Vrby a topoly čistí zamořenou půdu

Vídeňská půdoznalecká univerzita společně s univerzitou v Georgii si dala patentovat metodu čištění zamořené půdy pomocí výsadby vrb a topolů. Nová technologie je podstatně levnější než dosavadní způsob snese- ní celých vrstev půdy

„Fytosanace“ pomocí vrb a topolů se zakládá na poznatku, že tyto stromy odčerpávají z půdy škodliviny a svými kořenovými výměšky vyživují okolní půdu. Podle údajů autorů je metoda vhodná nejen k aktivnímu očištění půdy, ale také k prevenci znečištění, která připadá v úvahu například v blízkosti dálnic a sil nic. Vrby dovedou z půdy odčerpat neobyčejně vysoká množství těžkých kovů jako je olovo, zinek nebo kadmium. Zlepšení recyklace listů obohacených těžkými kovy lze docílit tím, že se před výsadbou stromů naveze na povrch zamořené půdy speciální zemina. Problémem je zejména kadmium na okrajích silně frekventovaných silnic i v zemědělských půdách, protože se v půdě téměř neváže a snadno se vyplavuje do spodních vod a tím i do potravního řetězce.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *