14.10.2023 | 10:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Vlnovník vrbový – riziko pro pěstování okrasných vrb

Vlnovník vrbový je škůdcem napadajícím okrasné vrby. Svým působením snižuje zejména estetickou hodnotu hostitelských dřevin. Protože se jedná o škůdce velmi malých rozměrů, většinou jej odhalíme až při prvních projevech jeho výskytu, kterými jsou typické útvary nazývané hálky.

Vlnovníci se vžírají hluboko do rostlinných, meristematických pletiv a vysávají rostlinné šťávy pomocí svých stiletových příústních končetin, přičemž do rostliny vstřikují toxiny. Tím způsobují bujení pletiv, při kterém vznikají hálky, které vlnovníky obrůstají a slouží posléze jako jejich úkryt. Hálky vytvořené tímto druhem vlnovníka mohou dosáhnout značných rozměrů, a to délky 20 až 30 cm. Tyto znetvořeniny, většinou připomínající smotané copy, jsou v podstatě zakrnělé výhony s četnými malými, šupinovitými a nahloučenými lístky, přičemž též dochází ke zbytnění pupenů a deformaci květenství. Velikost vlnovníků se pohybuje mezi 0,15–0,3 mm, jedná se tedy o velmi drobnou skupinu roztočů, které lze nejlépe detekovat mikroskopicky.

Způsoby šíření škůdce a možnosti ochrany

Aktivní způsob pohybu pomocí nohou vlnovníci využívají jen na velmi krátké vzdálenosti na jimi osídlené rostlině. Vlnovníci jsou přenášeni především větrnými proudy, protože díky své nízké hmotnosti a mikroskopické velikosti se stávají trvalou součástí tzv. aeroplanktonu. Na větší vzdálenosti se šíří hlavně s přepravovaným rostlinným materiálem hostitelských rostlin. Starší instary škůdce bývají závislé na vektorech, což nejčastěji bývají ptáci, ale také hmyz. Tento jev, při kterém se škůdce aktivně zachytává těl jiných živočichů, aby překonal větší vzdálenost, než je sám schopen zvládnout, se nazývá forézie.

V případě výskytu vlnovníka vrbového zpravidla není třeba rozsáhlejšího ošetření, protože nepůsobí závažné škody, které by mohly směřovat až k úhynu hostitelské rostliny. Poškození bývá většinou estetického rázu. V případě, že chceme na mladých stromech omezit šíření vlnovníka, je možné mechanicky odstranit napadené části poškozené hostitelské rostliny, tzn. odřezat poškozené větvičky, které by měly být následně zlikvidovány, nejlépe spálením. Při silném napadení, především v okrasných školkách, kde by mohlo dojít ke ztrátě tržní hodnoty pěstovaných dřevin, je možné použít povolené akaricidy, což jsou přípravky regulující roztoče.*

Text a foto Dr. Ing. Zdeněk Chromý, ÚKZÚZ Brno

Celý článek naleznete v časopisu Zahradnictví č. 10/2023.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down