Vliv teploty a světla na vývoj Campanula carpatica

Byl studován vliv různých tepelných a světelných podmínek na velikost květů a počet květních pupenů Campanula carpatica Jacq. ’Blue Clips’, ’Deep Blue Clips’ a Campanula ’Birch Hybrid’.

Rostliny s vytvořenými květními pupeny byly přeneseny z tepelných podmínek 20 °C do 14, 17, 20, 23 a 26 ° C. Odrůdy ’Blue Clips’ a ’Birch Hybrid’ přenesené do 14 °C vytvořily o 35 % větší květy, nežli rostliny přenesené do 26 °C. Pokud ale byly rostliny přeneseny do tepelných podmínek 14 a 26 °C před vytvořením květních pupenů, pak se vliv těchto teplot na zvětšení květů téměř neprojevil. Avšak, průměr květů odrůdy ’Birch Hybrid’ pěstované stále při teplotě 26 °C byl o 20 % menší, nežli u rostlin přenesených z 20 do 26 °C. Obě odrůdy, jež byly po vytvoření květních pupenů delší dobu exponovány vyšší teplotě kvetly menšími květy.
Poté byl testován vliv světelných podmínek na vývoj rostlin. Odrůdy ’Deep Blue Clips’ byly pěstovány při 20 °C při vysokých a nízkých denních světelných dávkách (17 a 5,7 mol.m-2.d-1) až do vytvoření květních pupenů, a poté byly přeneseny do teplených podmínek 14, 17, 20, 23 a 26 °C při vysokých či nízkých denních světelných dávkách. V dalším pokusu byly rostliny ’Deep Blue Clisp’ pěstovány při 14, 17, 20, 23 a 26 °C až do vytvoření květních pupenů, a poté byly pěstovány při konstantní teplotě 20 °C při vysokých a nízkých denních světelných dávkách. Velikost květů v obou pokusech negativně korelovala s průměrnou denní teplotou, do níž byly rostliny přeneseny jak před, tak i po vytvoření květních pupenů. Počet květních pupenů negativně koreloval s teplotou, bez ohledu na světelném režimu. Velikost květů se snižovala o 0,3 až 0,5 mm při zvýšení teploty o 1 °C, jak u rostlin přenesených do těchto tepelných podmínek s květními pupeny, tak i bez květních pupenů. Květy byly větší a byl jich větší počet u rostlin s vytvořenými květními pupeny při vyšších světelných dávkách nežli při nižších světelných dávkách. Vliv světla se neprojevil u rostlin bez květních pupenů.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *