08.02.2005 | 02:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Vydatný kurz pro ekologické ovocnáře

Ekologické ovocnářství je v naší republice ještě v plenkách. Ten, kdo měl odvahu s ním začít, může očekávat v letech 2004 – 2006 zajímavé finanční kompenzace z HRDP (Horizontálního plánu rozvoje venkova) na úrovni 12 235 Kč/ha (tj. 384,75 EUR/ha). Je také předpoklad ve zvyšování výkupních cen, které podle informací pěstitelů z Německa přesahují i 30 Kč/kg.

Předpokladem úspěšného pěstování jsou stále nové informace a zkušenosti, umožňující se biologickými metodami vypořádat s chorobami a škůdci – největším problémem ovocnáře. Semináři v Hořicích v Podkrkonoší se to podařilo. Mezi přednášejícími byly poradce a ekologický ovocnář Ing. Bedřich Plíšek, RNDr. Oldřich Pultar z Bioly Chelčice, Ing. Jan Dvorský z KEZ o. p. s., Chrudim, Ing. Pavel Voráček, z Ovocná školka Fytos a ekologiský ovocnář Peter Rolker z Německa. V rámci semináře navštívili účastníci ovocnářský podnik Stadtgut Görlitz v SRN.

Patnáct let biopěstitelem
Zahradnický inženýr Peter Rolker má 50 let a 30 let se zabývá ovocnářstvím a obchodem s ovocem. Vyrostl v ovocnářském podniku v blízkosti Hamburku v (ovocnářská oblast Altes Land). Jeho sady leží jednak v údolní nivě Labe na říčních náplavách a také o 300 km dál, na pobřeží Baltu ve východní části Německa.
Do roku 1989 hospodařil konvenčně, v roce 1989 přešel na integrované ovocnářství a v roce 1990 převedl podnik na ekologický. Měl k tomu několik důvodů, za prvé stoupala poptávka po bioovoci, za druhé docházelo na přelomu osmdesátých a devadesátých letech minulého století k restrukturalizaci německého ovocnářství. Hlavním důvodem ale byla úvaha o tom, jestli je žádoucí do přírody aplikovat chemické přípravky. Velkou nevýhodou v té době bylo minimum zkušeností a znalostí o problematice, na druhou stranu ani trh neměl vysoké nároky na kvalitu plodů.
Co znamená podle Rolkera ekologické zemědělství?
- místo herbicidů používání mechanické kultivace,
- přetransformování ochrany rostlin,
- přechod na jiné odrůdy (například ´Topaz´)
Celková výměra v obou podnicích přesahuje 80 ha ekologicky pěstovaného ovoce. Z toho jsou čtyři hektary třešní, tři slivoní, 24 jabloní, 12 višní v podniku poblíž Hamburku a zbytek dva hektary třešní, dva slivoní, dva jabloní, 18 višní, 15 černého rybízu a 2 hektary červeného rybízu ve druhém podniku. Vedle toho provozuje obchodní firmu která byla založena v roce 1983, v té době se specializoval na export do Skandinávie a prodej mraženého ovoce.
Roční produkci – přibližně 2500 t bioovoce, uplatní na trzích Německa, Skandinávie, Nizozemska, Anglie, Rakouska, Švýcarska a Kanady. Hlavním obchodním parterem je firma dodávající na trh zdravou výživu, která má 90% podíl na německém trhu s ročním obratem 300 mil. EUR za bioovoce. Dalším odběratelem je obchodní řetězec a zpracovatelé.

Odrůdy ve výsadbách
V sadech jsou vysazeny jak staré odrůdy: ´Coxova´ (14 %), ´Ingrid Marii´, ´Elstar´ (30 %) – nejdůležitější odrůda v Německu, ´Jonagold´ (30 %), ´Červený Boskop´ (9 %) a ´Gloster´ (5 %), tak nové, z nich je nejvíc zastoupen ´Topaz´ (5 – 10 %).
V průběhu let Rolker zjistil, že všechny známé odrůdy se obtížně pěstují v systému ekologického pěstování. Odolnost proti strupovitosti sleduje již sedm let a došel k závěru, že. z německého sortimentu jsou vhodné odrůdy ´Arista´ a ´Gerlinde´, francouzského odrůdu ´Dalimbel´, nizozemského ´Santana´ a českého ´Topaz´ a ´Rosana´. Na německém trhu je nejlépe přijímán ´Topaz´ a ´Santana´.
Nicméně podle jeho názoru vše nevězí jen v odrůdách, protože rezistence proti strupovitosti není pevná. Strupovitost se vyskytuje u všech rezistentů, pokud se proti ní nedělají opatření, navíc i takto odolné odrůdy mají své specifické problémy a náchylnosti. Například podle jeho zkušeností je ´Topaz´ velmi náchylný k napadení mšicemi a phytophtorou (s ročním výpadkem až 10 % stromů).

Pár slov o ochraně a kultivaci
Likvidace travní hmoty v meziřadích jabloní se původně řešila mulčováním a odkládáním trávy na pás pod korunami stromů, při současném zapracování do půdy. Nevýhodou bylo mechanického zpracování je možnost rozšiřování phytophtory po celém sadu, zvlášť v srážkově bohatých letech. Výhodou tohoto způsobu obhospodařování je soustavná aktivizace hospodaření s dusíkem v půdě. Proti phytophtoře se osvědčilo u odrůdy ´Topaz´ vyšší roubování.
Půda v třešňových sadech se neobdělává vůbec, kvůli náchylnosti na poranění a následnému napadeny nemocemi. Nově vysazované odrůdy musí být odolné a zdravé. Důležitá je architektura štíhlého vřetena, strom musí být “klidný“, se zdravou a silnou střední osu a slabými postraními vodorovnými větvemi. U třešně je problém mšice třešňové. Přípravek NeemAzal v některých letech zabírá, jindy ne, pak se musí hodně používat draselné mýdlo. Výsadby jsou chráněny sítí proti špačkům, v příštím roce budou instalovat zastřešení.
Pro výsadbu rybízu se osvědčil tento postup: pásy, do kterých bude vysazovat vyhnojí kompostem, prokypří hákovým kypřičem, naseje se mnohodruhové zelené hnojení. Rybíz se vysadí do fólie, pod kterou je zavlažovací hadice.

Stanoviště
Ne každé stanoviště je vhodné pro ekologické ovocnářství. Úspěch je možné mít jen na nejvhodnějších stanovištích. Na to, aby se vyrovnaly nedostatky nekvalitní půdy nebo jiné nevhodné podmínky jsou náklady neúnosné. Lehká půda potřebuje například hodně hnojení (kompost, chlévský hnůj, peletovaná hnojiva) a vyžaduje závlahu. V teplé oblasti je více problémů s živočišnými škůdci. Předností je rychlá vysychavost i vůči houbovým chorobám. V bezvětrných oblastech jsou příznivé podmínky pro růst populací mšic.

Důležitým přípravkem pro ochranu jabloní je Pyretrum. V letech, kdy se škůdci namnoží rychleji než predátoři, potlačí se jím nástup škůdců. Proti pilatce je účinný přípravek z rostliny Cassia, proti mšici jitrocelové NeemAzal, který má účinek i proti plošticím. Problémů s ochranou je mnoho, proto je třeba vyhýbat se stanovištím podporující výskyt škůdců.

Trh
V začátku 90. let bylo možné uplatnit na trhu každé biojablko. Dnes jsou požadavky na trhu s čerstvým ovocem velmi vysoké. Jablko musí být bez vady, s určitou velikostí a pevností, musí být dobře vybarvené, bez rzi, dnes už se vnějškově téměř neliší od konvenčního.
Proto je třeba dosahovat dobré produkce kombinované se šetrným sběrem, v pravý čas provedenou sklizení, dobrým skladováním, tříděním a balením. Všechna biojablka prodávaná po 1. listopadu prodávají v řízené atmosféře. Tak mohou zajistit pevnost a dobrý zdravotní stav.
Trh v Německu stagnuje, zvláště po skandálu s nemocí šílených krav a nitrofenem. Teď pomalu opět opatrně narůstá, ale s vyšší úrovní kvality. Kromě toho se v bioprodukci projevuje tlak na menší počet odrůd, vyrovnané partie, přísnější požadavky na kvalitu produktu a balenía tlak na snížení cen. Ceny se udržují stabilní 2 – 3 násobně vyšší oproti konvenční. Zátěží je růst byrokracie.

Zpracování
Odbyt pro zpracování pomalu roste, ale přichází na trh zboží ze zemí, se kterým nelze konkurovat – biojahody z Číny, biomaliny z Chille, biotřešně z Turecka aj. Podle názoru Rolkera je zřejmé, že globalizace trhu s bioprodukty podkopává její vlastní myšlenku.

Stadtgut Görlitz
Městský statek je od roku 1992 ekologický, má 800 ha z toho 100 ha ovocných sadů 500 ha orné půdy, 200 ha louk, pastvin a budov. Na orné půdě střídají obiloviny, lupinu a jetel na semeno. Rostlinná produkce je doplněna 30 kravami Charolais s telaty a 12 tis. slepicemi. Součástí areálu je i zpracovna na ovoce, ve které se vyrábí šest různých druhů šťav a marmelády. Ovoce dodávají do velkoobchodu v Drážďanech a Götingenu a malobchodů Berlíně, Drážďanech a Götingenu. V Görlitzu je malá koupěschopnost, takže na místním trhu se neuplatní.
Statek a následně komunální podnik města Görlitz před dvěma lety koupily tři rodiny. Zanedbané sady se dávají do pořádku v posledních dvou letech.
Největší podíl ve výsadbách mají jabloně – 45 ha. Hlavní odrůdou je ´Gloster´ a ´Elstar´, ´Gala´, ´Melrose´, ´Coxova´, ´Pinova´ a ´Champion´. Ve výsadbách lze nalézt. 25 odrůd. Višně je vysazeno 40 ha, na ostatních plochách je hektar červených a černých rybízů na přímý odbyt, osm hektarů třešní a na zbytku zbytku jsou rozptýlené výsadby.
Půdy jsou sprašové. Srážky, která v minulosti dosahovaly 720 mm jsou dnes na úrovni 500 mm, proto uvažují o kapkové závlaze.
Podle názoru jednoho z majitelů, nehrají dotace roli (800 eur/ha), pokud se podaří prodat kg jablek za 1 euro, což je jejich případ. Ceny jablek za II. třídu se v Berlíně pohybují okolo 1,2 EUR/kg. Konkrétní ceny jsou rozdílné podle odrůdy, například tuzemské rezistenty ´Remo´ a ´Retina´ jsou levnější, nejlepší cenu má ´Elstar´ – až 1,6 Euro/kg, ale alternuje, takže výnos není každoročně jistý.
Loni sklidili bez extenzívních výsadeb 150 – 250 q/ha. Například odrůda ´Jonagold´ měla loni sklizeň na úrovni 46 t/ha, (letos díky altenaci okolo osmi), ´Fiesta´ 28t/ha.
Podle kvality byla jablka loni zařazena z 25 % v I, 50 % II., 15 % III. jakostní třídě, ostatní šla na moštové zpracování. Třídění provádí třídička v Bortenu u Drážďan, 50 – 80 t vytřídí sami. Náklady na kg jablek jsou v rozmezí 40 – 50 centů (u konvenčního ovoce 15 – 20). Výsadba sadu vyjde na 15 tis. Eur/ha.
Pro obnovu výsadeb plánují odrůdy ´Elstar´, ´Topaz´, ´Fiesta´, ´Jonagold´, ´Gala´ a ´Pinova´ ,višně a možná bobuloviny na přímý odbyt.
Přesto, že program byl velmi nabitý byli účastníci velmi spokojeni, a proto ing. Bedřich Plíšek plánuje další pokračování tohoto semináře.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down