace zelených střech a fasád při Svazu zakládání a údržby zeleně vyhlásila 11. ročník soutěže Zelená střecha roku. Cílem soutěže je seznámit nejširší odbornou i laickou veřejnost s možností ozeleňování střech a stěn budov a jiných stavebních konstrukcí jako součásti udržitelné výstavby, ochrany životního prostředí a návratu zeleně do sídel. Soutěž je vypsána na podporu kvalitních realizací staveb se snahou ocenit společné úsilí investorů, projektantů a dodavatelů.

Jednou z možností, jak přírodu do měst i krajiny vrátit, je ozeleňování střech. Právě proto vznikla soutěž Zelená střecha roku. Její ambicí je seznámit veřejnost s možností ozeleňování střech budov a jiných stavebních konstrukcí jako součástí udržitelné výstavby, ochrany životního prostředí a návratu zeleně do sídel. Cílem soutěže je nejenom upozornit na možnost ozeleňování střech, ale především ukázat, že i v České republice je řada osvícených investorů, kteří na svých objektech chtějí zelené střechy, schopných projektantů, kteří je umí navrhnout a kvalitních firem, které umí zelené střechy vybudovat.

Průběh soutěže

Sekce Zelené střechy při Svazu zakládání a údržby zeleně, která soutěž Zelená střecha roku pořádá od roku 2014, je profesním svazem sdružujícím odborníky. Také porota soutěže, která přihlášená díla navštíví a zhodnotí, je tvořena odborníky v oblasti projektování a realizaci vegetačního souvrství zelených střech. Do soutěže mohou být přihlášena díla, jejichž součástí je střecha, kterou pokrývá vegetační souvrství s vegetací (rostlinami) oddělené od rostlého terénu stavební konstrukcí. Do soutěže mohou být přihlášena díla dokončená nebo zkolaudovaná do 31. 12. 2023. Plocha pokrytá vegetací musí být u plochých střech minimálně 50 m2, u šikmých 30 m2.

Porotci se na základě podaných přihlášek a předložených obrazových a textových podkladů seznámí s přihlášenými
díly a nominují díla, která budou dále hodnocena na základě osobní prohlídky. Jejich počet závisí na uvážení poroty. Vybraná díla zhodnotí odborná porota ve dnech 16.–18. září 2024.

Jednotlivé stavby budou posuzovány podle následujících kritérií:

 • Koncepce řešení včetně architektonické kvality a účelnost: jak odpovídá řešení deklarované (nebo očekávané) funkci
  stavebně technické, estetické, rekreační či „ekologické“;
 • Kvalita technického řešení střechy;
 • Vhodnost použitého sortimentu rostlin;
 • Udržitelnost projektu: předpokládaná životnost a vývoj
  rostlin, přiměřenost náročnosti údržby;
 • Stav střechy: zdravotní stav a vývoj rostlin, zaplevelení,
  stav abiotických prvků.

Všechna díla, která budou do soutěže přihlášena, se představí na webové stránce zelenastrecharoku.cz. Zde budou uveřejněny informace uvedené v přihlášce a přílohách včetně obrazové části. Elektronické hlasování veřejnosti bude zahájeno 1. září
a ukončeno 21. října 2024. Uzávěrka přihlášek je 30. 6. 2024, textovou a obrazovou část je nutné doručit do 31. 7. 2024.*

Více informací se dozvíte na zelenastrecharoku.cz.

Zdroj: TZ SZÚZ

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down