Vinaři budou potřebovat odborné vzdělání

V souvislosti se změnou vinařského zákona budou všichni vinaři, kteří podnikají na živnostenský list, od příštího roku potřebovat pro svoji další činnost odbornou kvalifikaci. Pěstování a zpracování vinné révy a vína už totiž nebude patřit mezi volné živnosti, jako dosud. Nejvýznamnější vzdělávací institucí českých a moravských vinařů je přitom Střední vinařská škola ve Valticích, která již pro tento účel připravuje speciální stohodinové kurzy akreditované ministerstvem školství.

Tyto kurzy budou určeny všem vinařům a vinohradníkům, kteří odborné vzdělání v oboru ještě nemají a chtějí se přesto v oboru udržet. Na základě osvědčení o jejich úspěšném absolvováním jim živnostenské úřady budou vydávat příslušná oprávnění. Bez něj naopak nebudou moci ve své živnosti dále pokračovat.
Vedle toho bude škola v příštím roce realizovat také další ročník odborných víkendových seminářů o víně, které byly dosud spolufinancovány v rámci programu PHARE Evropskou unií. Byly a jsou určeny bez omezení široké veřejnosti.
Jediná vinařská škola v ČR
Střední vinařská škola ve Valticích je jediná svého druhu v republice. Původně v československé federaci fungovaly dvě vinařské školy. Ta druhá však po roce 1993 zůstala v Modre na Slovensku. Valtická škola byla založena už před sto třiceti lety, tehdy jako významná dolnorakouská instituce. Valtice v té době totiž ještě nepatřily k českým zemím. To dodnes přispívá k její dobré pověsti u našich jižních sousedů, kde je v příhraniční oblasti s Českou republikou vinařství rovněž jedním z předních zemědělských odvětví. Škola je situována do pomyslného středu zdejší vinařské oblasti v jihomoravských okresech Břeclav, Znojmo a Hodonín, ve které se produkuje více než 95% celorepublikového objemu výroby vína.
V současné době na škole studují více než dvě stovky studentů celkem ve třech oborech: vinohradnictví, ochrana a tvorba životního prostředí a agropodnikání se zaměřením na agroturistiku. Studijní programy jsou na evropské úrovni. Ve škole jsou rovněž učební zahradnické obory, které jsou situovány ve středisku Lednice. Praxi škola převážně zajišťuje svým studentům ve vlastním školním hospodářství. Spravuje totiž 22 hektarů vinic a několik sklepů.
Poptávka po absolventech
Škola je pochopitelně také místem setkání odborníků. „Každý, kdo v oboru něco znamená, studoval na naší škole,“ řekl nám s hrdostí hlase zástupce ředitele školy Bc.Milan Sedláček. „Útlum, kterým naše škola prošla v první polovině 90.let je za námi a nyní opět máme naplněny všechny obory.“
Jak dále uvedl, úřady práce ve vinařských okresech v současné době neevidují ani jednoho absolventa školy. „Uplatnění nalézají téměř všichni a to hned po ukončení školy,“ dodává. „Zájem o naše studenty mají dokonce i zaměstnavatelé v sousedním Rakousku.“
Absolventi školy nacházejí uplatnění především jako agronomové ve vinohradu nebo sklepmistři. Přestože v souvislosti s připravovanými změnami v živnostenském zákoně roste zájem pěstitelů vinné révy a zpracovatelů vína o odborné programy školy, v letošním roce nebylo otevřeno tříleté dálkové studium. Proto je možné samostatně a nebo jako doplnění ke stohodinovému speciálnímu kurzu studovat jednotlivé odborné předměty externě.
„Myslím si, že povinné dovzdělání vinařů a sklepmistrů je dobrá myšlenka a změna v zákoně je krok správným směrem,“ říká Milan Sedláček. „Vinařství je náročným oborem. Kdo se mu chce věnovat, měl být mít povědomí o celé problematice.“

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *