29.01.2006 | 10:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Vlámská iniciativa Digit-rostlina

Členství České republiky v Evropské unii nás zavazuje dodržovat množství norem a předpisů. Jejich pochopení a orientace v nich není vždy jednoduchá. Proto je každá iniciativa, která práci s předpisy ulehčí vždy velkým přínosem. Státní zemědělská a potravinářská inspekce spolupracuje s belgickými instiucemi na tvorbě obrazových doplňků obchodních norem pro čerstvou zeleninu.

Projekt Digit-rostlina byl zahájen na sklonku roku 2002 s cílem vytvořit pomůcky – handbooky pro pěstitele v České republice a Belgii v souladu s obchodními normami Evropské unie pro květák, hlávkové zelí, mrkev, hlávkový salát a zeleninovou papriku. Jeho výstupy by měly sloužit nejen českým pěstitelům ve fázi třídění, zařazování produktů do jakostních tříd při dodávkách do supermarketů, ale i pro účely školení v oblasti vzdělávání producentů, obchodníků i kontrolních pracovníků na různých úrovních. Kromě handbooků se jako přínosné jeví také vytvoření plakátů s vyobrazením minimálních požadavků a jednotlivých jakostních tříd konkrétního produktu včetně možných přípustných vad. Počítá se, že plakáty budou k dispozici jak členům ZUČM tak jejich odběratelům. Jejich výhodou je transparentnost a možnost okamžitého návodu při třídění produktů. KHK bude rovněž presentovat výsledky práce na webových stránkách.
Základní partneři iniciativy Digit–rostlina
KHK – Katholike Hogschool Kempen, vysoká škole zemědělská v Geelu, Belgie
KVLT – zemědělská universita v Geelu, Belgie
FAVV – inspekční služba, Belgie
VM/Lava – aukce pro čerstvé ovoce a zeleninu, Belgie
CAFIA (SZPI – Státní zemědělská a potravinářská inspekce), ČR – inspekční služba
ZUČM, ČR – zástupci producentů ČR

Realizace iniciativy Digit–rostlina
Realizace projektu mohla být odstartována díky podpoře vlámské vlády, která jej financuje v rámci pomoci třetím zemím. SZPI působí v tomto projektu jako pořizovatel fotografií a posuzovatel při zatřiďování produktů do jednotlivých jakostních tříd. Během let 2003 a 2004 shromažďovali pracovníci KHK (Belgie) i SZPI (ČR) fotografickou dokumentaci jednotlivých komodit, a to jak ve velkoobchodech a u dovozců, tak na aukcích. Pro pořizování fotografií jednotlivých produktů byly k zajištění jednotnosti a uniformity záběrů vytvořeny speciální boxy. Postupně vznikala databáze fotografií a jednotlivé komodity v ní byly rozčleňovány do souborů obsahujících základní kritéria obchodních norem. Celkem bylo nashromážděno téměř 3000 fotografií pěti vybraných komodit.
Účastníci projektu se také v tomto období opakovaně sešli při pracovních návštěvách ČR a Belgie. V září letošního roku proběhlo pracovní setkání v belgickém Geelu, zaměřené na posouzení správnosti a optimalizace vyobrazení jakostních vad produktů a jejich kategorizace v rámci tříd jakosti a dovolených odchylek dle platných nařízení komise (ES), kterými se stanoví obchodní normy pro jednotlivé druhy čerstvé zeleniny.
Fotografie byly zatřiďovány s ohledem na svou funkci obrazových doplňků norem pro čerstvou zeleninu. Zároveň byl sladěn i postup vedení komunikace a evidence snímků včetně doprovodných textů upřesňujících například dohodnuté jakostní zařazení, typ vady, případně (ne)použití v rámci tolerovaných odchylek jakosti. Současně s posuzováním fotodokumentace produktů bylo na tomto setkání provedeno roztřídění cca 2000 snímků, včetně vyřazení zcela nevyhovujících nebo sporných, nejednoznačných vyobrazení. Užší výběr ze snímků doporučených k dalšímu využití bude dále prezentován v obrazové normě i na internetových stránkách. Závěrečná forma bude dále se všemi účastníky workshopu průběžně konzultována.
Před zahájením prezentace souboru snímků každé komodity bylo provedeno zevrubné seznámení s požadavky příslušného nařízení komise (ES), kterým se stanoví obchodní norma jakosti a diskutovány případné nejasnosti, rozdílné přístupy v hodnocení a sporné momenty. Výklad jednotlivých nařízení byl dále doplněn neoficiálními zpřísňujícími a zvolňujícími podmínkami pro hodnocení vybraných požadavků (barva, tvar – paprika, mechanické poškození – květák apod.) uplatňovaných při hodnocení kvality belgickým státním kontrolním orgánem a kontrolou kvality působící na obchodní burze z hlediska exportu nebo místních producentských specifik. Některé z těchto parametrů a přístupů k hodnocení nebyly zástupci české strany při kategorizaci snímků akceptovány a bylo upozorněno, že jsou v příkrém rozporu s požadavky uvedenými v nařízeních ES závazných pro společný trh s čerstvou zeleninou.
Poznatky z obchodní burzy
Součástí pracovního setkání byla i technická inspekce obchodní burzy pro čerstvou zeleninu (Mechelse veilingen) obchodující se zbožím od producentů zeleniny z vlámské části Belgie, která dodává produkty na trh v tzv. extra kvalitě pod chráněnými obchodními známkami FLANDRIA a LAVA. Jde o největší burzu ze šesti takovýchto aukcí provozovaných v Belgii. Rozhodující objem (80 %) obchodované zeleniny je produkován ve sklenících a více než 70 % přijatých dodávek je určeno pro vývoz mimo Belgii. Aukce jako jedna z prvních získala certifikát ISO 9002.
Hlavní inspektor aukce vysvětlil zúčastněným pravidla nabídky zboží a vlastní postup při obchodování. Aukce zaměstnává za účelem kontroly jakosti 22 vlastních inspektorů, kteří prochází řadou vstupních a pravidelných školení zajišťovaných holandskou privátní inspekční službou KCB. Účastníci si postupně prohlédli klíčové úseky burzy počínaje příjmem zboží. Každý dodavatel má k dispozici budget, jímž se okamžitě po příjezdu do příjmové haly prokáže a naprogramuje dodávku se všemi podrobnostmi jako je druh produktu, počet obalů, hmotnost, zařazení do jakostní třídy atd.
Inspektoři provádějí kontrolu jakosti, zařazení do jakostní třídy a hmotnosti produktů. Výsledky jsou okamžitě zaznamenávány do informačního systému burzy. Následuje příjem a uložení produktů stejné jakosti v chladicích komorách, další třídění a balení. Obaly jsou typické pro každý druh např. – žluté papriky najdete v kartonech se žlutým pruhem. Každé balení je označeno a díky tomu lze bez problémů produkt zpětně vystopovat až k pěstiteli. Ten si může v areálu burzy rovněž objednat a zakoupit obaly ve skladu. Nové obalové přířezy již obsahují označení výrobku spolu s jakostní třídou a producent pouze doplní číslo, pod kterým je evidován na burze.
Inspektoři FAVV (inspekční služba) mají na burze k dispozici speciální místnost k provádění kontrol jakosti, popř. skladování vzorků odebraných na analýzu pesticidů apod. Vzhledem k tomu, že burza má vlastní tým vyškolených inspektorů, kontrola FAVV zde probíhá v průměru dvakrát týdně. V provozní místnosti a boxech jsou rovněž shromažďovány vorky produktů dodávaných do supermarketů pro zjištění jejich trvanlivosti nebo provedení skladovacích zkoušek.
Jednou z podmínek přijetí producenta na burzu je provádění analýz na rezidua pesticidů ještě před sklizní produktu. Pokud dojde k překročení stanovených limitů, nelze produkt burze dodat. Informace o odběru vzorků a provedených analýzách dodávaných produktů musí být obsažena i v budgetu.
S pracovníky kontroly jakosti na burze a státního dozoru byly diskutovány zejména otázky týkající se organizace kontrol shody, technického vybavení pro práci inspektorů a vedení evidence. Setkání s FAVV a zástupci aukce VM/Lava velmi přispělo k vzájemné výměně názorů v oblasti kontroly jakosti čerstvé zeleniny, a to jak z pohledu kontrolních orgánů, tak z pohledu inspektorů aukce a jejich požadavků vzhledem k vývozu a také intervencím.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down