01.02.2011 | 04:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Vliv fungicidů na zakořeňování konifer

Během zakořeňování řízků na množárně dochází obecně často k silnému infekčnímu tlaku houbových chorob, které působí významné ztráty. Během zakořeňování je nutné udržovat často poměrně dlouhou dobu vysokou vzdušnou vlhkost a regulovat teploty v požadovaném rozmezí. Při použití mlžení pak snadno dochází k přemokření substrátu a odumírání bází řízků.
Vysoká vzdušná vlhkost, vyšší teploty a omezené větrání na množárnách tak představují optimální podmínky pro rozvoj houbových chorob.

Nejčastěji se setkáváme s infekcí Botrytis cinerea – plíseň šedá, dále různé typy Phytophtorového vadnutí, kořenové infekce Rhizoctonií, z dalších infekcí se můžeme setkat s rody Pythium, Cylindroclamidium, Pestalotiopsis, Monochaetia, Glomerella, Fusarium, Thielaviopsis, Alternaria aj. Na trhu se stále objevují nové typy fungicidů, které mají různě široké spektrum účinnosti, jejich využití na množárnách by mohlo být užitečné, ale jejich působení není pro tento účel odzkoušené. U každého přípravku je třeba ověřit jejich působení ve specifických podmínkách množárny, a to jak z hlediska účinnosti proti požadovanému spektru chorob, tak z pohledu jejich působení na vlastní proces zakořeňování – iniciace kořenových základů a následné prorůstání adventivních kořenů. Vzhledem k velmi omezenému množství informací jsme se rozhodli provést orientační pokusy pro ověření působení novějších přípravků, především s ohledem na tvorbu kořenů a prorůstání řízkovanců. Pro pokus byl jako modelový druh vybrán pokryvný jalovec – Juniperus sabina ´Tamariscifolia´, u kterého se i v zimních termínech množení vyskytují častější houbové infekce.

Metodika pokusu

Pokus byl založen na konci ledna 2008 a 2009 na pokusných plochách Zahradnictví P. Franc v Kamenných Žehrovicích. Řízky byly odebrány ze sedmiletých matečných rostlin ve volné půdě. Řízky byly upraveny na délku 8 až 12 cm s bází z dvouletého dřeva. Připravené řízky byly namočeny do roztoku auxinu (100 mg/l IBA) na dobu 18 hodin. Stimulované řízky byly následně zcela ponořeny do roztoku vybraných fungicidů na dobu tří minut. U všech fungicidů byla ve všech případech použitá nejvyšší doporučená koncentrace (viz tab. 1 a 2) a roztok byl doplněn smáčedlem Silwet. Po mírném oschnutí byly řízky píchány do sadbovačů JP3040-54 do směsi světlé baltské rašeliny a hrubého perlitu v poměru 2 : 1 s přídavkem mletého vápence 1g/litr. Vlastní zakořeňování probíhalo ve skleníku pod kontaktní mikrotenovou fólií při teplotě 14–18°C. Pokus byl vyhodnocován po 80 dnech, z každé varianty bylo hodnoceno 30 řízkovanců.

Více informací naleznete v tištěné verzi časopisu Zahradnictví 10/2010.

Text a foto Ing. Dr. Petr Franc, Zahradnictví P. Franc, Kamenné Žehrovice

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down