28.07.2019 | 09:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Vhodné kultivary domácích listnatých stromů pro použití v ulicích měst

Během roku 2018 bylo v ulicích města Brna hodnoceno 11 kultivarů domácích listnatých stromů (celkem 178 jedinců). Nejčastěji pozorovaným problémem byly defekty architektury koruny různého typu a stupně závažnosti, pouze u dvou exemplářů nebyly zaznamenány žádné. Celkově nejlépe hodnocený byl kultivar Acer campestre Red Shine, u kterého nebyly v žádném sledovaném atributu zjištěny zásadní problémy. Naopak jako nejvíce problematický se jeví Carpinus betulus Fastigiata, který vykazoval sníženou fyziologickou i biomechanickou vitalitu, časté poškození extrémními teplotami, defekty architektury koruny a převážně špatnou reakci na řez.

Terénní šetření probíhalo na stromech v ulicích, tedy v místech, kde jsou zpravidla používány kvůli omezenému prostoru kultivary s kompaktnější korunou, než jakou mívají přírodní druhy, od nichž jsou odvozené. Častým problémem těchto korun je zvýšený sklon k tvorbě defektů architektury. Právě problematické větvení různého stupně závažnosti bylo zaznamenáno u 176 ze 178 hodnocených stromů. Naopak poškození konstrukcí (zjištěno u chodníku a obrubníku), které lze jednoznačně přisoudit působení kořenů, bylo pozorováno u jediného stromu (Fraxinus excelsior Nana). Zjištěné výsledky ukazují, že najít vhodný strom do prostředí měst není jednoduché. Extrémní podmínky dobře snáší jen málo domácích stromů. Z jedenácti hodnocených kultivarů lze pouze dva označit za vhodné pro použití v ulicích měst. I v jejich případě je pro dlouhodobou perspektivu nutná správně provedená výsadba na adekvátně připravené stanoviště a vhodný management péče zahrnující především v prvních letech pravidelnou zálivku, dále řez, případně ochranu kmene proti mechanickému poškození a psí moči (podle charakteru stanoviště). Odlišnosti proti údajům z jiných publikací i zahraničním průzkumům jsou důvodem pro nutnost dalších rozsáhlých systematických pozorování stromů přímo pro naše podmínky, tedy městské prostředí České republiky.

 

Text

Ing. et Ing. Lenka Miksová,

prof. Ing. Miloš Pejchal, CSc.,

Ústav biotechniky zeleně,

Zahradnická fakulta v Lednici,

MENDELU v Brně,

Foto L. Miksová

Celý článek naleznete v časopisu Zahradnictví č. 7/2019.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down