Vodní nádrže Heřmanice bodovaly v soutěži Stavba Libereckého kraje 2023

Realizace Státního pozemkového úřadu (SPÚ) Vodní nádrže Heřmanice uspěla v Soutěži Karla Hubáčka – Stavba Libereckého kraje 2023, jehož slavnostní vyhlášení proběhlo 30. května v Turnově. V kategorii Veřejné stavby a krajina získala první místo a navíc se umístila na krásném 2. místě v rámci veřejného hlasování veřejnosti. Ocenění převzal vedoucí pobočky Liberec Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj Tomáš Maček.

„Vodní nádrže Heřmanice vznikly jako reakce na ničivé povodně v roce 2010, které zasáhly celý Liberecký kraj. Vodohospodářské krajinné stavby v mnoha případech zajišťují právě i protipovodňovou ochranu, jako je tomu v Heřmanicích. Jejich následná ocenění ze stran veřejnosti či odborné poroty poukazují na jejich důležitost i z tohoto praktického hlediska. Dle provozního řádu je horní nádrž určena k hasebním účelům, kdy umožňuje odběr vody do vaku zavěšeného pod vrtulníkem.“ uvedl Martin Vrba, ústřední ředitel Státního pozemkového úřadu.

Slavnostního předávání ocenění se za SPÚ zúčastnil Tomáš Maček, vedoucí pobočky Liberec, která stavbu přihlašovala, Petr Skalický, který měl přípravu stavby a samotnou stavbu na starost a starosta obce Heřmanice Vladimír Stříbrný. „Z počátku jsme si nedokázali úplně představit, jak to bude celé vypadat. A dnes je to naopak velká pochvala, že nádrže zapadly do krajiny jako by tu byly od nepaměti.“ dodal Stříbrný.

Vodní nádrže VN1, VN2 a polní cesta HPC4 v k. ú. Heřmanice u Frýdlantu a k. ú. Kristiánov

Projekt výstavby 2 vodních nádrží a přilehlé polní cesty v katastrálních územích Heřmanice u Frýdlantu a Kristiánov má polyfunkční charakter, který spojuje funkce zadržení vody v krajině, zajištění přístupu na pozemky a výsadbu doprovodné zeleně.

Realizované opatření je vyhledávanou turistickou lokalitou. Nádrže, zejména tu severní, využívají obyvatelé ke koupání, cesta slouží místním i turistům k procházkám a vyjížďkám na kole.

Nádrže velkou měrou přispívají k zadržování vody v krajině a zároveň slouží jako protipožární a protipovodňové opatření. Osvědčily se již během jejich stavby v srpnu 2020 a na začátku roku 2021, kdy při prudkých deštích zabránily nadměrnému zvýšení hladiny vody v Heřmanickém potoce a v Olešce. Realizací byla zajištěna ochrana intravilánu obce před povodňovými průtoky.

Předností tohoto oceněného opatření je především jeho polyfunkčnost. Realizací byl totiž vytvořen estetický krajinotvorný prvek, který navíc podporuje biodiverzitu prostřednictvím rozsáhlého litorálního pásma a výsadby v blízkosti nádrže i podél cesty. Výstavbou polní cesty došlo ke zpřístupnění lokality, přilehlých pozemků, k propojení obcí Heřmanice a Dětřichov a k minimalizaci pohybu zemědělské a lesní techniky v zastavěném území.

Realizací projektu byly naplněny priority realizací z plánu společných zařízení v rámci provedených pozemkových úprav. Podívejte se na video: https://youtu.be/NS0RRd0NHII

Vyhlašovateli soutěže jsou Liberecký kraj a partneři – města a obce Libereckého kraje, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR, Český svaz stavebních inženýrů, Technická univerzita v Liberci a ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r. o.. Soutěž Karla Hubáčka – Stavba roku Libereckého kraje 2023 se koná pod záštitou hejtmana Libereckého kraje Martina Půty a člena rady pro řízení rezortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování Jiřího Ulvra. V 10. ročníku se ve třech kategoriích utkalo celkem 22 projektů.*

Zdroj: SPÚ

Projekt výstavby dvou vodních nádrží a přilehlé polní cesty v katastrálních územích Heřmanice u Frýdlantu a Kristiánov má polyfunkční charakter, který spojuje funkce zadržení vody v krajině, zajištění přístupu na pozemky a výsadbu doprovodné zeleně.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down