13.06.2014 | 06:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Virulence patogenu Venturia inaequalis na genotypech jabloní nesoucích geny rezistence

Cílem této práce bylo hodnocení virulence houby Venturia inaequalis (Cooke) Wint. na souboru indikačních hostitelských genotypů (Bus a kol., 2009) v lokalitě Holovousy ve východních Čechách ve čtyřech vegetačních sezónách v letech 2010–2013. Hodnocení bylo prováděno na listech po primárních infekcích na genotypech vysázených na jaře v roce 2010 do randomizovaných bloků v počtu pěti opakování. Genotyp H(1) ´Golden Delicious´, indikační hostitelská rostlina pro rasu č. 1, byla napadena patogenem V. inaequalis s vysokou intenzitou ve stupni 6,8 až 9 v jednotlivých letech (podle devítibodové stupnice Lateur a Populer, 1994). Napadení na dalším ke strupovitosti citlivém genotypu H(0) ´Gala´ bylo též ve vysokém stupni od 4,8 až 9 v jednotlivých letech. Pouze genotypy H(5) 9-AR2T196, H(7) Malus x floribunda 821, H(11) Hansen’s baccata #2 a H(15) GMAL 2473 zůstaly zdravé bez napadení. Na ostatních genotypech bylo zaznamenáno napadení. Genotypy H(4) TSR33T239, H(14) ´Dülmener Rosen´, H(9) J34, H(2) TSR34T15 a H(13) ´Durello di Forli´ byly napadeny ve velmi malé intenzitě nejvíce ve stupni 1,6; 1,7; 2,0; 2,4 respektive 2,8. Napadení na genotypu H(3) Q71 bylo zaznamenáno nejvíce ve stupni 5,8. Silné projevy choroby byly též zaznamenány na genotypu H(8) B 45 ve stupni 6,2. Genotyp H(6) ´Priscilla´ byl napaden v posledním roce hodnocení ve stupni 2, 3, zatímco genotyp H(7) M. floribunda 821 zůstal bez napadení, což indikuje výskyt rasy č. 6 patogenu V. inaequalis v této lokalitě.

Výskyty strupovitosti jabloně způsobené patogenem Venturia inaequalis (Cooke) Wint. na rezistentních odrůdách, a nárůst dalších oblastí s výskyty, jsou jedním z aktuálních problémů pěstování rezistentních odrůd jabloní v ČR. V Čechách byl zaznamenán první výskyt strupovitosti jabloně na odrůdách nesoucích geny rezistence vůči patogenu V. inaequalis v roce 2006 v lokalitách Břasy a Spálené Poříčí na Plzeňsku, Žernov na Semilsku a Buková Lhota u Benešova ve středních Čechách. Podle napadení odrůd a genotypů s různými geny rezistence, které byly naroubovány do vybraných lokalit, bylo zjištěno, že patogen napadá odrůdy nesoucí geny rezistence Rvi6 (Vf) a Rvi7 (Vfh) (Vávra a kol., 2009). Ostatní odrůdy a genotypy nesoucí jiné geny rezistence zůstaly bez napadení. V západní Evropě se objevily dvě rasy patogenu překonávající tyto geny rezistence. Rasa č. 6 byla poprvé popsána v Německu (Parisi et al., 1993), rasa č. 7 se rozšiřuje z Anglie (Roberts and Crute, 1994). Od roku 2006, kdy byl zaznamenán první výskyt strupovitosti na odrůdách nesoucích geny rezistence Rvi6 (Vf) a Rvi7 (Vfh), došlo k výskytům v dalších lokalitách a nyní se rasy č. 6 a č. 7 překonávající tyto geny rezistence vyskytují v hlavních pěstitelských lokalitách jabloní v ČR.

Forma rezistence získaná z botanického druhu jabloně Malus floribunda (klon 821) je v  šlechtitelských programech nejvíce využívaná. Gen byl identifikován a označen jako gen velkého účinku zkratkou Vf (Hough, 1944), později bylo zjištěno, že se jedná o komplex genů Vf a Vfh. Většina vyšlechtěných rezistentních odrůd vůči strupovitosti jabloně obsahuje tyto geny rezistence, pouze malá část odrůd nese jiné geny rezistence nebo je založena na polygenním základě. Též většina rezistentních odrůd jabloní vůči patogenu V. inaequalis pěstovaných v České republice je nositelem genů Rvi 6 (Vf) a Rvi 7 (Vfh). V tomto příspěvku jsou hodnoceny projevy strupovitosti jabloně na genotypech nesoucích jednotlivé geny rezistence k patogenu V. inaequalis v letech 2010 až 2013.*

Ing. Radek Vávra,1) RNDr.Tomáš Litschmann,2) Ing. Vladan Falta, Ph.D,3)

1)VŠÚO Holovousy s. r.o.,  2)AMET, Velké Bílovice, 3)VÚRV v. v. i., Praha-Ruzyně

 Článek byl odborně recenzován.

Celý text článku naleznete v tištěné verzi časopisu Zahradnictví 12/2013

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down