20.05.2019 | 10:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Vliv reziduí pesticidů na antioxidační aktivitu meruněk

V rámci této studie byla sledována dynamika degradace reziduí vybraných pesticidů u meruněk v čerstvých i skladovaných plodech a sledován vliv posklizňového ošetření 1-metylcyklopropenem (1-MCP) a ozónem na celkovou antioxidační aktivitu. Byla analyzována rezidua devíti účinných pesticidních látek (pyraclostrobin, boscalid, myclobutanil, fenhexamid, fenpyrazamin, thiacloprid, acetamiprid, trifloxystrobin a pirimicarb) v čerstvých plodech odrůdy Betynka (28 dní po první aplikaci pesticidů) jakož i po 10, 20 a 30 dnech skladování.

U žádného z testovaných vzorků nebyl překročen maximální limit reziduí (MLR) pro danou účinnou látku u čerstvých plodů ani po vyskladnění. Byla též porovnána celková antioxidační aktivita čerstvých plodů a plodů ošetřených ihned po sklizni ozónem a 1-MCP. Bylo zjištěno, že hlavním vlivem na hodnotu TAA má zejména způsob skladování, zatímco typ postřiku je spíše zanedbatelný faktor.

Ozon je silný oxidační prostředek a pro svůj značný oxidační potenciál slouží také k dezinfekci. Jeho použití v případě skladování způsobuje, že u některých druhů čerstvého ovoce zvyšuje celkovou antioxidační kapacitu např. u banánů, jinde jí snižuje jako u chilli papriček. Důvodem je fakt, že ozón sice snižuje obsah vitamínu C, ale zároveň vyvolává v ovoci oxidační stres. Tato stimulace pak vybudí antiradikálovou aktivitu a s pomocí enzymů se vytvoří více fenolických látek. U meruněk skladovaných s použitím 1-MCP se TAA výrazně nelišila od TAA čerstvých plodů. Testování a výzkum vlivu použití posklizňového ošetření ozónem a přípravkem 1-MCP byly prováděny prvním rokem. Proto ze získaných výsledků zatím nelze vyvodit relevantní závěry. Tato problematika bude důsledně sledována i v následujícím roce.

Text a foto

RNDr. Aneta Bílková,1, 2

Ing. Bronislava Hortová, Ph.D.,1

Ing. Veronika Nekvindová,1

Ing. Pavol Suran,1

Ing. Lubor Zelený,1

Ing. Zora Nývltová, Ph.D.,3

Ing. Lenka Portychová,3

Ing Jiří Kwiecien, Ph.D.,3

1VŠÚO Holovousy s. r. o.,

2Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, katedra analytické chemie,

3Výzkumný ústav organických syntéz a. s. Rybitví

Celý článek naleznete v časopisu Zahradnictví č. 5/2019.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down