16.01.2013 | 04:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Vliv světla na růst a vybarvení listů u rodu Hosta

Článek se věnuje vlivu zastínění na vybarvení listů vybraných kultivarů rodu Hosta. V pokuse byly použity jako vzorové rostliny kultivary Hosta mající listy bíle i žlutě panašované, dále pak kultivary zelenolisté i modrolisté. Konkrétně byly použity kultivary Hosta rectifolia ´Aureomarginata´, Hosta fortunei ´Iva Delight´, Hosta fortunei ´Aureomarginata´, Hosta hybrida ´Betsy King´, a botanické druhy Hosta fortunei, Hosta sieboldiana, Hosta plantaginea. Na zastínění rostlin byly použity čtyři druhy stínícího materiál, které omezovaly průchod světla v rozmezí od 31% do 71%. Výsledky ukazují, že největší účinek na barvu listů mělo zastínění 54%, barevné změny se projevily u poloviny sledovaných kultivarů a druhů.

Summary
This article contains results of experiment that took place in the year 2011 and which valuated influence of the different levels of shading on chosen species and cultivars on plants from genus Hosta. In experiment were used plants with both yellow and white leaf pattern, and also leaves in pure green or blue-green colour. Used cultivars were Hosta rectifolia ´Aureomarginata´, Hosta fortunei ´Iva Delight´, Hosta fortunei ´Aureomarginata´, Hosta hybrida ´Betsy King´, and botanical species of Hosta fortunei, Hosta sieboldiana, Hosta plantaginea. For the shading were used four different kinds of shading materials with shading range from 31 % to 71 %. The results show that the biggest effect on plants was caused by the shading material with 54 % level of shading. This material caused colour change in half of the observed plant cultivars.

Rod Hosta Tratt., česky někdy nazývaná také funkie nebo bohyška patří do třídy jednoděložných rostlin (Liliopsida), podtřída Liliidae, řádu liliokvěté z čeledi Agávovité (Agavaceae). Některé starší taxonomické systémy jej řadí do čeledi Bohyškovité (Hostaceae) podčeleď Kopičkovité.

Úvod
Místem botanického původu rostlin rodu Hosta je východní Asie, především však ostrovy Japonska a východní Čína. Historické prameny dokládají kulturní využití host v Japonsku již od 8. století. Německý botanik a lékař Kaempfer pro ně v roce 1712 použil evropskou verzi japonského názvu – Gibbosi. Švédský botanik Thunberg jim pak v roce 1780 přiřadil první vědecké druhové jméno Aletris a Hemerocallis. První bohyšky se v Evropě objevily v roku 1784. V roce 1812 rakouský botanik Trattinnick navrhl druhové pojmenování Hosta.
Bohyšky jsou byliny a všechny pěstované druhy a kultivary jsou vytrvalými rostlinami. Kořeny jsou zdužnatělé až ztloustlé. Nálevkovité květy kvetou v jednoduchém hroznu, jsou oboupohlavné, barvy bílé nebo v odstínech fialové. Semena se vyvíjejí z trojpouzdrého pestíku, semeník je svrchní, dozrávající v tobolku, endosperm je rohovitý, bez škrobu. Listy vyrůstají nahloučené v přízemní růžici, jsou jednoduché, převážně řapíkaté, střídavé, uspořádané spirálovitě, s listovými pochvami, úzce až široce vejčité dosahují délky v rozsahu 0,1 až 1 m.
Předmětem pokusu bakalářské práce bylo pomocí pokusu ověřit a kvantifikovat vliv světla na vybarvení listů vybraných kultivarů rostlin rodu Hosta. Světlo je jeden z důležitých faktorů pro vývoj rostlin a hlavně pro vybarvení jejich listů. Chlorofyl typu A i B je závislý od intenzity světla a se snižující se světelnou intenzitou se úměrně snižuje i tvorba chlorofylu. Od obsahu chlorofylu pak závisí vybarvenost listů a od barvy listů se odvozují i nároky rostlin na světlo:
• Zelenolisté kultivary bohyšek – prospívají jak na světle, tak ve stínu, barva listu se po dobu vegetace prakticky nemění
• Žlutolisté a bíle panašované kultivary – kombinace uvedených barev může být různá, některé listy mají barevný okraj, jiné mají barevnou větší část listové plochy; přes den potřebují jen několik hodin světla, nejlépe zrána nebo odpoledne, polední úpal jim neprospívá.; ani v celodenním stínu se neuplatní, jelikož listy zezelenají a jejich barva bude nevýrazná
• Šedo a modrolisté kultivary – na zastíněném stanovišti vydrží déle, do pozdního podzimu; snesou i světlé stanoviště bez výrazné změny barvy

U rostlin pak dochází k změnám v barvě listů i v průběhu vegetace, modré rostliny v létě zezelenají, běložlutě zbarvené listy zbělají a jemné zlatavé okraje se nakonec změní v barvu bílou. Tyto jevy jsou způsobeny:
• Viridescencí – zezelenání listů; listy jsou nejprve bílé, žluté nebo světle zelené a nakonec až tmavě zelené
• Lutescence – zežloutnutí listů; listy jsou zelené nebo žluto zelené a pak mají žlutou nebo bílo-žlutou barvu; oproti viridiscenci, lutescence zahrnuje spíše jen velmi nepatrnou změnu od zelenavého do žlutavého odstínu
• Albescence – zbělání listů; žluté, žlutozelené nebo zelené okraje listů začnou bělat, nejčastěji bělají bohyšky se žlutými okraji

Materiál a metody
Pro potřeby bakalářské práce byl založen pokus, který měl zhodnotit a kvantifikovat změny v růstu a vybarvení listů. Pokus byl prováděn v obci Píšť, v okrese Opava, Moravskoslezský kraj. Porost byl vysazen na mírně svažitý pozemek s jižní orientací, chráněn budovou od severu a západu. Pokusný záhon byl opatřen dřevěnou konstrukcí pro umístění stínicích materiálů. Výška konstrukce byla 0,4 m. Samotné rostliny byly vysázeny ve čtvercovém sponu 0,4 x 0,6 m v pěti řadách s orientací řad východ – západ. První řada byla vysázena jako kontrola bez jakéhokoliv zastínění, tj. na přímém slunci. Druhá řada byla zastíněna plachtou z juty, třetí řada byla pokryta stínovkou od firmy Thermotex firmy Reimann, čtvrtá řada byla zastíněna stínovkou rašlového úpletu ve dvou vrstvách, a na pátou řadu byla použita geotextlie.
Jako výsadbový materiál byly použity kontejnerované mladé rostliny s jedním až třemi listy. Na pozemku bylo vysazeno celkem 35 rostlin v sedmi kultivarech, a to konkrétně:
Hosta rectifolia ´Aureomarginata´ – výška rostliny 0,6 m, list sytě zelený se žlutobílým zvlněným okrajem, kvete v červenci,
Hosta fortunei ´Iva Delight´ – výška rostliny 0,4 m, fialový květ, list skoro bílý se zeleným lemem, kvete červenec až srpen,
Hosta fortunei – výška rostliny 0,6 m, mladé listy žluté, v pozdějším období zezelenají, květy světle fialové kvetoucí v červenci až srpnu
Hosta sieboldiana – výška rostliny 0,4 m, světle fialový květ, kvete v červnu až červenci, list šedozelený velký
Hosta plantaginea – výška rostliny 0,7 m, světle zelený list lesklý, květ bílý silně vonný, pozdní kvetení
Hosta fortunei ´Aureomarginata´ – výška rostliny 0,6 m, kvete šeříkově modrým květem v červenci až srpnu, list zelený s nepravidelně žlutým okrajem
Hosta hybrida ´Betsy King´ – výška rostliny 0,35–0,6 m, kopinaté listy na bázi mírně srdčité, zelené, kvete fialovým květem v řídkých hroznech v červenci.

V pokusu byly použity celkem čtyři druhy stínicího materiálu konkrétně
jutová tkanina, která je vyráběna z kokosových vláken nebo z jutové nebo polypropylenové příze v různých hustotách. Při použití přírodního materiálu mají textilie menší odolnost proti klimatickým vlivům. Je to materiál velmi dobře propustný pro vodu, ale až z 15 % nasáklivý, intenzita propustnosti světla se pohybuje dle hustoty tkaniny. Byl použit materiál o gramáži 305 g/m2 světle hnědé barvy.
Textilie Thermotex firmy Reimann je vyráběna z vysoce kvalitního akrylu technologií tkaného textilu. Není napadána plísněmi a bakteriemi, odolává obvyklým rozpouštědlům a také nepodléhá fotodegradaci vlivem UV záření. Životnost výrobce uvádí až 30 let. Barva je bílá a textilie má vysoce sníženou propustnost vody. Používá se zejména k snížení tepelných ztrát skleníků a fóliovníků.
Rašlový úplet je vyráběný ze zdravotně nezávadného 100% HD polyetylénu. Materiál má téměř nulovou nasákavost, má vysokou chemickou odolnost, odolává většině kyselin a zásad i za zvýšené teploty. Nesmí být trvale vystaven teplotám větším než 70 ° C. Byl použit materiál zelené barvy o gramáži 37 g/m2 ve dvou vrstvách.
Geotextilie jsou vyráběny z vysoce kvalitního polypropylenu (PP) a polyesteru (PES) technologií netkaného textilu. Nejsou napadány plísněmi a bakteriemi, snáší alkalické prostředí i kyselé prostředí, odolávají obvyklým rozpouštědlům. Podléhají fotodegradaci vlivem UV záření, je však možno vyrobit i geotextilie s vyšší odolností vůči UV záření. Barvu mají bílou, případně černou, nasáklivost je minimální a mají sníženou propustnost vody.
Rozhodujícím parametrem použitého materiálu byla propustnost pro světlo, jutová tkanina propouštěla v průměru 52 % světla, tkanina Thermotex firmy Reimann propouštěla 29 % světla, rašlový úplet pouštěl 54 % světla a geotextilie propouštěla 69 % světla. K určení propustnosti světla jednotlivých použitých stínicích materiálů byl použit Luxmetr PU 150.

Výsledky
Rostliny byly vysazeny na jaře roku 2011. Nad vysazené rostliny byla umístěna dřevěná konstrukce, která byla potažena vybranými stínovacími materiály. Po třech měsících pěstování byly vyhodnoceny barevné změny v odstínech barvy listů. K určování odstínů jednotlivých listů byl použit vzorník RHS COLOR CHART vydaný Royal Horticultural Society v roce 2001.
Hosta rectifolia ´Aureomarginata´
U kontrolního sledování byly listy vybarveny typickou barvou, tmavě zelený list s jasně ohraničeným bílým okrajem. U rostliny zastíněné jutovou tkaninou zelená barva listu byla světlejší a panašovaný okraj již byl nazelenalý. U materiálu Thermotex firmy Reimann docházelo k výrazným změnám v panašování, kdy bílé lemování se měnilo na světle zelené bez jasného ohraničení. U stínovky z rašlového úpletu bylo panašování nepravidelné a nazelenalé, list byl světle zelený. U použitého materiálu Geotextilie bylo panašování rovněž nazelenalé a nevýrazné, list byl tmavě zelený.
Hosta fortunei
V kontrolním pokusu byly listy tmavě zelené, lesklé s výraznou žilnatinou. U rostliny zastíněné Jutovou tkaninou listy výrazněji ztmavly, okraje byly světlejší. U materiálu Thermotex firmy Reimann byl tmavý list výrazně lesklý. U stínovky z rašlového úpletu se na listech nepravidelně vyskytovala tmavá a světlá místa (nepatrné odchylky). U použitého materiálu geotextilie byl list tmavě zelený po celé ploše, bez výrazného ojínění.
Hosta fortunei ´Iva Delight´

V kontrolním pokusu byly listy vybarveny do bíložluté barvy s jasně ohraničeným pravidelným zeleným okrajem. U rostliny zastíněné jutovou tkaninou byly pozorovány výraznější změny, kdy bílá barva přecházela v zelený nádech, rovněž docházelo k výrazným změnám barvy žilnatiny. U materiálu Thermotex firmy Reimann v panašování listů nebyly vidět změny, bílá barva listu převažovala nad zeleným okrajem. U stínovky z rašlového úpletu nebylo panašování jasně bílé, bílý střed byl nazelenalý, u listu bylo stejné zastoupení podílu zelené a bílé, žilnatina výrazně zelená. U použitého materiálu geotextilie bylo panašování rovněž nazelenalé a list měl výraznou zelenou žilnatinu.

Text a foto Ing. Pavol Kaššák, Monika Stočková, Mendelova univerzita v Brně, ZF v Lednici

Celý text článku naleznete v tištěné verzi časopisu Zahradnictví 4/2012

 

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down