01.03.2011 | 08:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Více podobných akcí

Takto jednoduše by se dal shrnout dojem většiny návštěvníků i naší redakce ze semináře pořádaného semenářskou společností Černý z Jaroměře. Praktické poznatky z oblasti produkce květinové sadby zahrnuly i aktuální otázky ochranných látek, moderních technologií, výživy i vlastních pěstebních technologií jednotlivých druhů. Prostřednictvím přednášek nezávislých odborníků se mohli účastníci semináře seznámit s nejnovějšími poznatky z oblasti květinové produkce.

V jaroměřském městském divadle se koncem listopadu sešlo mnoho známých tváří. Přivítání účastníků se ujal Ing. Josef Černý, který pohovořil o postavení producentů květin v rámci České republiky.

V Evropě jsme malí hráči
Českou produkci květin doprovází od roku 1997 vzestupný trend, i přesto, že v posledních letech není tak výrazný a dosahuje meziročního zvýšení o čtyři až pět procent. Nejvyšší podíl objemu květinářské produkce zahrnují květiny záhonové a hrnkové, za nimi ve velkém odstupu květiny řezané.
Základem produkce kvalitní květinové sadby je vybavení moderními a funkčními krytými plochami. Těch mají pěstitelé v České republice k dispozici 129 hektarů, což je plocha více než 38krát menší než s jakou disponují v Nizozemsku. Jejich modernizace a nová výstavba probíhá v posledních letech díky Programu rozvoje venkova.

Pro správnou výživu sadby
O nutnosti správné výživy rostlin stopovými živinami pohovořil Ing. Martin Dubský z Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i. Základem je znalost forem stopových prvků v substrátu či půdě, jak jsou rostlinami přijímány a kdy dochází k blokování jejich příjmu. Je nutné si uvědomit, že deficit některé z živin nemusí být způsoben jejím nedostatečným množstvím, ale i nevhodnými podmínkami, které snižují její dostupnost a příjem. V květinářské produkci se zaměřujeme především na železo a mangan.
K deficitu železa nejčastěji dochází v důsledku vysokého pH a vysoké koncentrace HCO3 v substrátu. Příjem železa je blokován i ve špatně provzdušněném substrátu a při nerovnoměrné zálivce. Deficit manganu se projevuje na půdách a substrátech s nízkým obsahem manganu a jako u železa i vysokým pH a obsahem uhličitanů.
Nedostatek obou prvků se projevuje chlorózami mladých listů a často tak není jasné, který z nich je v nedostatku. Vhodné je tedy dodání obou živin společně. Mezi rostliny citlivé na jejich nedostatek se řadí petúnie a primule. Toxicita obou prvků má opět podobné projevy – na starších listech se objevují chlorotické skvrny, které se zvětšují a zbarvují se do červenavé, hnědé až černé barvy. U Fe k nim dochází u některých rostlin pěstovaných na rašelinových substrátech s nízkým pH; významným zdrojem manganu je kompostovaná kůra
Pokud dodržujeme standardní pěstební postupy, nedochází zpravidla k deficitu stopových živin. Pěstební substráty je obsahují a v průběhu hnojení se používají hnojiva, která je doplňují v dostatečném množství. Abychom snížili vliv nepříznivých podmínek na příjem stopových živin, doporučuje se zvýšit koncentrace Fe a Mn v hnojivém roztoku či snížit uhličitanovou tvrdost závlahové vody.

Trocha inspirace novými technologiemi
Přednášku na téma nových trendů v pěstování záhonových a balkónových květin připravila Ing. Věra Nachlingerová z brněnské Mendelovy univerzity a VÚKOZu v Průhonicích.
Vedle klasických systémů vegetativního množení květinové sadby jako je teplá, chladná a studená kultura se začínají využívat i modernější postupy. Důvodem k jejich využití je zkrácení pěstební doby a uvolnění pěstebních ploch jiným rostlinám. Jednou z takových novinek je systém Cool and easy, který používají zahraniční specializované firmy. Používá se u rostlin, které potřebují pro dostatečné nasazení květů chlazení. Možné jsou dva postupy, přičemž při obou získáme prodejní rostliny v polovině dubna. V prvním způsobu probíhá výsadba v polovině prosince pět týdnů se udržuje teplota 12 až 14 °C a potom 14 týdnů 8–10 °C. Další možností je rychlá kultura s asimilačním přisvětlením. Rostlinám se prodlouží den na 14 až 16 hodin (3 až 6 klx) a ty tak dříve narostou do prodejní velikosti. S kulturou se tedy podle druhu začíná v průběhu února a března.
Dobu pěstování můžeme zkrátit i posunutím termínu výsadby. Limitujícím termínem je polovina března, kdy nelze ani při použití velmi raných odrůd docílit dopěstování prodejných rostlin koncem dubna. Při použití umělého osvětlení můžeme dosáhnout uspíšení kvetení. Prodloužením dne na 14 až 16 hodin (200 lx) od začátku až poloviny února do konce března. Dobu pěstování zkrátíme i výběrem ranějších odrůd. Další možností je prodloužení prodejní doby na konec května až polovinu června. Tyto rostliny mohou zákazníkům sloužit jako náhrada za uhynulé či nevyhovující již vysazené kusy.
Část přednášky zabraly i informace o problematice retardantů. V letošním roce skončila registrace a dostupnost přípravku Alar 85 pro okrasné rostliny v České republice a za tento přípravek se těžko hledá náhrada. Vedle samotných chemických látek, která plní funkci retardantů, lze tuto problematiku řešit i jinými přístupy. Cíly šlechtitelů by mělo být vyšlechtění takových odrůd, které by vynikaly kompaktním růstem a hustým větvením bez použití retardantů. I samotný pěstitel může částečně ovlivnit výšku rostlin, a to např.:
• omezením zálivky (dostatečné vyschnutí substrátu mezi jednotlivými zálivkami),
• regulací dostupnosti živin, především nedostatkem fosforu či nižším poměrem mezi draslíkem a vápníkem (tato opatření jsou stále ve fázích pokusů),
• využitím fotoperiodické reakce (zatemňováním rostlin za šera – používá se u Ponzetia),
• vysokým obsahem solí v substrátu,
• mechanickým drážděním,
• rozdílem mezi denní a noční teplotou (teplota ve dne nižší než v noci nebo prudké krátkodobé snížení teplot před a po východu slunce na 6 až 8 °C).
Důležité je ukázat zákazníkům speciality či méně tradiční nabídku výpěstků jako např. vzrostlé rostliny jednoho či více druhů v jednom kontejneru.

Otazníky z ochrany i péče
V posledních letech se na květinách a dřevinách častěji vyskytují roztoči a právě na ně zaměřila svou pozornost Ing. Eva Dušková. Ti bývají často ukryti uvnitř pupenů a poupat a na viditelně posátém pletivu se už mnohdy nevyskytují. Jejich malá velikost ztěžuje diagnostiku a je proto pozorně potřeba sledovat porost a první projevy poškození.
O nových poznatcích z produkce květinové sadby výsevem pohovořil Ing. Josef Černý. Jedná se o osvědčený a levný způsob produkce pro jarní prodej. V posledních 15 letech dochází k častějšímu využití přímého výsevu oproti dříve používanému výsevu na široko. To si vynutilo výzkum, který přinesl řadu nových poznatků. Abychom dosáhli garantovaného počtu rostlin, musí být všechny buňky v sadbovači plné. Proto je třeba zajistit maximálně kvalitní vstupy.
Ústředním článkem při pěstování rostlin je osivo. K němu přistupuje kvalitní výsevní substrát a vhodná zálivková voda. Po výsevu se musíme držet teplot a vzdušné vlhkosti doporučené pro daný druh a vývojové stádium. Podle požadavků jednotlivých druhů zajistíme při klíčení světlo či tmu.
Po vyklíčení mladých rostlin se v zimních měsících přisvětluje – na14 až 16 hodin. Během vegetace je nutné doplňovat průběžně živiny. Provádíme preventivní ošetření proti padání klíčních rostlin a porost pečlivě sledujeme, zda není napaden. U vybraných rostlin využijeme retardaci růstu morforegulárory.
Novinky v sortimentu petúnií s velkým převisem pěstovaných ze semen představil RNDr. Jan Černý. Tyto petúnie pěstované ze semen se na trhu poprvé objevily v roce 1995 a v roce 2003 byla představena první česká odrůda ze skupiny převislých petúnií fialová ´Purple Velvet F1´. Postupně došlo i na další barevné varianty. V loňském roce přišla na trh novinka čistě růžové barvy s bílým jícnem s názvem ´Rosy Velvet F1´. Všechny odrůdy byly šlechtěny na vytvoření výrazného převisu a patří do skupiny multiflora. Vzácnější jsou však odrůdy s typem květu grandiflora. Mezi nimi vyniká ´Diamond Pearly Shades F1´s převisem okolo 80 centimetrů. Vyniká světle fialovými květy o průměru až osm centimetrů. Letos k ní přibude novinka v tmavě purpurové barvě.
Záběr semináře byl opravdu široký a navazoval na předchozí semináře, které společnost Černý pořádala před dvěma a čtyřmi lety. Zaznělo mnoho zajímavých informací a závěrečná diskuse ukázala, že takových setkání, jako bylo toto, je v zahradnické produkci potřeba. Závěrem tedy poděkujme pořadatelům a popřejme mnoho úspěchů do tohoto i příštího roku, kdy se, doufejme, opět všichni v Jaroměři sejdeme. Sborník referátů z odborného semináře naleznete volně ke stažení na internetové adrese http://www.cernyseed.cz/navody.html.

Text Helena Piková
Foto archiv firmy Černý

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down