14.03.2011 | 04:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Vliv hydroasborbentu v kultuře hlávkového salátu

Hlávkový salát byl pěstovaný při nízké, optimální i vysoké vláhové zásobě v půdě ve dvou variantách: s přídavkem hydroabsorbentu Agrisorbu do substrátu na předpěstování sadby a ve variantě kontrolní bez Agrisorbu. Po výsadbě byl salát nakryt netkanou textilií. Z výsledků pokusu vyplývá kladný vliv Agrisorbu na výnos – především ranost. Obsah dusičnanů i vlákniny nebyl Agrisorbem negativně ovlivněn. Vzhledem k nízké spotřebě Agrisorbu je jeho použití ekonomické.
Head lettuce was cultivated at low, optimal and high water accessibility from the soil in two variants: with addition of hydroabsorbent Agrisorb to the substrate for planting preparation and in untreated control. Lettuce was covered by non-woven cover after planting. Results show positive effect of Agrisorb on yield – particularly on earliness. Nitrate content and crude fibre content was not negatively affected by Agrisorb. Relating to the low dosage of Agrisorb is its exploitation for field cultivation profitable.

V posledních letech se ve vegetačním období ve větší míře vyskytují roky s nedostatkem srážek a s extrémními teplotami. Kombinace těchto dvou faktorů vytváří stresové podmínky pro růst a vývoj rostlin. Zvyšují se nároky na závlahu, která nestačí krýt potřebu rostlin, nakolik množství závlahové vody – a vody vůbec – je omezené. Ke snížení negativního působení sucha se provádí šlechtění na genotypy s větší adaptabilitou a tak odolnější k suchu, jako i agrotechnická opatření, mající za cíl vytvořit předpoklady ke snížení negativního dopadu sucha. Rovněž jsou zkoušeny různé přípravky jako růstové látky, harmonizátory, hydroabsorbenty, přípravky snižující transpiraci (Bláha a kol., 2010), které se aplikuji v době očekávaného nástupu sucha, jež však nelze s jistotou předpovídat. Vyvstává otázka, zda aplikace těchto přípravků nemůže negativně ovlivnit výnos v případě dostatku nebo dokonce nadbytku vláhy.

Hydroabsorbenty
Vlastností hydroabsorbentů je schopnost zadržovat vodu, která bývá rostlinám dobře přístupná, lépe vázat živiny a snižovat výpar z půdy. Efektivita jejich použití však závisí na pěstebních podmínkách (použitý substrát, závlahový režim, teplota, výživa a hnojení apod.), druhu přípravku a dávkování (Reis, Coelho, 2007; Verschoor, Rethman, 1992). U nízkých dávek se vlastnosti půdních kondicionérů nemusí projevit, při předávkování může naopak dojít k hnilobám a odumírání rostlin (Mizuno et al., 1995). Hydroabsorbenty mají podle některých autorů pozitivní vliv na vzcházení osiva (Zhuang-WenHua et al., 2007; Kumaran, 1999), růst rostlin (Danneels, Van-Cotthem, 1994; Kumaran et al., 2001) a obsah nutričních látek (Kumaran, Natarajan, 2001). V některých pokusech však nebyly tyto vlastnosti potvrzeny (Vieira et al., 2005).
K hydroabsorbentům se řadí přípravky TerraCottem ® – fyzikální půdní kondicionér obohacený o hnojiva a aktivátory kořenového růstu, Agrisorb, Terra Sorb, Stockosrb 500, Magna Verno, Hydrogel a další. V našich pokusech jsme sledovali vliv hydroabsorbentu Agrisorb. Jedná se o práškový koncentrát – organická polymerní sloučenina akrylamid (kopolymer kyseliny akrylové) určený na přípravu ochranného kořenového hydrogelu, který chrání kořeny před zaschnutím při přesazování, přepravě a skladování.

Více informací naleznete v tištěné verzi časopisu Zahradnictví 11/2010.

Text a foto doc. Ing. Kristína Petříková, CSc., doc. Ing. Robert Pokluda, Ph.D, Ing. Miloš Jurica, Ing. Aleš Jezdinský,
Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta Lednice

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down