10.07.2012 | 04:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Vybrané nutrienty v potočnici lékařské

Cílem práce bylo stanovení vitaminu C, sulforafanu, chlorofylu a, b, karotenoidů a celkové antioxidační kapacity v konzumní části potočnice lékařské (Nasturtium officinale R. Br.). Rostliny byly pěstovány hydroponicky metodou náplavovou (systém příliv – odliv).

Summary
The aim of this project was determination of the content of ascorbic acid, sulphoraphane, chlorophyll a, b, carotenoids and total antioxidant capacity in watercress (Nasturtium officinale R. Br). There were established nutritional values in generative variant of reproduce. Plants were planted in hydropony system by flow method.

Potočnice lékařská (Nasturtium officinale R. Br., syn.: Rorripa nasturtium-aquaticum (L.) Thayek.) z čeledi Brassicaceae splňuje vysokou nutriční hodnotu. Je velmi bohatá na chemoprotektivní látky, jako např. vitamin C, karotenoidy, vitaminy skupiny B, minerální látky (Na, Mg, Ca, K, dále Se, I a Zn) a silice (glykonasturtin) (Tozer, 2008). Dále obsahuje sulforafan, významnou antikarcinogenní látku, která se vyskytuje např. v brokolici, květáku a zelí a je typická pro všechny rostliny čeledi Brassicaceae (Velíšek, 2002).
Potočnice lékařská příznivě ovlivňuje látkovou výměnu, používá se jako expektorans, mucilaginosum, dále při zánětech dýchacích cest, zácpě, tuberkulóze, zimnici, žloutence, kožních vyrážkách a obezitě. Potlačuje anémii a také snižuje hladinu krevního cukru. Obklady se používají při léčbě nádorů žláz a zduřenin lymfatických uzlin. Je výborným dietetikem při chorobách močových a jaterních a také jako prostředek proti jarní únavě (Biggs a kol., 2004).
Potočnice se pěstuje v zemích západní Evropy, Brazílii, na Havajských ostrovech a Galapágách (Biggs, 1997). Kulturu je možné rychlit celoročně, převážně však v období podzim – jaro (Larkcom, 2008). Lze ji množit vegetativním i generativním způsobem. Nejběžnějším způsobem pěstování je hydroponie. Optimální teplota je konstantních 11 °C. Optimální pH je 6,5 – 7. Sklizeň se provádí každé tři až čtyři týdny. Sklízí se mladé výhonky o délce 120 mm, které se dále svazkují. Z 1 m2 se sklidí 30 – 50 svazků. Prodává se volně vložená do PE sáčků nebo svazkovaná. Uchovává se při teplotě 0 °C a vysoké vzdušné vlhkosti 90 – 100 % po dobu jednoho týdne. Má obecně nižší nároky na teplotu při rychlení. Porosty nejsou poškozovány významnějšími patogenními činiteli. Jedná se o relativně krátkodobou kulturu, je možné ji rychlit celoročně (Vogel, 1996).

Materiál a metody
Potočnice lékařská byla rychlena v poloteplé sekci skleníku MZLU ZF v Lednici (typ Clauhan Ventiblock ´Aluwide´) v období srpen 2005 – duben 2006. Pokus byl založen na bázi hydroponické výživy v čedičové plsti podle Vogel (1996). Stanovení vybraných látek bylo provedeno u generativně množené varianty (osivo bylo dodáno firmou Reprosam, s. r. o.). Kvantitativní stanovení obsahu chlorofylu a karotenoidů bylo provedeno kolorimetricky, tj. podle relativních hodnot absorbance při vlnových délkách 663 nm (chlorofyl a) a 645 nm (chlorofyl b); obsah chlorofylu cab byl stanoven po acetonové extrakci na spektrofotometru JenWay 6100. Holm, 1954 in Davídek a kol., (1977).

Sulforafan byl stanoven metodou vysoko účinné kapalinové chromatografie (HPLC) (Vrchotová, 2005). Celková antioxidační kapacita (TAC) byla měřena pomocí FRAP a vyjádřena v mg kyseliny gallové na 100 g čerstvé hmoty. (Zloch a kol., 2002). Vitamin C (kyselina L – askorbová) byl stanoven přímou metodou vysoko účinné kapalinové chromatografie (HPLC) po homogenizaci vzorku s mobilní fází v poměru 1:10 (ECOM, ČR). Varianta měla pět opakování, z každého byl proveden odběr tří směsných vzorků pro následné rozbory. Vitamin C byl hodnocen s jednoměsíční diferenciací ve třinácti sklizňových termínech. Karotenoidy, chlorofyl a, b byly hodnoceny ve třech termínech a sulforafan a TAC ve dvou termínech. Vždy byly hodnoceny průměrné hodnoty.
Statistické hodnocení bylo provedeno metodou Anova pomocí software Unistat 5.1.

Více informací naleznete v tištěné verzi časopisu Zahradnictví 1/2012.

Text a foto
Ing. Helena Zahradníková, doc. Ing. Kristína Petříková, Ph.D.,
Mendelova univerzita v Brně, ZF v Lednici

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Komentáře k článku

  1. Ty nejlepší látky v sobě mají semínka cbd, které za pár kaček objednáte online na https://www.seminkomat.cz/cbd/. Manžílek cbd užívá pár týdnů a je na něm vidět, že je takový více uvolněný. Má hodně stresující práci na pozici manažera a i jeho okolí říká, že vypadá více spokojenější a tak podobně. Třeba to pomůže i vám.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down