Vše souvisí se vším, aneb ovocné stromky

Kvalita ovocných stromků V poslední době se stále častěji do popředí zájmu odborné i laické veřejnosti dostává otázka kvality ovocných stromků. Tendence je jasná a určena požadavkem kvalitního výchozího materiálu (zdravotní stav, vnější kvalita, pravost, odrůdová kvalita aj.), časným nástupem do plodnosti a konkrétním vzrůstem stromku.

Kvalitní výsadbový materiál je základem nové úspěšné výsadby, neboť ovlivňuje růst, vývoj a plodnost stromu. Kritéria při koupi stromku by měla být:
* vnější kvalita
* fytosanitární kvalita
* původ, odrůdová čistota a pravost materiálu.
Vnější kvalita daná tvarem stromku je rozlišení na zákrsek ZK, čtvrtkmen ČK, polokmen PK, vysokokmen VK, nerozvětvený špičák a knip. Vnější kvalita je nejsnáze rozpoznatelná a posuzujeme ji podle vegetativního nárůstu. To znamená výška stromku, rozvětvení (počet a délka), množství kořenového systému, sílu v kořenovém krčku, vyzrálost dřeva, počet květních pupenů.
Při požadavku na „časný výnos“ se vysazují tzv. knipy, což jsou stromky s ošetřeným vrcholem za účelem rozvětvení. S vyšším počtem větví a násadou květních pupenů se zvyšuje produkce v prvních letech. Ve 3-4 roce musí být sad v plné plodnosti. Nejpodstatnější rozdíl mezi knipem a zákrskem je vývoj stromku, který je u knipu z jednoho očka se současným prorašením pupenů na předčasný obrost, tzn. vodorovně neboli v tupém úhlu nasazené větve (základ plodonosného oblouku) a vytvořené květní pupeny.
Květní pupeny na stromku z ovocné školky znamenají sklizeň ovoce již prvním rokem po výsadbě. U zákrsku po řezu na korunku prorašují 4 či 5 pupenů, které mají silnou apikální dominanci, konkurují si a rostou všechny vzhůru, tudíž mají ostré nasazení větví. Nemají žádnou květní násadu.
Neméně důležité je při posuzování množství kořenového systému. Kořeny mají být nepoškozené, vyzrálé, nesmí být zaschlé. Čím lepší kořenový systém, tím je lepší předpoklad pro dobré ujmutí stromku.
Fytosanitární kvalita stromku ovlivňuje růst a plodnost. Nejdůležitějšími chorobami jsou zde virózy a mykoplazmózy. U zdravotního stavu se rozlišují stupně: virus-free (vf), virus-tested (vt) a netestováno. Viruprostý materiál jabloní nesmí obsahovat žádné viry (10), které jsou uvedené v příslušné vyhlášce. Materiál testovaný na virózy neobsahuje žádné hospodářsky významné viry (6), které jsou taktéž uvedeny ve vyhlášce. Zahraniční pěstitelé tolerují stupně netestováno či virus-tested pouze u odrůdových novinek. Za jak důležitý považujeme zdravotní stav, dokazuje fakt, že v letošním roce firma FYTOS dovezla basis materiál podnoží jabloní M9, MM 106, M26 a odrůd ’Golden Del.’ kl. Reinders®, ’Jonagold’ (Wilmuta), ’Mitchgla’ (Mondial Gala), ’Topaz’®, ’Rubinola’®, ’Goldstar’® a ’Rajka’® certifikované virus free z Holandska po ozdravném a certifikačním programu NAKB pro založení matečnice s produkcí certifikovaných vf roubů. Ovocná školka FYTOS bude pokračovat v dovozu basis materiálu a ve vysazování matečnic.
Ne všechny virózy se projevují svými příznaky ihned, tím jsou obtížněji zjistitelné. Poruchy se projeví v produkci a růstu, později se zjistí vizuálně.
Musí se odlišovat certifikace zdravotního stavu a certifikace neboli uznávání materiálu! Ne všechen materiál elitní či jiné stupně množení mají certifikovaný zdravotní stav. Dodávky certifikovaného bezvirózního materiálu by měli požadovat jak ovocnáři, obchodníci, tak i koneční spotřebitelé.
Původ, odrůdová čistota a pravost materiálu je věcí nejen kontroly ÚKZÚZ v ovocných školkách, ale především etického kodexu každého školkaře.

Nádorovitost kořenů
Další přehlíženou problematikou je nádorovitost kořenů způsobovaná bakterií Agrobacterium tumefaciens. Na četné žádosti ovocnářů, kteří obdrželi stromky s nádory na kořenech ze školek, je třeba se tímto problémem zabývat. Agrobakterium tumefaciens je přirozená součást půdní mikroflóry. Problém nastává v případě, když školkař získá infikovaný materiál (podnože) nebo má zamořenou školku. Někdy není nejlevnější tuzemský a zahraniční materiál to nejlepší. Jde o to, dokázat si vybrat dodavatele u kterého je zajištěna kvalita a zdravost materiálu. Rád bych upozornil na přípravek biologického boje proti bakteriím, způsobujícím nádory. Jedná se o Agrobakterium radiobakter, klon K84 nebo K1026, která vytěsňuje Agrobakterium tumefaciens z poraněných míst kořenů a zabraňuje tím vzniku nádorů. V zahraničí je přípravek znám pod několika názvy, např. No-tum, Galltrol A, Nogall, Diegall, či Norbac 84C. Vždy se jedná o koncentrát lyofilizovaného prášku s nosným médiem – rašelinou, který se rozmíchá ve vodě a kořeny stromků se stříkají nebo namáčejí. Přípravek No-tum jsme přihlásili k registraci v ČR. V USA stojí postřik nebo máčení pro 500 stromků před výsadbou 20 USD. Přípravek používají v zahraničí jak renomované školkařské firmy preventivně, tak ovocnáři.
Několik doporučení pro pěstitele:
* vyberte si dobrého dodavatele stromků
* nesázejte na pole, o kterém víte že je zamořeno (vysejte jednoděložné rostliny – obilí, trávy jako rotační plodiny před výsadbou pro redukci počtů bakterie)
* prohlížejte kořeny stromků, které chcete sázet, nenamáčejte všechny stromky do stejného nádoby (pokud nepoužijete přípravek biologického boje), bakterie se snadno může přenést. V případě, že se setkáte s nádory na kořenech, řešte problém s dodavatelem stromků a použijte biologický přípravek proti nádorovitosti
* největším rizikem jsou stálá základiště stromků, zejména u ovocných školek, ale i u ovocnářů a obchodníků.
Nové technologie již nepočítají se zakládáním ovocných stromků do půdy při manipulaci po vydobytí stromků nebo podnoží z půdy. Využívají se chladicí boxy.

Přestože ovocná školka FYTOS dodává přes 60 % vyprodukovaných stromků pro velké výsadby ovocnářům, každý má možnost získat stejně kvalitní stromky. Kompletní nabídka ovocných stromků pro obchodníky a zahrádkáře je zpracovávána koncem srpna a rozesílána zájemcům, včetně 35 odrůd růží (velkokvěté, polyantky, pnoucí, staroanglické, půdopokryvné i stromkové).
Ing. Pavel Voráček
FYTOS ovocná a okrasná školka Plzeň

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *