Vhodnost školkařských výpěstků do sadů bez závlahového systému

Článek zkoumal vhodnost různých typů školkařských výpěstků pro jabloňové sady bez závlahového systému v podmínkách sucha. Klíčovým cílem bylo identifikovat pěstitelské postupy, které mohou zlepšit odolnost jabloní vůči suchu a zajistit stabilní výnosy kvalitních plodů.

Výzkum byl proveden na výsadbě odrůdy Idared na podnoži M9 s různými pěstitelskými tvary, včetně Knip-boom, Bibaum® a Growth through tree, sledovaných v letech 2022–2023. Hodnocení zahrnovalo měření průměrné teploty vzduchu, srážek, obvodu kmene, specifického výnosu, celkového výnosu a kvalitativních parametrů plodů, jako je obsah chlorofylu, refraktometrická sušina, titrovatelné kyseliny, pH, celkové sušiny a pevnost plodů. Výsledky ukázaly, že vodní stres způsobený suchem má významný vliv na růst a plodnost jabloní. Pěstitelský tvar Knip-boom dosáhl lepší adaptabilitu na sušší podmínky. Kumulativní výnos a specifická plodnost byly nejvyšší ve tvaru Knip-boom. Celková kvalita plodů byla pouze mírně ovlivněna jak použitým pěstitelským tvarem, tak ročními klimatickými podmínkami.

Význam sucha pro jabloňové sady

Sucho negativně ovlivňuje růst a plodnost jabloní, což je zásadní problém pro sady bez závlahových systémů. Odhaduje se, že více než 70 % pěstební plochy jabloňových sadů v ČR je vystaveno riziku sucha, což ovlivňuje celkovou produkci a kvalitu plodů (Němcová a Buchtová 2023). Výběr vhodných agrotechnických opatření vůči suchu, je proto klíčový pro udržitelnost těchto sadů.

Sucho je nepochybně jedním z hlavních abiotických stresů na světě, který nepříznivě ovlivňuje růst a produkci různých plodin, včetně ovocných stromů. Jabloně jsou jedním z nejrozšířenějších ovocných stromů na světě, ale jejich produkce je velmi citlivá na stres způsobený suchem. Příjem pěstitelů závisí hlavně na výnosu a kvalitě ovoce, přičemž velikost plodů je jedním z nejdůležitějších kvalitativních kritérií pro trh s čerstvým ovocem (Ashraf 2010; Lopez et al. 2012; Zhang 2013).

Celý text článku naleznete v tištěné verzi časopisu Zahradnictví 6/2024

Text a foto: Ing. Pavol Suran, Bc. Lucie Plecitá,  VŠÚO Holovousy s.r.o.

Poděkování: Tato práce vznikla za finanční podpory projektu QK21010200. Využito bylo rovněž infrastruktury projektu a projektu RO1524.

Článek byl odborně recenzován. Seznam použité literatury je k dispozici u autorů.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down