25.01.2005 | 09:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Vplyv prebierky kvetov a plodov na kvalitatívne vlastnosti plodov jabloní

V súčasnom ovocinárstve zohráva kľúčovú úlohu pri realizácii úrody na trhu kvalita plodov. Na jej zabezpečenie sa využívajú rôzne metódy. Známou, ale relatívne málo používanou metódou, je ručná prebierka kvetov a plodov, viac používanou je chemická prebierka, ktorá je na Slovensku, žiaľ, veľmi málo rozšírená.

Prebierky prispievajú k veľkostnej a tvarovej vyrovnanosti, rovnomernému vyfarbeniu a konečnej vizuálnej kvalite plodov. Moderné odrody na ne reagujú rôznym spôsobom.

Jabloň patrí do skupiny ovocných drevín, pri ktorých dochádza pri veľkej násade plodov k inhibícii zakladania kvetných pukov a k následným prejavom striedavej rodivosti.
Zistilo sa, že prebierkou kvetov alebo plodov možno predísť striedavej rodivosti a okrem toho dosiahnuť iné pozitívne efekty. V súkromných ovocinárskych farmách sa prebierka stala významným prvkom pestovateľskej technológie a toto postavenie začala nadobúdať po roku 1989 i na Slovensku. Pre vysokú pracovnú náročnosť ručnej prebierky sa venuje pozornosť i chemickej prebierke kvetov alebo plodov. V našich intenzívnych sadoch sa prebierky využívajú z rôznych, nielen finančných dôvodov, sporadicky.
Metodika
Náš výskumný tím uskutočnil dva pokusy s prebierkou plodov. Prvý pokus sme realizovali na piatich odrodách dozrievajúcich v rôznom čase (´James Grieve Red´, ´Gala´, ´Golden Delicious´, ´Mutsu´ a ´Braeburn), v troch variantoch a desiatich opakovaniach.
Variant 1/A – ručná prebierka kvetov s odstránením približne 33 % z celkového počtu kvetov, s ponechaním iba terminálnych (stredových, tzv. kráľovských) kvetov.
Variant 1/B – prebierka plodov počas júnového opadu plodov. Na strome sme ponechali 90 až 130 plodov podľa odrody, s cielenou úrodou 30 – 35 t.ha-1 (´James Grieve Red´, ´Gala Mondial´, ´Golden Delicious´), 40 – 45 t.ha-1 (´Braeburn´) alebo 45 – 50 t.ha-1 (´Mutsu´).
Variant 1/C – kontrola, bez prebierky kvetov a plodov, ktorá slúžila aj na monitorovanie striedavej rodivosti.
Druhý pokus sme realizovali na odrodách ´Golden Delicious´ a ´Šampion´, so štyrmi variantami a piatimi opakovaniami.
Variant 2/A – kontrola (bez prebierky) bez akéhokoľvek zásahu regulujúceho násadu plodov.
Variant 2/B – ručná prebierka na začiatku júnového opadu plodov na vzdialenosť približne 100 mm.
Variant 2/C – chemická prebierka prípravkom Racine (2,0 l v 1000 l vody na 1 ha) pri odrode ´Golden Delicious´ a 1,5 l v 1000 l vody na 1 ha pri odrode ´Šampion´ so surfaktantom Agrovital, 4 až 6 dní po plnom kvitnutí.
Variant 2/D – chemická a následne ručná prebierka s metodikou ako vo variantoch 2/B a 2/C.
Diskusia
Z hodnotených odrôd jabloní v prvom pokuse bola v roku 1999 najúrodnejšia odroda ´Mutsu´ – 53,26 t.ha-1, v roku 2000 ´Mutsu´ – 53,6 t.ha-1, v roku 2001 ´Braeburn´, a to 46,0 t.ha-1 (kontrolný variant).
Cieľ optimálne regulovanej úrody, ktorý sme stanovili v metodike pre odrodu ´Gala Mondial´, sa splnil v rokoch 1999 a 2000, v roku 2001 sa nedosiahol, pri odrode ´Braeburn´ sa splnil počas všetkých troch rokov a pri ´Mutsu´ v rokoch 1999 a 2000.
Najvhodnejším variantom z kvantitatívneho hľadiska bol variant bez prebierky kvetov a plodov. Maximálne množstvo I. akostnej triedy dosiahla v roku 2000 odroda ´Braeburn´ na variante s prebierkou plodov, a to 98,2 %. Najmenej plodov I. triedy sme zaznamenali v roku 2001 pri odrode ´James Grieve Red´, a to 72,1 %. Najmenej neštandardných plodov mali varianty s prebierkou plodov.
V druhom pokuse sme zistili vyššiu rodivosť odrody ´Golden Delicious´ a ako ukázal kontrolný variant, táto odroda je menej náročná na prebierku plodov (89,19 % plodov I. triedy v porovnaní so 73,44 % I. triedy pri odrode ´Šampion´). Ako účinnejšie opatrenie sa ukázala ručná prebierka plodov v porovnaní so samostatne vykonanou chemickou prebierkou. Chemická prebierka nepriniesla pozitívny efekt pri odrode ´Golden Delicious´, kde naopak došlo k zníženiu podielu plodov I. triedy (84,96 % oproti 89,19 % v kontrolnom variante) pri súčasne mierne vyššej úrode. Výsledky týkajúce sa účinnosti chemickej prebierky plodov pri odrode ´Šampion´ sú v zhode so zisteniami Dzubáka (2001). Kombinácia chemickej a ručnej prebierky plodov priniesla v prípade oboch odrôd vyšší podiel plodov I. triedy v porovnaní s kontrolou.
Záver
Z kvalitatívneho hľadiska sa ukázala ako najlepšia ručná prebierka plodov po júnovom opade. Veľmi podobné výsledky sme dosiahli aj kombináciou chemickej prebierky počas kvitnutia s ručným dokončením v čase júnového opadu. Túto kombináciu odporúčame aj pre veľkovýrobné pestovanie, pretože je časovo menej náročná než samotná ručná prebierka a možno pri nej dosiahnuť porovnateľné výsledky z hľadiska úrody a jej kvality. V pokusoch sme zistili, že je možné vhodne regulovať úrodu na vopred stanovenú hranicu.
Z kvalitatívneho hľadiska je najvhodnejšou ručná prebierka plodov, je síce náročná na ručnú prácu, ale pri sledovaní a zvyšovaní kvality možno odporúčať kombináciu ručnej a chemickej prebierky plodov. Samostatne vykonaná chemická prebierka plodov je najmenej náročná na ručnú prácu, ale nemusí viesť z hľadiska úrody a kvalitatívneho triedenia produkcie k želaným efektom. Prebierka plodov môže viesť k prílišnému nárastu hmotnosti plodov, ako sme zistili pri odrode ´Šampion´.
Pokus sme uskutočnili na šiestich odrodách dozrievajúcich v rôznom čase v období rokov 1999 – 2001 v produkčných intenzívnych výsadbách jabloní v tvare štíhle vreteno vo Fructop s. r. o., Ostratice a Poľnohospodár, a. s., Nové Zámky.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down