22.04.2013 | 04:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Vplyv hnojiva Rokosan® na sadbový materiál drevín

V práci sa analyzujú výsledky pestovania semenáčikov smrekovca obyčajného a buka lesného z experimentov s ekologickým, organominerálnym hnojivom Rokosan®, taktiež overenie jeho účinnosti na okrasných drevinách Thuja occidentalis ´Teddy´, Thuja occidentalis ´Smaragd´, Spiraea japonica ´Golden Princess´ v prevádzkových podmienkach. Semenáčiky buka lesného rástli vo fóliovom kryte, jedince smrekovca obyčajného na nekrytých záhonoch. V jednotlivých variantoch drevín sa skúmal vplyv tekutého a pevného hnojiva Rokosan®, ktorého základom je rohovina.
Pozitívny vplyv Rokosanu® bol pozorovaný vo všetkých biometrických znakoch, štatisticky významne a najvýraznejšie ovplyvnil však výšku nadzemnej časti a hrúbku koreňového krčka smrekovca opadavého. Hnojivá s obsahom rohoviny patria k perspektívnym druhom biohnojív, jeho účinky na rast sadbového materiálu sa budú overovať aj v ďalších pokusných výsadbách a výsevoch.

V súčasnom období sa mnohí autori zaoberajú zdravotným stavom a poškodením drevín v meniacich sa klimatických podmienkach (Lukáčik,Bugala, 2009). Stav devastácie životného prostredia vyžaduje úsilie o hľadanie surovín, ktoré by čo najmenej poškodzovali zložky ekosystémov. Jednou z možností ako zabrániť ďalšiemu zhoršovaniu kvality pôdy, a tým zlepšiť kondíciu a zdravotný stav drevín, je využívanie prírodných materiálov (Sarvašová, 2007). Sorpčný komplex, biologická aktivita a pH niektorých pôd sa antropogénnými vplyvmi a vplyvom klimatických zmien mení do takej miery, že v nich nie je možné prežívanie sadeníc (Tučeková, 2008), resp. je sadenice nutné testovať na odolnosť hlavne voči abiotickým stresom (Sarvaš, 2003, Sloup a Salaš, 2009).
Vhodné fyzikálne, chemické a biologické vlastnosti pôdy a substrátu v škôlkárskych strediskách zabezpečujú podmienky pre optimálny rast a úspešné fungovanie koreňového systému počas kultivácie semenáčikov a sadeníc. Vitalita rastu nadzemnej časti semenáčika závisí od zdravotného stavu koreňa. Korene semenáčikov a sadeníc musia zväčšovať svoj objem a povrch v pôde, aby dokázali dostatočne zásobovať rastlinu vodou, živinami, podpornými štruktúrami prekurzorov proteínov, enzýmov a tým zabezpečovať rast semenáčika, či sadenice. Práve tieto látky chýbajú na stanovištiach s nepriaznivým živinovým stavom, kde sa odporúča aplikácia ekologicky vhodných hnojív (biohnojív, bakteriálnych a mykorhíznych prípravkov), na podporu vitality drevín a úpravu chemizmu i biologickej aktivity pôdy.
Cieľom nášho šetrenia je overiť pôsobenie ekologického biohnojiva Rokosan® na rast, produkciu biomasy a kvalitu semenáčikov Larix decidua a Fagus sylvatica a sadeníc okrasných drevín (Thuja occidentalis ´Teddy´, Thuja occidentalis ´Smaragd´, Spiraea japonica ´Golden Princess´) v prevádzkových podmienkach.

Materiál a metódy
Charakteristika hnojiva Rokosan®
Rokosan® je organominerálne hnojivo s obsahom rohoviny. Využíva sa na zásobné hnojenie, pričom pozvoľný rozklad dusíka prebieha počas trojročného cyklu. Podľa výrobcu dochádza k rovnomernej, stabilnej a podstatne rýchlejšej tvorbe drevnej hmoty. Preparát pôsobí aj preventívne, zvyšuje odolnosť voči plesňovým chorobám, organickým zápachom odpudzuje hmyz. V našom pokusnom pestovaní drevín boli použité tri druhy Rokosanu®:
Rokosan® Univerzál s obsahom živín: N 9 %, P2O5 5 %, K2O 9 %, MgO 3 %, stop. prvky.
Rokosan® Ihličnany s obsahom živín: N 8 %, P2O5 8 %, K2O 12 %, MgO 4 %, stop. prvky.
Tekutý Rokosan® s obsahom živín vyjadrených v g/l, N 12, NO3 (N) 10,5, P2O5 20,2, K2O 42,5, Ca 10, Mg 3,33, B 0,033, Cu 0,007, Fe 0,133, Mn, 0,033, Mo 0,007, Zn 0,007.
Založenie experimentu
Pokusné plochy boli založené v škôlkach Arboréta Borová hora.

Text a foto Ing. Ivana Sarvašová, Technická univerzita vo Zvolene, Arborétum Borová hora, Zvolen
Článek byl odborně recenzován.
Poďakovanie:
Príspevok vznikol v rámci riešenia grantu KEGA 010TUZ-4/2012.
Seznam použité litertury je k dispozici u autora a v redakci časopisu.

Celý text článku naleznete v tištěné verzi časopisu Zahradnictví 6/2012

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down