15.12.2011 | 04:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Vliv vlastností pěstebních substrátů na růst Rhododendron hybrid

Cílem vegetačního pokusu s vybranými hybridy velkolistých stálezelených rododendronů (Rhododendron) bylo zjistit, jak složení substrátu a jeho fyzikální a chemické vlastnosti ovlivňují výskyt listových nekróz při pěstování mladých rostlin rododendronů množených in vitro a dále dopěstovávaných ve skleníku. Sledoval se vliv substrátu na růst rostlin a na příjem železa, manganu a dalších živin.

Rododendrony, azalky a ostatní vřesovištní rostliny, které v přírodě rostou na surovém humusu, vyžadují při pěstování lehké kyselé substráty s vysokým obsahem vzduchu, které jsou zároveň schopny zadržet značné množství vody. Optimální hodnota pH substrátů pro vřesovištní rostliny se pohybuje v rozmezí 4–5, jejich základní složku proto tvoří světlá rašelina těžená z povrchových vrstev vrchovištních rašelinišť. Vrchovištní rašelina je ale poměrně kyselá (pH kolem 3,5), a proto se často kombinuje se starší středně rozloženou hnědou rašelinou ze spodních vrstev vrchovištních rašelinišť nebo se silně rozloženou tmavou rašelinou z přechodových rašelinišť. Tyto typy rašelin mají většinou vyšší hodnotu pH (4–5) než světlá rašelina.
Pro zvýšení vzdušné kapacity se do substrátů může přidat 20–30 % obj. dobře zkompostované kůry jehličnanů s mírně kyselou reakcí (pH kolem 5,5), případně expandovaný perlit v množství do 20 % obj. (Schmilewski a Härig, 1995). Poměry komponentů se volí tak, aby výsledná hodnota pH substrátu byla kolem 4,5. U čistých rašelinových substrátů se pro mírné zvýšení hodnoty pH používá dolomitický vápenec (85 % CaCO3, 5 % MgCO3) v nízké dávce 0,5 kg/m3, kterou se zároveň dodá i vápník a hořčík. Substráty se dále doplňují NPK hnojivy se stopovými živinami v dávce 0,5–1 kg/m3, z práškových hnojiv se nejvíce používá PG MIX, z granulovaných YaraMila Complex.

Substráty pro předpěstování mladých rostlin

Pro předpěstování mladých rostlin v sadbovačích o objemu 200–500 ml se používají především rašelinové substráty z jemnějších frakcí rašeliny s nižší dávkou hnojiv 0,5–0,7 kg/m3. Substrát by měl mít vedle vysoké vodní kapacity i dostatečnou kapacitu vzdušnou. Z těchto důvodů se ve VÚKOZ, v. v. i., Průhonice při pěstování mladých rostlin množených in vitro používal substrát s podílem 15 % obj. kompostované kůry a 5 % obj. perlitu. U některých odrůd ale docházelo ke zvýšenému výskytu listových nekróz fyziologické povahy.
Z tohoto důvodu byly založeny dva jednoleté vegetační pokusy s cílem zjistit, jak složení substrátu, odlišný obsah stopových živin železa a manganu a rozdílné fyzikální vlastnosti mohou ve skleníkových podmínkách ovlivnit růst rostlin a výskyt nekróz.

Více informací naleznete v tištěné verzi časopisu Zahradnictví 7/2011.

Text a foto Ing. Martin Dubský, Ph.D., Mgr. Michal Severa
VÚKOZ, v. v. i., Průhonice

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down