17.09.2023 | 09:09
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Vinohradnický den v Kurdějově

V Kurdějově, který má starobylou vinařskou tradici, byl 20. července pořádán ve vinařství Gurdau Vinohradnický den. V této obci je pěstování révy vinné uváděno již v roce 1286. Význam pěstování révy zde dokládá plocha vinohradů v 18. století, a to 1661 měřic, polí zde bylo pouze 99 měřic. Náležel mezi největší vinařské obce na jižní Moravě. Obec se nachází v hlubokém údolí úpatí Ždánických vrchů a má unikátní uzavřené mikroklima, vysoce svažité tratě, pro které jsou typické vápenité pískovce pokryté spraší s vynikající expozicí.

Akci pořádala společnost Garden Studio s. r. o., která sídlí v nedalekých Hustopečích ve vinařství Gurdau, které bylo založeno v roce 2012. První výsadba zde byla provedena v následujícím roce. Název vinařství odkazuje na původní německy mluvící obyvatelstvo, které začalo osidlovat tuto obec od 17. století. Minimalismus, respekt a pokora neoddělitelně patří práci v tomto vinařství. Současná rozloha je 10,5 ha a vinařství je v ekologickém režimu. Na úvod přivítal návštěvníky prezident Svazu vinařů PhDr. Martin Chlad. V návaznosti vystoupil vynikající odborník doc. Ing. Miloš Michlovský, DrSc. Věnoval se aktuální problematice udržitelného pěstování jak z hlediska ekologického, tak i ekonomického.

Ukázková vinice

Následně se účastníci přemístili do ukázkové vinice, kde mohli zhodnotit stav vinice. Veškeré zelené práce jsou zde prováděny výhradně za pomoci strojů a návštěvníci získali také informace o provedených letošních pracích. Vzhledem k pokročilé vegetaci nebylo možné ukázat všechny práce. Velký zájem byl o srovnání stavu porostu odrůd Merlotu a Ryzlinku rýnského. V tomto vinohradu se nachází šest různých kombinací drátěnky, kterou zde postavila firma EIKA. Tyto kombinace byly srovnávány z hlediska možného mechanizovaného zvedání letorostů. Nejlepší výsledky měla varianta jen jednoho vodicího a dvou pomocných jednotlivých drátů. Dvoudrátí pro zvedač letorostů není nutné.

Nové technologie

V současnosti jedním z největších problémů pěstování révy vinné je nejen nedostatek pracovních sil, ale také finanční náklady s tím spojené. Nabízena byla nová technologie pro příkmenný pás – ukázka vymetače Ilmer a rotační okopávačky Boisselet Petalmatic. Následně byla zhlédnuta aktivní činnost odlisťovače KMS Rinklin s možností aplikace postřiku do zóny hroznů. Roman Dvořák ze společnosti Garden Studio s. r. o. uvedl: „Tato práce je velmi důležitá v ekologické vinici ve vztahu k chorobám, pokud není dělána ručně.“ Tento odlisťovač může být velkým pomocníkem zejména v letech s vysokými srážkami, kdy je růst révy vinné bujný. Ve výsadbě z letošního roku pak byla ukázána citlivost servomotoru Boisselet a usnadnění zelených prací za pomoci aku vozítka Humeau. V tomto případě došlo k dvojnásobnému zvýšení produktivity práce. Nelze také opomenout zvýšené pohodlí pracovníka a omezení negativních zdravotních vlivů (například bolesti zad).

Text a foto Ing. František Muška, Ph.D., Brno

Celý článek naleznete v časopisu Zahradnictví č. 9/2023.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down