Vírusové ochorenie jabloní ´Golden Delicious´

Rastlinné vírusy sú ľahko prenosné patogény relatívne jednoduchej štruktúry zložené z nukleovej kyseliny a bielkovinového obalu. Tieto ultramikroskopické častice nemajú vlastnú látkovú premenu a na ďalšie prežitie a rozmnožovanie potrebujú hostiteľskú rastlinnú bunku.

V nej spôsobujú poruchy metabolizmu sprevádzané zmenami tvaru alebo farby jednotlivých orgánov, ktoré sú dobre viditeľné hlavne na listoch. Vírusy nespôsobujú uhynutie stromu, pretože by tak stratili svojho hostiteľa. Napadnuté stromy sú však náchylnejšie na rôzne ochorenia a ťažšie sa vyrovnávajú s nepriaznivými vplyvmi mrazu alebo živočíšnych škodcov.  Pre ovocinársku prax predstavujú vírusové choroby aktuálny a vážny problém.*

Text a foto RNDr. Helena Ivanová, CSc., Ústav ekológie lesa SAV Zvolen, Nitra

Celý text článku naleznete v tištěné verzi časopisu Zahradnictví 9/2014

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *